Domingo, 26/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Metodat edukative që pengojnë zhvillimin e kreativitetit fëmijëror

Metodat edukative që pengojnë zhvillimin e kreativitetit fëmijëror

Metodat edukative që pengojnë zhvillimin e kreativitetit fëmijëror

Jo rrallë herë ndodh që prindërit, shpesh duke mos ditur, ia flakin fëmijës shkëndijën kreative, duke menduar se ia lehtësojnë fëmijës kryerjen e ndonjë pune, duke imponuar zgjidhjet e tyre. Do të sjellim vetëm disa shembuj në të cilët prindërit mund ta mënjanojnë kreativitetin e fëmijës:
* Nuk i lejojnë fëmijës të vizatojë, të presë letrën, njollos duart me ngjyra, gjegjësisht “bën parregullsi” në shtëpi, në vend që të gjitha këto t`ia lejojë me kënaqësi të ndërsjellë;
* Injorojnë ose nuk i japin rëndësi krijimtarisë së fëmijës;
* Nuk interesohet për lëmenjtë në të cilat fëmija tregon afinitet;
* Nuk e nxisin fëmijën që të hulumtojë vetë, por në këtë e pengojnë;
* Mundohen që fëmija verbërisht t`i pasojë idetë, mendimet dhe qëndrimet e tyre, me ç`rast nga fëmija krijojnë konformistin e jo individin e lirë, i cili është i hapur për ide të reja;
* Nuk i japin fëmijës kohë të mjaftueshme dhe mundësinë që vetë t’i gjejë zgjidhjet e caktuara, por ua ofrojnë të vetat;
* Nuk tregojnë interes që ata vetë diç të hulumtojnë, formulojnë, të punojnë diçka kreative, por vëmendjen e tyre më me kënaqësi e preokupojnë dhe e zbrazin duke krijuar gjëra të mërzitshme.
Pra, nga marrëdhënia e prindërve ndaj kreativitetit, varet në masë të madhe edhe zhvillimi i kreativitetit fëmijëror. Mjedisi familjar dhe klima familjare janë tejet të rëndësishme për nxitjen dhe zhvillimin e kësaj cilësie. Mjerisht, ndodh që në vend të kreativitetit, prindi tek fëmija nxit sjellje të ngurtësuar.

(Visited 67 times, 1 visits today)