Sexta-feira, 17/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

A munden xhinnët të shfaqen në formë të njeriut apo kafshëve?

A munden xhinnët të shfaqen në formë të njeriut apo kafshëve?

xhinet

Duke u bazuar në hadithe të sakta, themi se Allahu subhanehu ue teala, ua ka dhënë mundësinë xhinnëve që të shfaqen në formë të njerëzve dhe kafshëve.

Imam Ibn Haxher El-Eskalani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: ??? ?????? ??? ??? ???? ????:
???? – ?? : ??????? – ?? ????? ???? ????? ????? ????? ? ??? ???? ????? ( ??????? ????????? ???? ??????????? ???? ?????? ?? ???????????? ) ????? ??? ??? ??? ??? ????? ???? ???? ????? .” ??? ?????? ” ( 4 / 489 )

”Ai, domethënë, Shejtani, mund të shfaqet në forma të ndryshme që mund të shihet.
Fjalët e Allahut, qoftë Ai i Lartësuar: ”Me të vërtetë, ai (Shejtani) dhe Kabiluhu (ushtarët e tij nga xhinnët ose fisi i tij) ju shohin juve, prej nga ju nuk i shihni ata.” (El-A’raf, 27) – zbatohen (kanë për qëllim) vetëm në shikimin e tij në formën në të cilën Allahu e ka krijuar atë.”

Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: ??? ??? ??????? ??? ????? – ???? ???? – :
????? ??????? ?? ??? ????? ???????? ? ???????? ?? ??? ?????? ???????? ?????? ? ??? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ? ??? ??? ????? ? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??????? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ??? ?????? ?????? ??? ??? ? ??? ????? ( ?????? ??????? ?????? ???????????? ????????????? ??????? ?? ??????? ?????? ????????? ???? ???????? ???????? ????? ?????? ???????? ????????? ???????????? ?????? ????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ???????? ?????? ??????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ) ???????/ 48 .
” ????? ??????? ” ( 19 / 44 ? 45 )

”Xhinni mund të shfaqet në formën e njeriut ose të kafshëve; ata mund të shfaqen në formën e gjarpërinjëve, akrepave dhe kështu me rradhë; ose në formën e deveve, gjedheve, deleve, kuajve, mushkave dhe gomarëve; ose në formën e zogjëve.
Ata gjithashtu mund të shfaqen në formë të njeriut, siç Shejtani erdhi tek Kurejshët në formën e Suraka Ibn Malik Ibn Xheshemit, kur ata deshtën të shkojnë në Bedër.
Allahu, qoftë i Lartësuar, thotë: ”Dhe (përkujto) kur Shejtani i bëri veprat e tyre të këqija t’iu duken të drejta atyre dhe tha: ”Askush nga njerëzimi nuk mund t’iu mposhtë sot ju (në Betejën e Bedrit), dhe në të vërtetë unë jam fqinji juaj (pra do të jem mbrojtës/ndihmës i juaji)!”
Por kur dy forcat u ballafaquan, ai iku dhe tha: ”Me të vërtetë, unë nuk kam asgjë të bëjë me juve. Me të vërtetë! Unë shohë çka nuk shihni ju. Me të vërtetë! Unë i frikësohem Allahut, sepse Allahu është ndëshkues i ashpër.” (El-Enfal, 48).

Burimi: ”Fet’h El-Bari”, 4/489, nga Imam Ibn Haxheri, dhe ”Mexhmu El-Fetaua”, 19/44, 45, nga Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahu i mëshiroftë.

Përktheu: Jetmir Jakupi

(Visited 281 times, 1 visits today)
Tags:
Top