Quinta-feira, 15/4/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Mos te ju ik pa e lexuar…

Mos te ju ik pa e lexuar…

Moste ju ik pa e lexuar…

Musa [paqja qoftë mbi të] u desht të mësohet, senuk të shëron ilaçi, por Allahu: 
“Musa [paqja qoftë mbi të] u ankua teAllahu për dhimbje dhëmbi. Allahu i ka thënë.”Merrë barishte këtë dhe atë,dhe vënë atë në dhëmbin!`

Ai e bëri këtë, dhe dhimbja ndaloi menjëherë. Disakohë më vonë dhimbja erdhi përsëri ai e mori atë barishte dhe e vënë atë nëdhëmb, dhe ka pasur shumë herë dhimbje, ma keq samë parë, pra ai thirri Allahun për ndihmë …: “O Allah, a nuk më keniurdhëruar mua dhe ta bëjë unë atë(Ilaçin)?” Allahu i dha atij një:. ‘MusaUnë jam Ai që shëron, dhe unë jam Ai, që jep shëndet, unë jam Ai, që dëmton,dhe unë jam Ai, që përfiton. Herën e parë më kishte mua në sy, dhe i lërasëmundjet tuaja të zhduken, por tani ti ke barin në sy dhe jo mua.'”

[Fahr ed-Din er-Razi, Sherhu Esma Allah el-Husna]

(Visited 308 times, 1 visits today)
Top