Segunda-feira, 20/3/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

Mburoja e muslimanit

Mburoja e muslimanit

Mburoja e muslimanit
PASQYRA E LËNDËS
Në vend të parathënies 3
Si mund të bëhet një lutje 6
Kohët më të përshtatshme për të marrë përgjigje për lutjet që bëjmë 9
Kur kemi frikë se mos bëjmë shirk 11
Kur zgjohemi nga gjumi 12
Kur veshim rroba të reja 15
Për dikë që ka veshur një rrobë të re 16
Kur zhveshim rrobat 16
Para se të hyjmë në banjë 17
Kur dalim nga banja 17
Në fillim të avdesit 18
Në fund të avdesit 18
Kur dalim nga shtëpia 20
Kur hyjmë në shtëpi 21
Kur shkojmë për në xhami 21
Kur hyjmë në xhami 22
Kur dalim nga xhamia 24
Kur dëgjojmë ezanin 24
Kur fillojmë namazin 27
Kur bëjmë rukunë 28
Kur ngrihemi nga rukuja 30
Kur bëjmë sexhde 30
Midis dy sexhdeve 31
Kur bëjmë sexhden e tilauetit 32
Kur ulemi në tehijatin e parë 33
Kur ulemi në tehejatin e dytë 34
Pasi japim m ëndrra 68
Kur jemi të mërzitur e të shqetësuar 69
Kur kemi ndonjë fatkeqësi 70
Kur hasim në ndonjë armik ose në dikë që ka pushtet 72
Kur kujton se ke krijuar dyshim në imanin tënd 73
Kur duam që të na ndihmojë Allahu për të shlyer borxhet 74
Kur e kemi të vështirë ta kryejmë ndonjë punë 76
Kur bëjmë ndonjë gjynah 76
Kur duam të largojmë Shejtanin dhe ngacmimet e tij 77
Kur na ndodh diçka që nuk e pëlqejmë ose diçka që na e vështirëson ndonjë çështje 77
Kur duam t’i mbrojmë fëmijët nga sytë e këqinj 79
Kur vizitojmë të sëmurin 80
Mirësitë që kemi, kur vizitojmë një të sëmurë 81
Kur na rëndohet sëmundja 82
Porosi që i japim dikujt, që po ndërron jetë 83
Kur na bie ndonjë fatkeqësi 84
Për një të porsavdekur, kur i mbyllim sytë 84
Për të vdekurin, kur i falim namazin 85
Për ngushëllim 88
Kur e vendosim të vdekurin në varr 89
Për të vdekurin, pasi e kemi varrosur 89
Për të vdekurit, kur kalojmë pranë varrezave 90
Kur fryn erë 91
Kur dëgjojmë bubullima 92
Kur duam të bjerë shi 92
Kur bie shi 94
Pasi ka pushuar shiu 94
Kur shohim hënën e re 95
Kur çelim iftarin 95
Kur nisim të hamë bukë 97
Për atë, që na jep të pimë qumësht 98
Në fund të ushqimit 98
Për atë, që na jep të hamë 99
Për atë, që na jep të pimë ujë 99
Për dikë, tek i cili hamë iftar 100
Për dikë, që na jep diçka për të ngrënë, kur jemi agjërueshëm jashtë muajit të ramazanit 100
Për dikë, që teshtin 101
Për të porsamartuarin 102
I porsamartuari për vetveten 102
Përpara se të kryhen marrëdhënie intime 103
Kur jemi të nevrikosur 104
Kur shohim ndonjë të gjymtuar 104
Nëpër tubime të ndryshme 105
Kur mbaron takimi ose tubimi 105
Për një person, që thotë: “Të mëshiroftë Allahu!” 106
Për një person, që të bën diçka të mirë 107
Për t’u ruajur nga ngatërresat e Dexhalit 107
Për një njeri që të thotë “Të dua për hir të Allahut” 108
Për një njeri, që të fal para 109
Për një njeri, që të kthen borxhin 109
Kur hipim në një mjet udhëtimi ose në diçka të ngjashme me të 110
Kur nisemi për udhëtim 111
Kur hyjmë në një fshat ose në një qytet 113
Kur hyjmë në treg 115
Për atë, me të cilin ndahemi për një udhë të gjatë 116
Për dikë, që niset për udhëtim 116
Kur ngjitemi në vise të larta, ose kur zbresim prej tyre 117
Kur zbresim nga mjeti i udhëtimit 117
Kur na ndodh diçka, që nuk na pëlqen ose kur kemi vështirësi 118
Mirësitë që kemi, kur bëjmë “salavat” për pejgamberin (salall-llahu alejhi ue selem) 119
Mirësitë që kemi, kur e përshëndesim njëri- tjetrin me “Selam!” 119
Kur dëgjojmë këndesin 121
Kur dëgjojmë qentë duke lehur e gomarët duke pëllitur 121
Kur lavdërojmë një mysliman 122
Kundër armikut 123
Kur kemi frikë nga ndokush 123
Kur na habit diçka, që e shohim rastësisht 124
Kur na lehtësohet një punë 124
Kur ndiejmë dhembje a ngacmime në trup 125
Kur kemi frikë se mos e marrim mësysh dikë tjetër 126
Kur trembemi, tronditemi e neveritemi nga diçka 126
Kur teshtin jobesimtari (qafiri) 127
Si i përgjigjemi jobesimtarit, kur na përshëndet me “Selam!” 127
Kur therim bagëti 128
Për të shkatërruar kurthet e shejtanëve 128
Istigfari dhe teubja 130
Disa porosi për jetën e përditshme 131
Mirësitë që kemi kur e lartësojmë, e falende-rojmë dhe e madhërojmë Allahun 132NË VEND TË PARATHËNIES@ Falenderimi i përket vetëm Allahut të Madhëruar. Salavatet (përshëndetjet) dhe urimet më të ngrohta ia përcjellim Pejgamberit tonë, Muhamedit (salall-llahu alejhi ue selem), familjes së tij e shokëve të tij të ndershëm, e kujtdo që ndjek udhën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Lexues të nderuar! Libri që keni në duar është përgatitur për çdo mysliman që ka dëshirë që të pajiset me cilësitë, që ka urdhëruar Allahu dhe i Dërguari i Tij. Titulli i librit në gjuhën arabe “Hisnul Muslim” ka kuptimin: “Mburojë shpirtë-rore dhe morale e myslimanit nga rrezi-qet që i dalin gjatë jetës së tij.”
Gjatë përkthimit, kemi përmendur ve-tëm hadithet autentike, të vërteta, të thëna nga i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem), ndërsa përcjellësit e haditheve në shumë raste nuk i kemi përmendur.
Broshura ka fituar një emër të madh anekënd botës. Ajo është ribotuar me dhjetëra herë, me miliona ekzemplarë. Kohët e fundit është përkthyer në anglisht, urdu, frëngjishte etj.
Me miratimin e autorit, kemi shtuar në fillim të broshurës disa rregulla që kanë të bëjnë me kohën kur mund të lutemi e si mund të lutemi..
Lexues i nderuar! Pa dyshim, si çdo gjuhë tjetër, edhe gjuha arabe ka veçoritë e saj. Prandaj do të këshillonim që, ai që bën përpjekje për të mësuar lutje ose ajete të Kuranit në gjuhën arabe, të pyeste ndonjë që e njeh arabishten për mënyrën e shqiptimit etj.
I lutemi Allahut të Madhëruar që kjo vepër e thjeshtë, të jetë për hir të Tij e të na shërbejë në të dyja botët. I lutemi Allahut që kjo broshurë t’i bëjë dobi çdokujt, që e lexon, e mëson dhe e shpërndan atë.SI MUND TË BËHET NJË LUTJE
@ Allahu i Madhëruar thotë në Kuran:”(O, besimtarë!) Më kujtoni Mua (me lutje e adhurime), që t’ju kujtoj ju (me shpërblime); më falenderoni vetëm Mua e mos më mohoni.” (Kur’ani: 1.152) Atëherë, le ta kujtojmë Allahun, le t’i lutemi Allahut, sepse Ai është i kënaqur nga ne, kur i drejtohemi Atij çiltërisht.
Që të na pranohen lutjet-në dashtë Allahu (inshallah), është mirë të zbatoj-më këto udhëzime:
1.Të marrim avdes, para se të bëjmë lutje.
2.Të drejtohemi nga Kiblja (Qabja).
3.Të ngremë duart drejt qiellit, duke afruar shuplakat me njëra-tjetrën, afër fytyrës.
4.Të kryejmë ndonjë vepër të mirë, para se të bëjmë lutje (të japim sadaka, të falim namaz etj.).
5.Ta fillojmë e ta mbyllim lutjen, duke falenderuar Allahun për mirësitë që na ka dhënë.
Të bëjmë lutje dhe salavate për Pejgamberin, Muhamedin (salall-llahu alejhi ue selem!)
6. T’i lutemi Allahut të Lartësuar, duke përmendur emrat dhe cilësitë e Tij.
7. Të pendohemi çiltërisht për gabimet e gjynahet që kemi bërë.
8. Të bëjmë lutje të çiltra dhe jo të bëjmë lutje kalimtare.
9. Të zgjedhim kohën më të përshtat-shme për lutje.
10. Të përzgjedhim lutje të goditura për çfarë duam t’i lutemi Allahut.
11. Të tregojmë edukatë, përpikëri e përkushtim në lutje, gjithnjë, me ndjenjën e frikës nga Allahu i Madhëruar.
12.Ta ndiejmë shpirtërisht atë që e themi e që e kërkojmë nga Allahu i Madhëruar.
13.Të largohemi nga harami.
14.Të mos bëjmë lutje për gjëra të ndaluara, për të ngatërruar të tjerët.
15. Të mos nxitohemi për përgjigjen e lutjes, e të themi “i bëra lutje Allahut e nuk m’u përgjigj,” por të presim që lutja jonë të pranohet, kur ta caktojë Allahu, sepse Ai nuk lejon të bëhet diçka që nuk është në vendin dhe në kohën e caktuar.
16. Të mos i lutemi askujt tjetër e asgjëje tjetër përveç Allahut; kurrë të mos themi: “O Allah! Për hatër të filanit, më bëj të mundur të më plotësohet kjo a ajo lutje.”
17. T’a bëjmë lutjen me zë mesatar.
18.T’’ia paraqesim Allahut të Madhë-ruar, dobësinë tonë shpirtërore, morale e fizike, t’i ankohemi Atij për çdo gjë, duke i kërkuar të na ndihmojë.

