Sexta-feira, 27/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Namazi i Sabahut

Namazi i Sabahut

namazi i sabahut

Ai,sal-lall-llahu alejhi ve selam,këndonte suret e gjata mufessel,kështu,ai ”(nganjëherë) këndonte El-Vaki’a (56/96) dhe sure të ngjashme në dy rekatet”.

Ai këndoi suren Et-Tur (52/49) gjatë Haxhit Lamtumires.

Nganjëherë ”ai këndonte suret më të shkurtëra muffesl,sic është ”Kur dielli të palohet’ (Et-Tekvir 81/29) ”.Nganjëherë ,ai këndoî: ”Kur toka të dridhet…’ ( Zelzele 99/8) në dy rekatet,kështuqë transmetusi tha: ”Nuk e di nëse i Dërguari i All-llahut harroi ,apo e këndoj me qëllim”.

Njëherë gjatë udhtimit ai këndoj: ” Thuaj:I mbështem Zotit të agimit”
( Felek 113/5) dhe ”Thuaj: Imbështem Zotit të njerëzve” ( Nas 114/6) .

Ai poashtu ika thënë Ukbeh ibën Ammirt,radijall-llahu anhu:
”Këndoje muvedhdhetejnin në namzin tënd ,ngase asnjë kërkues i strehimt nuk ka kërkuar strehë me dicak të ngjashme me to”.

Nganjëherë këndonte më shumë se kjo:”ai këndote gjashtëdhjetë ose më shumë ajete ” njëri nga transmetuesit tha;”Nuk e di se a e bënte këtë në njërin rekat ,a në të dy rekatet”.Ai këndonte suren Er-Rrum (30/60) ,e nganjëher suren Ja’Sin(36/83) ,

Një herë , ”ai fali Sabh’in (d.m.th Namazin e Sabahut) në Mekë dhe filloi këndimin e sures El-Mu’minun (23/118) derisa ,kur erdhi te përmendja e Musait dhe Harunit ose e Isait njëri prej transmetusve nuk ishte i sigurtë -aifilloj të kollitej,prandja bëri ruku”.

Nganjëherë , ”ai i udhëhiqete në namazin e Sabahut me Es-Seffat” (77/182). ”Në namazin e Sabahut,të Premeten,ai këndonte Es-Sexhde-në (32/30)( në rekatin e parë,ndërsa ne të dytin) Ed-Dehr-in” (76/31)

Ai bënte rekatin e parë më të gjatë se të dytin.

Autor: Shejh Albani.

(Visited 300 times, 1 visits today)