Segunda-feira, 1/3/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Namazi eshte shtyllë e fesë

Namazi eshte shtyllë e fesë

Namazi është një lloj adhurimi i cili përbëhet nga fjalë dhe veprime të veçanta, Ai fillon në lartësimin e emrit të Allahut, tekbirit fillestar (thënien “ Allahu Ekber”) dhe përfundon me selam.Meqë namazi është thelb I Islamitn ne do ta diskutojmë atë hollësisht. Për ta thënë në një mënyrë më të thjeshtë, namazi duhet të ekzistojë, sepse pa të Islami nuk mund të mbahet. Namazi ishte veprim i parë I adhurimit që u bë detyrim nga Allahu. Detyrim për kryerjen e tij iu shpall direkt Profetit (a.s) gjatë gritjes së tij në qiell. Enesi (r.a) ka thënë: “Namazet iu bënë detyrim Profetit (a.s) gjatë ngritjes së tij në qiell.Në fillim ata ishin 50, por numri I tyre u ul disa here derisa metën pesë. Pastaj iu tha: “ O Muhamed, urdhëri nuk ka ndryshuar.Këto pesë namaze janë të barazvlefshme me 50 të tillë”.[Hadith Sahih; Sahih En-Nesai 449] Namazi është vepra e parë të cilët do të llogaritet njeriu. Abdullah ibn Karti ka transmetuar se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Vepra e pare për të cilën do të llogaritet nejriu Ditën e Gjykimit do të jetë namazi.Nëse llogaria e kësaj vepre del mire, atëherë edhe pjesa tjetër do të jetë mire.Dhe nese është e keqe, atëherë edhe pjesa tjetër e veprave të tij do të jetë e keqe”.[Hadith Sahih; vetëm se trasmetuar nga Enes ibn Mailu, Temamul Minneh]

(Visited 31 times, 1 visits today)
Top