KOHËT MË TË PËRSHTATSHME
PËR TË MARRË PËRGJIGJE
PËR LUTJET QË BËJMË

Dije, na mëshiroftë Allahu ty dhe mua, se pasi të plotësosh udhëzimet e mësipërme, duhet të zgjedhim kohën më të përshtatshme për lutje, që të jemi më afër shpresës për plotësimin e saj. Ndër kohët më të përshtatshme, sipas këshi-llave të Pejgamberit (salall-llahu alejhi ue selem), janë:
1.Dita e Arafatit, që është gjithmonë një ditë para Bajramit të Ramazanit.
2.Nata e Kadrit, që është midis dhjetë-ditëshit të fundit të muajit të madhëruar të Ramazanit.
3. Pjesa e fundit e natës dhe mbrë-mja.
4.Koha midis ezanit dhe ikametit.
5.Dita e xhuma.
6.Kur jemi duke bërë sexhde.
7.Kur jemi në udhëtim e sipër.
8.Kur bie shi, etj.
Këto janë disa kohë që i ka përmendur Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem). Por kryesore është që besimtari t’i drejtohet Allahut me lutje, kudo që të jetë, sepse Ai kërkon nga ne që të trokasim në derën e Tij kudo e kurdo, madje, Ai kënaqet nga një veprim i tillë. Në ajetin e gjashtëdhjetë të sures “Gafir” Allahu thotë:
“…Lutmuni vetëm mua, që t’ju përgjigjem … ”

KUR KEMI FRIKË SE MOS BËJMË SHIRK

KUR ZGJOHEMI NGA GJUMI

????? ??? ???? ?????? ??? ?? ?????? ????? ??????
” Falenderimi i përket vetëm Allahut, i Cili na ktheu sërishmi në jetë, pasi ishim (në gjumë) të vdekur; vërtet, tek Ai do të tubohemi që të gjithë (Ditën e Gjykimit).

