Sexta-feira, 9/12/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

Me të vërtet shejtani qarkullon në birin e Ademit ashtu siq qarkullon gjaku

Me të vërtet shejtani qarkullon në birin e Ademit ashtu siq qarkullon gjaku

Disa fjalë të dijetarëve rreth vërtetësisë së hyrjes së xhinit në trupin e njeriut.

Ka thënë Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel:

thashë babit tim,disa prej njerëzve po pretendojnë se xhini nuk mund të hyn në trupin e njeriut?u përgjigj Ahmed ibn Hanbeli::

Biri im,ata gënjejnë,xhini flet në gjuhën e njeriut.(Risaletul Xhin 7 )

Ka thënë shejh Islam ibn Tejmije:

Prezenca e xhinit është autentike në Kur’an dhe në Sunnet dhe me pajtim të gjithë dijetarëve të ummetit,dhe gjithashtu hyrja e xhinit në trup të njeriut me pajtim të dijetarëve të ehli sunnetit,dhe kjo qështje është e dëshmuar për atë që mendon,dhe njeriu mund të flet fjalë që nuk e di se cka ka folur,dhe mund të godet goditje të fortë që në qoftë se e godet deven do ta mbyste,dhe për këtë nuk din gjë i sëmuari,dhe fjala e të Lartësuarit :“Sikur ai që zgjohet nga të prekurit e shejtanit”.(el Bekare 275)

Dhe fjala e pejgamberit,salallahu alejhi ue selem:

:”Me të vërtet shejtani qarkullon në birin e Ademit ashtu siq qarkullon gjaku”(Autentik).