Segunda-feira, 26/9/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Mjekimi I disa llojeve te shterpesise

Mjekimi I disa llojeve te shterpesise

Mjekimi I disa llojeve te shterpesise
Shterpesia tek burat është dy llojesh

Një lloj qe mjekohet tek doktorri nëse mundet
Shtrepesia për shka te kapjes se xhindit qe futet ne trupin e njeriut dhe qe mjekohet me kuran dua (lutje dhe dhiker.
Dihet nga praktika e pllenimit do disa kushtet me lejen e Zotit te jetë perqindja e sperzmatoiteve tek burri me shumë se 20 000 000 ne një centimeter kub e ndonjëherë ne testikulat e burrit qe prodhojne spermazotoid duke I shtypur ato del nr I nevojshem I tyre I shperngulur ne vendin hujsesel menevije.Ata kanë nevojë për një leng rreshqites qe prodhohet ne gjendren e kuber dhe hidhet ky leng tek heujsel meneuije shejtani eben qendren kuber qe të mos prodhoje lengun e nevojshme e kështu kur nuk gjejne ushqim ato ngordhin e nuk plotesohte kushti për lindjen e femijes.ndryshimi shterpesise se a\zakonshme nga ajo sjell xhindi.

Shterpesia për shkak te xhindit ka këto shenja
Ngushtim kraharori veçanërisht para ikindie gjer ne mesnate
Here here humbet vemendjen
Dhimbje në fund te kurrizit
Shqetesime ne gjume endrra te frikshme

Shterpesia e gruas është dy lloje I zakonshme e krijoi Allahu
Për shka te xhindit qe banon ne mitren e gruas e prish vezet e saj.kështu nuk plotesohet pllenimi.Ose ai e lejon plennimin por pas disa muajsh xhindi tund mitren e gruas e zbret nga ajo gjak endosh deshtime.Mundet qe deshtimi te përsëritet për shka te xhindit.janë mjekuar shumë raste te tilla është fiksuar nga buhari dhe muslimiper shejtanin qe ecën ne damret e gjakut te njeriut

Mjekimi I shterpesise
Incizon suret ne kaset dhe degjon tre here ne ditë
Lexon suren Safate çdo megjeslexon ose degjon suren mearixh p[ara gjumit
Lexon ne vaj ulliri ose ne vajin habbedeu seuda suren el fatiha ajtin 255 te sures bekare dhe ady ajetet e fundit te sures bekare dhe sures dy ajete e fundit ali imran 7 here e tre suret e fundit te kuranit e pastaj lyen gjoksin dhe ballin shtyllne kurrizore para gjumit.
Pastaj me mjalte blete lexon te njetat gjëra dhe çdo mëngjes esell merr nga një luge.vazhdon me këtë tre muaj duke I zbatuar rregullat e fesë te jetë prej besimtareve te mirë qe falet sepse Allahu I sheron besimtaret sipas ajetit Ne ju zbritem kuranin qe është sherim dhe meshire për besimtaret (Isra 32) nAllahu I vecoi besimtaret nga te tjerët me meshiren e tij ato janë sheruar ne shumë rate.

Mjekimi I daljes se psermes mundet qe kjo te jetë gjendje e zakonshme e mjekohet tek doktori si me poshte

1) përdorimi I kremrave qe poakesojne ndjenjat
2) gjatë marrehdnieve seksuale të mendosh për gjëra te tjera
3) të mendosh oper ushtrime te vështira matematikore gjatë tyre
4) Mundet qe xhindi te bëhet shkak I nxjerrjes se sperms shpejt duke hyrë ne testikujt e burrit e mjekohet si me poshte pas faljes se mengjesitLexon suren mulk para gjumit ose e degjon
5) Lexon çdo ditë ajetin 255 te sures bekare ose e degjonate 70 here e me shumë çdo mëngjes embremje lexon duate e caktuara shiko tek libri mburoja muslimanit

(Visited 429 times, 1 visits today)