?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??. ?? ????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ????. ????? ????? ?????? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ?????? … ?? ???? ??.

I Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kush zgjohet natën, le të thotë në ato çaste:
“Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, Krijuesi i Vetëm e i Pashoq. I Tij është zotërimi i qiejve dhe i Tokës; Ai është i Plotfuqishmi; vetëm Atij i përket lavdë-rimi e falenderimi ynë. Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, Ai është më i Madhi. Nuk ka forcë tjetër sunduese mbi ne përveç Allahut të Lartësuar.
O Allah, më fal!

????? ??? ???? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ?????

“Falenderimi i përket vetëm Allahut, i Cili më fali shëndetin, ma ktheu sërish shpirtin, dhe më lejoi e më dha mundësi që t’a përmend Atë (Allahun).”
?? ?? ??? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ????? ????? ??????? ????? ?????? ???? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ?? ??? ??????? ?????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ???? ???? ?????

“Pa dyshim, në krijimin e qiejve e të Tokës, në ndryshimin midis ditës e natës ka argumente të qarta për ata që mendojnë.
Ata që e përmendin Allahun, kur janë në këmbë, ulur, mbështetur dhe meditojnë për krijimin e qiejve e të Tokës, (dhe thonë O Zoti ynë! Ti nuk i krijove të gjitha këto pa qëllim; i Lartësuar je vetëm Ti, prandaj na fal e na shpëto nga dënimi i Zjarrit!”
KUR VESHIM RROBAT

????? ??? ???? ????? ??? [ ????? ] ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ??? …
“Falenderimi i përket vetëm Atij, që më dha mundësi të vesh këto (tesha), e m’i dhuroj ato me lehtësi, pa lodhje dhe pa mundim.”

KUR VESHIM RROBA TË REJA

????? ?? ????? ??? ??????? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??
“O Allah! Falenderimi të takon vetëm Ty, që më dhe mundësinë të vesh këtë rrobë të re. Të lutem Ty që të përfitoj nga të mirat e saj, për të cilat është për-gatitur ajo. Të lutem Ty, të më mbrosh nga të këqijat që mund të më vijnë nga përdorimi i saj.”

PËR DIKË QË KA VESHUR
NJË RROBË TË RE

???? ?????? ??? ????? ??? ??????
“Të uroj që të veshësh gjithmonë rroba të reja, të jetosh i lumtur e ta ndë-rrosh jetën si shehid.”

KUR ZHVESHIM RROBAT

??? ???? “BISMIL-LAH”
“Me emrin e Allahut (po e zhvesh këtë rrobë).”
PARA SE TË HYJMË NË BANJË

[ ??? ???? ] ????? ??? ???? ?? ?? ????? ????????
“O Allah! Me emrin tënd (më të mirë), kërkoj ndihmë nga Ti, që të më ruash nga xhindet dhe shejtanët.”

KUR DALIM NGA BANJA

?????? “GUFRANEKE”
“Falenderimi të përket vetëm Ty, o Zoti im (që ma lehtësove trupin nga papastërtitë e ndyrësitë).”

NË FILLIM TË AVDESIT

??? ???? “BISMILAH”
“Me emrin e Allahut (po filloj të marr avdes).”

NË FUND TË AVDESIT

???? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ???? ?????? …
“Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut të Vetëm e të Pashoq dhe dëshmoj që Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij … .”

????? ?????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????
“O Allah! më bëj prej atyre që pendohen, më radhit me të pastrit (nga gjynahet e papastërtitë).”

?????? ????? ?????? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ??????? ????? ????

“I Lartësuar je vetëm Ti, o Allah! Vetëm Ty të falenderoj. Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje, vetëm Ty të kërkoj mëshirë, vetëm nga Ti pres falje e mëshirë për gjyhahet që bëj.”

KUR DALIM NGA SHTËPIA

??? ???? ????? ??? ????? ??? ???
??? ??? ??? ?????
“Me emrin e Allahut, duke u mbë-shtetur vetëm tek Allahu (po dal nga shtëpia); askush nuk mund ta ndërrojë vendimin e Allahut.”

????? ??? ???? ?? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???

“O Allah!, kërkoj mbështetje tek Ti, që të mos i bëj të tjerët nga të humburit e të mos më bëjnë nga të humburit, që të mos i poshtëroj të tjerët e të mos më poshtërojnë mua, të mos bëj padrejtësi e të mos më bëhet padrejtësi, të mos i shpërfill të tjerët e të mos më shpërfillin mua.”

KUR HYJMË NË SHTËPI

??? ???? ?????? ???? ???? ?????? ???? ???? ??????
“Me emrin e Allahut, hyra në shtëpi; me emrin e Allahut dola (nga shtëpia); tek Allahu i Plotfuqishëm jam mbështe-tur.”

KUR SHKOJMË PËR NË XHAMI

????? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ????. ????? ????? ????
“O Allah! Bëje zemrën time (të shkëlqejë) rreze drite; bëji gjuhën time, dëgjimin tim e sytë e mi të paraqiten përpara Teje si rreze drite. Të lutem Ty që pas shpinës sime e përpara meje, lart mbi kokën time e nën trupin tim gjith -monë të rrezatohen vetëm rreze drite. O Allah, më fal dritë për të shpëtuar prej dënimit Tënd!

