Sábado, 28/11/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

MREKULLIA ME E MADHE KUR’ANI

MREKULLIA ME E MADHE KUR’ANI

MREKULLIA ME E MADHE KUR’ANI

Kur’ani është mrekullia me e madhe ne historinë qe ju dha pejgamberit s.a.s Ai është libër i qartë dhe fisnik ,është mrekulli qe i flete shpirtit dhe mendjes mrekulli e perhershme deri ne ditën e kjametit mrekulli e cila asnjëherë nuk peson ndryshim as nuk u shtua dhe paksua

“Ata qe e mohuan Kur’anin kur u erdhi janë te marrë ai është një libër ngadhnjyes (i pashoq ) Atij nuk munde ti mvishet e paverteta nga asnjë anë është i zebritur prej te urtit e te lavdishmit {Fyssilet 41-42}

All-llahu i Lartesuar me këtë libër provokoj arabet qe njiheshin si oratore dhe gjuhëtar te shkathet oratoria dhe stili poetik ishte pasuria e arabve me te cilën ata u dalluan nga popujt e tjerë . Arabet kundershtuan thirjen Islame dhe Pejgamberin e Islamit andaj dhe Allahu u bëri provokime oratoreve dhe gjuhetarve te tillë qe nëse kanë aftësi perpilojne madje një kaptine apo diçka te ngjshme si ai merepo pa dyshm se atyre u mungoj aftësia e perpilimit madje edhe te një ajeti te vetëm

“E neqofte se jeni ne dyshm ne atë qe Ne ia shpallem gradualishte robit tonë atëherë sillni ju një kaptine te ngjashme si ai (Kur’ani) dhe thirni (për ndihmë ) deshmitaret tuaj (zotrat) pos All-llahut nëse jeni te sinjqerte (ne thenijet tuaja se ai Kur’ani nuk është prej Zotit) {El Bekare 23-24}

(Visited 44 times, 1 visits today)
Top