Quarta-feira’, 29/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Mjekoji fjalët e njerëzve

Mjekoji fjalët e njerëzve

Mos u pikëllo, mos u mërzit prej fjalëve të njerëzve, por mjekoi ato me fjalën e Allahut të Lartësuar.

 

Shejh Islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë!- ka thënë:

“Ndërsa përsa i përket mërzitjes e pikëllimit, nuk urdhëron Allahu për të, as i Dërguari i Tij, por Ai e ndalon atë në shumë vende (në Kuran) dhe urdhëron për t’u lidhur me fenë, siç është në fjalën e Tij:

 

“Mos u ligështoni dhe mos u pikëlloni, sepse ju gjithësesi jeni më të lartët, nëse jeni besimtarë të vërtetë.”Al -Imran, 139.

 

Gjithashtu fjala e  Tij:

“Mos u pikëllo o (Muhamed)  për shkak të tyre dhe mos u ngushto për kurthet e tyre.” En-Neml, 70.

 

“Po ashtu në fjalën e Tij:

“…e ai i thoshte shokut të vet (Ebu Bekrit) ‘Mos u mërzit, se Allahu është vërtetë me ne!'” Et-Teube, 40.

 

Po ashtu ka thënë:

“Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre…”

 

“Mexhmu’ul fetaua” 10/13.

____________

Burimi i Jetës

(Visited 171 times, 1 visits today)