KUR HYJMË NË XHAMI

???? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? [?? ??????? ?????? ]. [??? ????? ???????] [??????? ??? ???? ????] . [ ????? ???? ?? ????? ????? ]
“Kërkoj mbështetje tek Allahu i Madhëruar, te Fytyrëndrituri, te Sunduesi i përhershëm, që të më ruajë prej (cytjeve të ) shejtanit të mallkuar.
Me emrin e Allahut (po hyj në xhami). Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin (salall-llahu alejhi ue selem). O Zoti im! M’i hap dyert e mëshirës Sate!”

KUR DALIM NGA XHAMIA

??? ???? ??????? ??????? ??? ???? ????? ????? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ??????? ??????
“Me emrin e Allahut (po dal nga xhamia). Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Allahut! O Zoti im! Të lutem vetëm Ty, që të më falësh nga mirësitë e tua të pashtershme. O Zoti im! Më ruaj nga Shejtani i mallkuar.”

KUR DËGJOJMË EZANIN

Pejgamberi (salallahu alehji ue selem) ka thënë:
“Kur të dëgjoni myezinin që thotë “Allahu ekber”, thoni, siç thotë ai. Kur myezini thotë “Haj-je alas-selatu, haj-je alal-felah”, thoni:
?? ??? ??? ??? ??? ?????
“Askush tjetër përveç Allahut nuk ka forcë e fuqi.”

???? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ????? ???? ??????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ????????? ????
“Edhe unë dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq; dëshmoj që Muhamedi (salall-llahu alejhi ue selem) është rob dhe i dërguari i Tij. Jam i kënaqur që Allahu (xhele sha’nuhu) është Zoti im, që Muhamedi, i Dërguari i Allahut është Pejgamberi im dhe që Islami është feja ime.”
Kur të mbarojë ezani, thoni:
????? ?? ??? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????” . [ ??? ?? ???? ??????? ]

“O Allahu ynë! O Zot i kësaj thi-rrjeje të plotë, që na lajmëron për namazin, që do të falim! Nderoje Muhamedin (sala-llahu alejhi ue selem) e jepi mundësi që të jetë ndërmjetës për ne (Ditën e Gjykimit) dhe ringjalle atë në vendin e nderuar, që ia ke premtuar. Pa dyshim, Ti e mban premtimin e dhënë.”

KUR FILLOJMË NAMAZIN

????? ???? ???? ???? ?????? ??? ????? ??? ?????? ????????? ????? ???? ?? ?????? ??? ???? ????? ?????? ?? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????
“O Allah! Krijo një largesë të largët midis meje dhe gabimeve që bëj unë, siç ke krijuar largesën midis Lindjes dhe Perëndimit!
O Allah! Më pastro nga gabimet, siç pastrohen rrobat nga papastërtitë!
O Allah! Pastroji gabimet e mia (siç pastron natyrën) me borë, me shi dhe me breshër!”
?????? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ??? ????
“Lavdia të përket vetëm ty, o Allah! Falenderimet të përkasin vetëm Ty! Emrat e Tu janë të bekuar. Madhëria jote është e paarritshme! Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet për-veç Teje .”

KUR BËJMË RUKUNË

????? ??? ??????
“Larg mëkateve është Zoti im i Madhëruar.”
?????? ????? ???? ?????? ????? ???? ??
“Larg të metave je Ti, o Allah! O Zoti im! Me mirësinë tënde, më mëshiro mua!”
???? ???? ?? ???????? ??????
“Vetëm Krijuesi i Melekëve dhe i Shpirtit lavdërohet e madhërohet.”
????? ?? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ??? ????? ?? ????
“O Allahu im! Për Ty përulem, Ty të kam besuar, Ty të jam dorëzuar, vetëm Ty të binden dëgjimi im, shikimi im, mendja ime, eshtrat e mia dhe këmba ime kudo që shkel ajo.”

KUR NGRIHEMI NGA RUKUJA

??? ???? ??? ????
“(Pa dyshim) Allahu e dëgjon njeriun, që e falenderon Atë.”
???? ??? ????? ????? ?????? ???? ?????? ???
“O Zoti ynë! Ty të përket falenderimi i pakufishëm; begatia dhe mirësia janë vetëm prej Teje.”

KUR BËJMË SEXHDE

????? ??? ??????
“I Lartësuar është Zoti im, i Lartësuar.”

?????? ????? ???? ?????? ????? ???? ??
“I Lartësuar je Ti, o Allahu ynë. Me mirësinë Tënde (të pakufishme), o Allah, më fal!”
????? ???? ?? ????? ???? ??? ????? ????? ????? ???????? ????
“O Allahu im! M’i fal të gjitha gjyna-het, të voglat e të mëdhatë, të dikurshmet e të tashmet, ato që i kam shfaqur e ato që i kam fshehur!”

MIDIS DY SEXHDEVE

??? ???? ??? ??? ???? ??
“O Zoti im, më fal mua! O Zoti im, më fal mua!”
????? ???? ??? ††††††?? ?????? ?????? ???? ???? ????????
“U përul fytyra ime vetëm për Krijuesin e saj, për atë, që i fali shikimin dhe dëgjimin; lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, të vetmit Krijues.”

KUR ULEMI NË TEHIJATIN E PARË

??????? ???? ???????? ????????? ?????? ???? ???? ??????? ????? ???? ???????? ?????? ????? ???? ???? ???? ????????. ???? ?? ?? ??? ??? ???? ????? ?? ????? ???? ??????
“Lavdërimet më të mira janë vetëm për Allahun. Urimet më të mira qofshin mbi ty, o Pejgamber (i Allahut), mëshira dhe lavdërimet e Allahut qofshin gjith-monë mbi ty! Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robtë e mirë e të çiltër!
Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut. Dëshmoj, gjithashtu që Muha-medi është rob dhe i dërguari i Tij.”

