Domingo, 1/8/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

NDALIMI I MARRËDHËNIEVE NË ANUS (VRIMËN ANALE)

NDALIMI I MARRËDHËNIEVE NË ANUS (VRIMËN ANALE)

NDALIMI I MARRËDHËNIEVE NË ANUS (VRIMËN ANALE)

Është haram që të kryhen marrëdhëniet intime në vrimën anale, në bazë të shumë haditheve të Muhamedit s.a.v.s.. Ebu Hurejre r.a. transmeton se i Dërguari s.a.v.s. ka thënë: “Është i mallkuar ai që kryen marrëdhënie intime me gruan e tij në vrimën anale!”[ Ebu Davudi, Sunen: Kitabu-n-nikah, 46-Babun fi xhami’i-n-nikah, hadithi nr. 2162; Ahmedi, Musned, 2/444 dhe 479.]

Në transmetimin të cilin e përcjellin Ibn Abbasi dhe Ebu Hurejre r.a. thuhet: “Allahu nuk do të shikojë në njeriun i cili kryen marrëdhënie intime në vrimën anale!”[ Ibn Maxhe, Sunen: 9-Kitabu-n-nikah, 29-Babu-n-nehji ‘an itjani-n-nisai fi edbarihinne, hadithi nr. 1923; Ahmedi, Musned, 2/272.]

(Visited 189 times, 1 visits today)
Top