Terça-feira, 25/6/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Namazi i “DUHAS?” (paradit?s)…Namazi i vigjilent?veNamazi i “DUHAS?” (paradit?s)…Namazi i vigjilent?ve

 

Nj? nga sunnetet e forta t? D?rguarit (sal-Allahu alejhi we sel-lem )?sht? ky namaz n? paradit? q? sjell me t? v?rtet? shp?rblime t? m?dha edhepse ?sht? nj? vep?r e leht? q? merr shum pak koh?.

 

P?r vler?n e k?tij namazi i D?rguari (sal-Allahu alejhi ?e sel-lem ) n?hadithin q? transmeton Ebu Dherri( radij Allahu anhu) thot?: :” P?r çdo m?ngjes, çdonj?ra nyje e trupit tuaj ka t? drejt? p?r l?mosh?. Çdo ‘tesbih’ (t? th?nurit ‘subhan Allah/ I pa t? meta (lart?madh?ruar) ?sht?Allahu’) ?sht? l?mosh?, çdo ‘tehmid’ (t? th?nurit ‘elhamdulilah/ Fal?nd?rimi dhe lavd?rimi i takon Allahut’) ?sht? l?mosh?, çdo ‘tehlil’ (t? th?nurit ‘la ilahe il-la Allah/ Nuk ka Zot p?rveç Allahut’) ?sht?l?mosh?, çdo ‘tekbir’ (t? th?nurit ‘Allahu ekber/ Allahu ?sht? m? i madh’) ?sht? l?mosh?, t? urdh?ruarit n? t? mir? ?sht? l?mosh?, ndalimi nga e keqja ?sht? l?mosh? dhe si kompenzim p?r gjith? k?t?mjaftojn? dy rekate t? ‘duhas?‘ (Paradit?s)” {Sh?non Muslimi}

 

Nd?rsa nga Ebu Hurejra transmetohet t? ket th?n?:” M? ka k?shilluar shoku im shum i dashur (i ngusht?) sal-Allahu alejhi we sel-lem me tri gj?ra; me agj?rim t? tri dit?v? n? çdo muaj, (dit?t e bardha, q? jan? dta e 13,14,15 t? muajit h?nor?) me falj?n e dy rekat?ve t? duhas? dhe t?fali vitrin para se t? flej?” {Buhari dhe Muslim}

 

N? mj? hadith kudsij i cili transmetohet nga Nuajm ibn Hammar (radij Allahu anhu) i D?rguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem ) tha:” Ka th?n?Allahu (azze we xhel-l):” O biri i Ademit, mos i anashkalo kat?r rekate n? fillim t? dit?s, t? mjaftoj n? fundin e saj” {Ahmedi, Ebu Dawudi}

Lidhur me k?t? hadith disa nga dijetar?t thojn? se p?r q?llim me k?to jan? dy rekatet sunnet dhe dy farz t? namazit t? sabahut e disa t? tjer?menduan q? me k?t? hadith ?sht? p?r q?llim namazi i duhas?.

 

Sa rekate t? namazit t? duhas? duhet falur ?

Ekziston konsensus tek dijetar?t se minimumi i rekat?ve t? duhas??sht? dy (2) duke u bazuar n? fjal?n e Ebu hurejres q? cek?m m? heret dhe poashtu duke u bazuar n? vepr?n e t? D?rguarit (sal-Allahu alejhi we sel-lem) . Nd?rsa sa i p?rket maksimumit t? rekat?ve t? duhas?dijetar?t jan? ndar? n? mendime t? ndryshme. Disa prej tyre pohuan se nuk ka limit t? caktuar p?rshkak transmetimit t? Aishes ( radij Allahu anha) e cila tha:” I D?rguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem) i falte p?r namaz t? duhas? kat?r rekate dhe shtonte aq sa d?shironte Allahu” {Sh?non Muslimi}

Lidhur me k?t? Hadith Imam el Mundhirij (Allahu e m?shiroft?) n?spjegimin e tij t? Sahihut t? Muslimit thot?: “Nga ky hadith p?rfitohet se namazi i duhas? mundet t? falet kat?r rekate dhe kjo ?sht?mesatarja, nd?rsa minimum ?sht? dy rekate e mesatarja pra kat?r e sa i p?rket maksimumit ai nuk ka limit t? caktuar sipas mendimit m?t? sakt? sepse ky ?sht? prej namazeve vullnetar? (nafile) sikurse namazi i nat?s”

Mir?po shumica e dijetar?ve e p?rfaq?sojn? mendimin se ky namaz ka limit t? caktuar. Dijetar?t e medh’hebit Hanbeli dhe Maliki mendojn?se ato jan? tet? (8) rekate p?rshkak hadithit t? Ummu Hanit e cila transmeton se i D?rguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem) n? vitin e çlirimit t? Mekkes i fali tet? rekate t? namazit t? duahs?. {Buhari dhe Muslim}

Nd?rsa dijetar?t e medh’hebit Hanefi dhe Shafi (dhe n? nj? transmetim t? hanbelive) mendojn?se jan? dymb?dhjet? (12) p?rshkak hadithit t?Enesit ku i D?rguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem) tha:” Ai q? i fal? 12 (dymb?dhjet?) rekate t? duhas?, atij do t’ia nd?rton Allahu nj? pallat n?xhennet” {Sh?non Tirmidhiu,(poashtu Ibn Maxheh) Ibn Haxheri e klasifikon si t? mir?}

 

Pra mundet t? falen dy,kat?r,gjasht?,tet?,dhjet?,dymb?dhjet?(2,4,6,8,10,12) dhe sipas mendimit m? t? sakt? (Allahu e din m? mir?) aq sa d?shiron.

Koha e namazit te duhas?

Sa i p?rket koh?s s? namazit t? duhas? ajo hyn pas lindjes s? diellit p?r af?rsisht 12-15 min. Gjat? k?saj kohe ?sht? ndaluar t? falet namaz (nafile) dhe patjet?r duhet pritur kjo koh?. Pastaj zgjat? deri para namazit t? drek?s p?r dhjet? minuta. Poashtu n? k?t? faz? para hyrjes s? namazit t? drek?s ?sht? e ndaluar t? falet namaz. M? e mira koh? p?r falj?n namazit t? duhas? ?sht? paradita e vonshme, at?her? kur koha fillon t? nxehet mir?,siç e praktikonte i D?rguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem). N? at? koh?, kur sigurisht q? shum? njer?z jan? t?preokopuar me ç?shtje t? dunjas dhe t? pakujdes’sh?m ndaj ç?shtjeve t?ahiretit.

 

?sht? e rrug?s q? ne t’i lutemi Allahut q? t? n’a b?j rizk praktikimin e k?tij sunneti t? fort? t? (D?rguarit sal-Allahu alejhi we sel-lem) sepse vet?m Allahu n’a udh?zon n? k?t? sukses dhe vet?m Atij i takon fal?nd?rimi dhe lavd?rimi!

 

P?rgatiti: Hoxh? Ardian Elezi

(Visited 30 times, 1 visits today)
Top