KUR ULEMI NË TEHEJATIN E DYTË

Pasi kemi bërë lutjen në tehejatin e parë, bëjmë edhe lutjet që vijojnë:
????? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ??????? ???? ?? ??????? ??? ???? ????? ????? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ??????? ???? ?? ??????? ??? ???? ????
“O Allah! Mëshiroji Muhamedin dhe familjen e tij, siç i mëshirove Ibrahimin dhe familjen e tij!
O Allah! Bekoji Muhamedin dhe familjen e tij, siç i bekove Ibrahimin dhe familjen e tij!”

????? ??? ???? ?? ?? ???? ?????? ??? ???? ????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?? ???? ?????? ??????
“O Allah! Kërkoj mbrojtje tek Ti nga dënimi i varrit, nga dënimi (vuajtjet e) i Xhehenemit, nga të këqijat që vijnë gjatë jetës (së përditshme) e vdekjes dhe nga sprovimet e Dexhalit.”

????? ???? ??? ????? ?????? ???? ??????
“O Allah! Më ndihmo, që të të kujtoj Ty (sa më shumë), të të falenderoj (vetëm) Ty e që të të adhuroj ashtu siç duhet.”

????? ??? ????? ????? ????? ?? ?? ?????
“O Allah! Të lutem (vetëm) Ty që (me mëshirën Tënde) të më fusësh në Xhenet dhe mbështetem në mbrojtjen Tënde nga zjarri i Xhehenemit.”

PASI JAPIM “SELAM!”

?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ??? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ????????
“Të kërkoj falje (vetëm Ty), o Allah! Të kërkoj falje (vetëm Ty), o Allah! Të kërkoj falje (vetëm Ty), o Allah!
O Allah! Ti je burimi i shpëtimit, vetëm prej Teje e pres shpëtimin. Ty të lavdërojmë dhe të falenderojmë; lavdëri-met të përkasin vetëm Ty, o Krijues i Madh e Bujar.”
?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ?????? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ?? ???? ??? ????
“Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq. Ai është Zotëruesi i gjithçkaje (në qiej e Tokë); vetëm Atij i përket falenderimi (ynë); Ai është i Plot-fuqishëm mbi gjithçka.
O Allah! Askush nuk mund ta pengojë atë, që Ti e jep (për robtë e Tu); askush nuk ka mundësi që t’ia japë dikujt diçka, që Ti ia ke ndaluar. Askush, sado pozitë të lartë të ketë, nuk mund të dalë përpara Teje.”

?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????. ?? ??? ??? ??? ??? ?????? ?? ??? ??? ????? ??? ???? ??? ????? ?? ?????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ????? ?????? ????????
” Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq. Ai është Zotëruesi i gjithçkaje (në qiej e në Tokë), vetëm Atij i përket falenderimi (ynë), për gjithçka Ai është i Plotfuqishëm.
Askush tjetër e asgjë tjetër, përveç Allahut nuk ka forcë mbi ne. Vetëm Allahu meriton të adhurohet e nuk adhu-rojmë tjetër përveç Tij. E Tij është mirësia që gëzojmë, Atij i përket nderimi e lartësimi. Vetëm Allahu meriton të adhurohet. Atë adhurojmë me çiltëri të plotë, edhe sikur (këtë çiltëri) ta urrejnë jobesimtarët.”
Pastaj themi:
SUBHANELL-LLAH, ELHAMDULIL-LAH, ALL-LLAHU EKBER,
secila nga tridhjetë e tri herë.

?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????
” Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq, Ai është Zotëruesi i gjithçkaje (në qiej e Tokë), vetëm Atij i përket falenderimi (ynë), për gjithçka Ai është i Plotfuqishëm.”
Më pas këndojmë suren:
“KUL HUEALL-LLAHU EHAD”, “KUL EUDHU BIR-RABIL-FELEK”,
“KUL EUDHU BIR-RABIN-NAS”,
nga tri herë pas namazit të mëngjesit e të mbrëmjes dhe nga një herë pas namazeve të tjera. Këndohet edhe ajeti “El-Kursi.”

?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ?????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????

” Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq, Ai është Zotëruesi i gjithçkaje (në qiej e në Tokë), vetëm Atij i përket falenderimi, Ai i vdes (njerëzit) dhe i ringjall ata (ditën e Tubimit të Madh), për gjithçka Ai është i Plotfuqi-shëm.”
Kjo lutje përsëritet dhjetë herë pas namazit të mëngjesit e të mbrëmjes .

????? ??? ????? ????? ?????????????? ????????? ?????? ??????
“O Allahu ynë! Të lutem (vetëm) Ty, që të mësoj dituri të vlefshme (e cila të më shërbejë në këtë botë e në Botën Tjetër), të kem pasuri të mirë (hallall), vepra të mira, të pranueshme nga Ti.”
Kjo lutje thuhet vetëm pas mamazit të mëngjesit.

KUR FALIM NAMAZIN E ISTIHARES

????? ??? ??????? ?????? ???????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ???? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ??????? ????? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ? …. ? ??? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ? ????? ?????? ? ?????? ?? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ? ????? ????? ? ?????? ??? ??????? ??? ????? ?? ????? ??? ??? ?? ?????? ??
“O Allah! Unë të lutem që, me diturinë Tënde (të Pakufishme) të më drejtosh tek ajo që është më e mirë për mua; (o, Allah) më ndihmo me fuqinë Tënde, me mirësinë Tënde të madhe, sepse Ti je i Plotfuqishmi e unë jam i pafuqishëm, Ti di gjithçka e unë nuk di asgjë; Ti je i Dituri mbi çdo të fshehtë.
O Allah! Në qoftë se ajo, për të cilën (përmendet nijeti, për të cilin falet namazi) po lutem, është për të mirën e besimit tim e të jetës sime; në qoftë se është për një përfundim të mirë të veprave të mia, tani e në të ardhmen, ma bëj të mundur e ma lehtëso kryerjen e saj e më pas, më jep begati prej saj! Në qoftë se ajo, për të cilën (përmendet nijeti, për të cilin falet namazi) po lutem, është për të keqen e besimit tim e të jetës sime; në qoftë se është për një përfundim të keq të veprave të mia, tani e në të ardhmen, largoje atë nga unë e më largo mua nga ajo e bëj të mundur që të më mbulojnë mirësitë e Tua, kudo që të jenë, e më pas, më bëj që të kënaqem me të (para-caktimin Tënd)!”

