Segunda-feira, 29/5/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Mushkonja – këtë a e keni ditur?

Mushkonja – këtë a e keni ditur?

“All-llahu nuk ngurron që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë mushkojë a diçka edhe më e imët se ajo. Për sa u përket atyre që besuan, ata e dinë se ai (shembull) është i vërtetë nga Zoti i tyre, ndërsa ata të cilët mohuan do të thonë: “Ç’deshi All-llahu me këtë si shembull?” Ai me te humb shumë, e po me te udhëzon në rrugën e drejtë shumë, po me përjashtim të atyre që janë jashtë rrugës, Ai me te nuk humb tjetër.” (Kur’an, 2: 26)

Disa shënime interesante për këtë krijesë:

• Kjo krijesë është e gjinisë femërore.
(Argument për këtë janë fjalët e Allahut “beudaten“ – “te“ në fund të fjalës, që na tregon qartazi sipas rrregullave gramatikore të gjuhës arabe se ajo ështe e gjinisë femërore.)

• Kjo krijesë në kokë ka njëqind sy.

• Në gojë ka 48 dhëmbë.

• Në çdo pjesë të mbrendshme të organizmit të kesaj krijese ka tri zemra,

• Në çdo therrës kjo krijesë ka gjashte thika, dhe çdo thikë ka funksionin e vetë,
• Në çdo anë ka nga tre krehër,

• Është e pajisur me një aparat termo rregullues i cili funksionon në principin e valëve ultra violete. Ky aparat rregullues e ka për detyrë që lekurën e njeriut ta reflektojë kur është terr në ngjyrë vjollcë ashtu që mushkonja të mund ta vërejë,

• Ështe e pajisur me “aparatin për anestezi lokale” e cila e ndihmon që duke mos e hetuar ta ngulit (futë) majen dhe thithë gjakun, e që këtë njeriu mos ta vërejë. Kruarja e perzirë me dhimbje lajmerohet vetëm në fazën e fundit te “operacionit”!

• Është e pajisur me aparatin për analizë të gjakut, ashtu që nuk i thithë të gjitha përbërjet e tij, vetëm se në menyrë precize ato të veçanta dhe të nevojshme,

• Është e pajisur me aparatin rregullues për mbajtjen e gjakut në gjendje rrjedhëse, ashtu që transporti të bëhet pa pengesë dhe pa ndërprerje duke valuar nëpërmes gypit thithës në formë shumë precize.

• Është e pajisur me rregullatorin (aparatin) për njohjen e erërave, ashtu që nga largësija e madhe mund ta ndien erën e djersës së njeriut dhe të niset në aksion.

• Mirëpo çka është më interesante e gjithë kësaj, është ajo që e zbuloi shkenca bashkëkohore se në krahërit e mushkonjës (femër) jeton një insekt shumë i vogël, i cili nuk vërehet me sy, e që na ka treguar i i Plotëfuqishmi All-llah në Kur’an: “All-llahu nuk ngurron që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë mushkonjë a diçka edhe më e imët se ajo…

All-llahu Ekber we lil-lahil Hamd