KUR FALIM NAMAZIN E VITRIT

????? ????? ???? ????? ?????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ???? ?????? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ?????? [ ??? ???? ?? ?????]? ?????? ???? ???????
“O Allah! Më udhëzo në udhën e drejtë, në të cilën ke udhëzuar njerëzit e Tu! Ma fal, siç ke falur njerëzit e Tu! Kujdesu për mua, ashtu siç kujdesesh për të dashurit e Tu! Ma beko çdo gjë që më jep, më ruaj nga të këqijat që më afrohen, sepse Ti paracakton gjithçka e askush nuk i paracakton veprimet e lëvizjet e Tua; askush nuk mund ta humbë atë, që e udhëzon Allahu; ai që është nën mbrojtjen Tënde, nuk poshtërohet kurrë. I Madhëruar e i Lartësuar je vetëm Ti, o Zoti ynë.”

????? ??? ???? ????? ?? ????? ???????? ?? ??????? ????? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ??? ????? ?? ????
“O Allah! Kërkoj mbrojtje nën këna-qësinë Tënde, që të jem larg zemërimit Tënd; o Allah, të lutem të më mbash larg dënimit Tënd; o Allah, të lutem të më mbrosh nga dënimi Yt; kërkoj mbështetje tek Ti vetëm prej Teje.
O Allah! Nuk arrij kurrë të të lavdëroj Ty, ashtu siç e ke lavdëruar Ti vetë veten Tënde.”

????? ???? ????? ??? ???? ?????? ????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ?? ????? ????????? ????. ????? ??? ???????? ????????? ????? ???? ?????? ??? ?????? ????? ??? ????? ??? ????? ?? ?????
“O Allah! Vetëm Ty të adhurojmë, Ty të falemi e të përulemi; lëvizim e shtohemi e shpresojmë vetëm nën më-shirën Tënde, siç kemi frikë nga dënimi Yt. Pa dyshim, dënimi Yt do t’i ndë-shkojë jobesimtarët.
O Allah! Të kërkojmë ndihmë që të na falësh, të lavdërojmë vetëm Ty me mirësitë e Tua (të pakufishme), nuk të mohojmë Ty, të besojmë vetëm Ty, të nënshtrohemi plotësisht vetëm Ty dhe largohemi nga çdokush që të mohon Ty.

PASI JAPIM “SELAM!” NË NAMAZIN
E VITRIT

Kur falte namazin e vitrit, Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) këndonte: “Seb-bihismi rab-bikel-a’la”, “Kul ja ej-juhel-kafirune”, “Kul huallahu ehad.” Pasi jepte “selam”, thoshte:
????? ????? ??????

“SUBHANEL-MELIKUL-KUD-DUSUN.”
“I Lartësuar është Sunduesi.”
E përsëriste këtë tri herë dhe në fund thoshte:
?? ???????? ??????

“RABUL-MELAIKETU UERR-RRUH.”
“Allahu është Zoti i melaikeve e i shpirtërave.”

NGA MËNGJESI DERI NË MBRËMJE

?????? ????? ????? ??? ?????? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ??????? ???? ?? ?????? ????? ?? ?? ?? ??? ?????? ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?????? ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ????? ?? ?????

“Ia mbërritëm mbrëmjes dhe mbeti Sundimi vetëm për Allahun (Krijuesin e Gjithësisë). Falenderimi i përket vetëm Atij, askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, që është i Vetëm e i Pashoq, e Tija është gjithçka, vetëm Atij i përket falenderimi. Ai është i Plotfuqishëm mbi gjithçka.
O Zot! Të lutem vetëm Ty që të m’i falësh mirësitë e kësaj nate e të netëve që vijnë pas saj. O Zot, mbështetem në mbrojtjen Tënde nga të këqijat e kësaj nate e të netëve që vijnë pas saj.
O Zot! Më ruaj nga përtacia e mendje-madhësia.
O Zot! Më ruaj nga dënimi i Zjarrit e nga dënimi i varrit.”

????? ?? ?????? ??? ??????? ??? ???? ??? ????? ????? ??????
“O Allah! Me lejen Tënde zgjohemi e me lejen Tënde e arrijmë mbrëmjen, me lejen Tënde jetojmë e me lejen Tënde vdesim. Pa dyshim, tek Ti do të kthehemi (Ditën e Ringjalljes).”

????? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?????? ???? ????? ???? ??? ????? ????? ?? ?????? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ???? ?? ???? ?????? ??? ???

“O Allah! Ti je Zoti im, askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje, Ti më krijove mua (që të të adhuroj vetëm Ty) e unë jam robi yt; (të premtoj se) unë do të ndjek udhën tënde, me të gjithë mundësitë e mia. (O Allah!) Kërkoj mbrojtje nga Ti prej të këqijave të mia, unë vërtetësoj mirësitë e Tua mbi mua, siç vërtetësoj gjynahet që unë bëj.
(O Allah!) më fal mua, sepse askush nuk m’i shlyen gjynahet përveç Teje.”

(dëshmoj) që vetëm Ti je Zoti i Gjithësisë e nuk ka zot tjetër përveç Teje; i Vetëm e i Pashoq je Ti (o, Allah). Dëshmoj, gjithashtu që Muhamedi është robi dhe i dërguari yt.
Kjo lutje thuhet nga katër herë, në mëngjes e në mbrëmje.

????? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ??? ??? …? ????? ??? ???? ?? ?? ?????’ ??????? ????? ?? ?? ???? ?????? ?? ??? ??? ???
O Allah! Më fal shëndetin në trupin tim; m’i ruaj veshët e sytë e mi! Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meri-ton të adhurohet përveç Teje.
O Allah! Unë mbështetetem në mbroj-tjen Tënde, që të më ruash që të mos të mohoj Ty, që të mos jem i varfër. Të lutem Ty, që të më ruash nga dënimi i varrit. Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje .
Kjo lutje thuhet tri herë, në mëngjes e në mbrëmje.

???? ???? ?? ??? ??? ?????? ????? ????? ????? ??????
Më mjafton Allahu (si Mrojtës e Mbi-këqyrës), përveç të Cilit, askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet; mbështetem vetëm tek Ai, që është Zoti i Arshit madhështor.
Kjo lutje thuhet shtatë herë, në mëngjes e në mbrëmje.

???? ?????? ???????? ?? ?? ?? ???
Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga çdo e keqe, që është krijuar.
Kjo lutje thuhet tri herë, në mëngjes e në mbrëmje,ose kudo që të hyjmë gjatë gjithë ditës.

????? ??? ????? ????????????? ?? ?????? ???????. ????? ??? ????? ????????????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ??????? ????? ?????? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ????? ????? ?????? ?? ????? ?? ????
O Allah! Të lutem vetëm Ty, të më mëshirosh në këtë botë e në Botën Tjetër.
O Allah! Të lutem vetëm Ty që të më falësh mirësi në besimin tim, në jetën time, në familjen time e në pasurinë time.
O Allah! M’i fal gabimet e mia e bëji të lumtur kujdestarët e mi!
O Allah! Të lutem që, me gjithë-fuqishmërinë Tënde, të më ruash nga të këqijat që mund të më vijnë nga përpara a nga prapa, nga e djathta a nga e majta e nga lart; të lutem që, me gjithëfuqi-shmërinë Tënde, të më ruash nga çdo e keqe, që mund të më vijë nga poshtë.

????? ???? ????? ???????? ???? ??????? ?????? ?? ?? ??? ??????? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ??????? ?????? ??? ????? ??? ???? ????? ???????? ??? ????
O Allah, o Ti që di gjithçka të fshehtë e të hapur, o Rregullues i qiejve e i Tokës, o Zotëruesi e Mbikqyrësi i gjithçkaje! Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje, kërkoj mbështetje nën mbi-këqyrjen Tënde, që të më ruash nga çdo e keqe që bëj unë e nga ngacmimet e Shejtanit, që u largua nga udha Jote; mos më ler të bëj gabime e t’ia atribuoj ato ndonjë myslimani.

??? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ????????? ??????
Me emrin e Allahut, Atij, që kur përmend emrin e Tij, nuk të gjen asgjë e keqe, as në qiej e as në Tokë, Ai është Dëgjuesi e i Gjithëdituri (për gjithçka që ndodh).
Kjo lutje thuhet tri herë, në mëngjes e në mbrëmje, ose kudo që të hyjmë gjatë gjithë ditës.

???? ????? ???? ????????? ???? ?????? ?????
Jam i lumtur që kam zgjedhur Allahun për Zot, Islamin për fe e Muha-medin për Pejgamberin tim.
Kjo lutje thuhet tri herë, në mëngjes e në mbrëmje, ose kudo që të hyjmë gjatë gjithë ditës.

????? ???? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ??????
I Lartësuar është Allahu, të Cilin e lartëson çdo krijesë e Tij …. .
????? ???? ??????
I Lartësuar është Allahu e vetëm Atij i përket falenderimi.
Kjo lutje thuhet njëqind herë në ditë.

?? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ???
O i Gjallë! O i Plotfuqishëm! Me mëshirën Tënde, kërkoj ndihmë, ma bëj të mundshme të plotësohen planet e mia (të mira) e mos më lër vetëm (jashtë mirësisë Sate), qoftë dhe për një çast!
?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ?????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????
Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq, Ai është Zotëruesi i gjithçkaje (në qiej e Tokë); vetëm Atij i përket falenderimi (ynë); Ai i vdes (njerëzit) dhe i ringjall ata (Ditën e Tubimit të Madh); për gjithçka, Ai është i Plotfuqishëm.
Kjo lutje përsëritet njëqind herë në ditë .
?????? ????? ????? ??? ?? ????????? ????? ??? ????? ??? ??? ?????: ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ????
U zgjuam e zotërimi është vetëm i Allahut, Zotit të botëve.
O Allah! Unë të lutem vetëm Ty që të përfitoj nga mirësitë e kësaj dite; të lutem, të më ndihmosh ta filloj mirë këtë ditë; të lutem të më ndihmosh gjatë kësaj dite, të më udhëzosh e të më japësh prej begative të saj. Mbështetem vetëm tek Ti, që të më mbrosh nga të këqijat e kësaj dite dhe nga ato që mund të vijnë pas saj.

?????? ??? ???? ???????? ???? ???? ???????? ???? ??? ????? ???? ???? ??? ????? ??????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ????????

U zgjuam me natyrën (vetitë tona) Islame, me zemër të pastër, me fenë që na la trashëgim Pejgamberi ynë, Muha-medi (salall-llahu alejhi ue selem), e ithtarë të gjindjes së Ibrahimit, të babait tonë të drejtë mysliman, i cili nuk ka qenë prej politeistëve.
KUR FLEMË

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) para se të shtrihej për të fjetur, ulej mbi shtrat, ngrinte shuplakat drejt fytyrës e këndonte suret: “Kul huvallahu ehad”, “Kul eudhu birabil-felek”, “Kul eudhu birabin-nas”. Më pas prekte çdo pjesë të trupit që kishte mundësi, duke filluar nga koka, fytyra etj. Këtë veprim, e bënte tri herë.
Kur shtrihej në shtrat këndonte Ajetin Kursij, për të cilën thotë: “Po e këndove atë, qëndron me ty një mbrojtës nga ana e Allahut e nuk të afrohet Shejtani deri në mëngjes.” Dhe: “Kush lexon dy ajetet e fundit nga surja “Bekare”, është i ruajtur tërë natën. (Amenerr-rresulu bima unzile ilejhi mirr-rrabihi uel-mu’minune).
Më pas shtonte:
????? ??? ???? ???? ??? ????? ??? ????? ???? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ?? ????? ????????
Me emrin Tënd, o Zoti im! Po e vë trupin tim në këtë shtrat e me lejen tënde e ngre atë.
(O Allah!) Në qoftë se e ke caktuar që (kjo të jetë nata e fundit që unë jetoj e) të marrësh shpirtin tim, të lutem mëshiroje atë; në qoftë se e lejon atë që të rikthehet në jetë, të lutem ruaje atë, siç ruan robtë e tu të mirë!

????? ??? ???? ???? ???? ???????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ???????? ??? ????? ????? ???. ????? ??? ????? ???????
O Allah! Ti e ke krijuar shpirtin tim; po Ti e merr atë; në dorën tënde është vdekja dhe jeta ime; në qoftë se më lejon të jetoj, më ruaj; në qoftë se më bën të vdes, më mëshiro!
O Allah! Unë të kërkoj falje (e më-shirë).
Më pas Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) vendoste kokën mbi pëllë-mbën e dorës së djathtë e thoshte:

????? ??? ????? ??? ???? ?????
O Allah! Më ruaj nga dënimi Yt Ditën, kur do të ringjallësh robtë e Tu.

????? ????? ???? ?????
Me emrin (dhe me lejen) e Allahut, jetoj e vdes.
Më pas Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thoshte:
SUBHANELL-LLAH! ELHAMDUL-LILAH!, ALLAHU EKBER,
secila nga tridhjetë e tri herë .
????? ?? ??????? ?????? ??? ????? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ??????? ????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???????. ????? ??? ????? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ??? ??? ??? ?????? ?????? ?? ?????

O Allah! Ti je Zoti i shtatë qiejve, Ti je Zoti i Arshit madhështor, Ti je Zoti ynë e Zoti i gjithçkaje, Ti je Krijuesi i embri-onit e i farës, Ti je Zbritësi i Teuratit, i Ungjillit e i Kuranit. Të lutem të më mbrosh nga e keqja e çdo gjëje që është nën pushtetin Tënd.
O Allah! Ti je i Pari e nuk ka asgjë përpara Teje; Ti je i Fundit e nuk ka asgjë pas Teje, Ti je më i Larti e nuk ka asgjë mbi Ty. Ti je pranë njerëzve më shumë se gjithkush e gjithçka.

????? ???? ????? ???????? ???? ??????? ????? ?? ?? ??? ?????? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ??????? ????? ??? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????
O Allah, o Ti që di gjithçka të fshehtë e të dukshme, o Rregulluesi i qiejve e i Tokës, o Zot e Mbikëqyrës i gjith-çkaje! Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje e kërkoj mbrojtjen Tënde, që të më ruash nga çdo e keqe që bëj unë e nga ngacmimet e Shejtanit, që e la udhën Tënde, mos më lër të bëj gabime e t’ia atribuoj ato ndonjë myslimani.

KUR ZGJOHEMI NATËN

Aishja (radijall-llahu anha) thotë: “Kur zgjohej Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) natën, thoshte:
?? ??? ??? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????
“Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut të Vetëm e të Plotfuqishëm, Zotit të qiejve e të Tokës e çka midis tyre, (është) i Lartësuar dhe që fal shumë.”

KUR KEMI SHQETËSIME NATËN

???? ?????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ??? ?????? ??? ????? ??????? ??? ??????
Kërkoj mbrojtje nga Allahu, që me fjalët e Tij të përsosura të më ruajë nga zemërimi i Tij dhe nga dënimi i Tij, të më ruajë nga të këqijat e njerëzve, të më ruajë nga ngasjet e Shejtanit, që kërkon të ndikojë tek unë.

KUR SHOHIM ËNDRRA

Ëndrrat janë dy llojesh;

1. Ëndrra të mira e të pëlqyeshme (që janë nga ana e Allahut të Madhëruar, me të cilat lajmëron njerëzit e Tij për të mirat e të ligat që i presin);
2. Ëndrra të këqija e shqetësuese (të cilat vijnë nga ana e Shejtanit, për të ndjellur panik e urrejtje te njerëzit).
Kushdo që sheh ndonjë ëndërr të mirë e të pëlqyeshme për të, le të falenderojë Allahun e Madhëruar. E, kush sheh ëndrra të këqija, le të pështyjë tri herë në anën e djathtë e le të thotë: “Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim.” Më pas nuk i tregon askujt për çfarë ka parë.

KUR JEMI TË MËRZITUR
E TË SHQETËSUAR

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur të jeni të mërzitur e të shqetësuar, thoni:

????? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?????? ????? ??? ???? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??????? ?? ?????? ??????? ????? ?? ???? ????????? ?? ?? ??? ???&#161

KUR FRYN ERË

????? ??? ????? ?????? ????? ?? ?? ????
“O Allah! Të lutemi që të na japësh nga të mirat e kësaj ere; të lutemi të na mbrosh nga të këqijat që vijnë prej saj (erës).”

????? ??? ????? ?????? ???? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ??
“O Allah! Të lutem, më jep nga të mirat e saj e nga të mirat, për të cilën është dërguar nga Ti. Të lutem na mbro nga të këqijat, që vijnë prej saj e nga të këqijat, për të cilën është dërguar ajo.”

KUR DËGJOJMË BUBULLIMA

Abdullah Bin Zubejri, (radijall-llahu anhu), kur dëgjonte bubullima, ndërpriste bisedën e thoshte:
????? ???? ???? ????? ????? ????????? ?? ?????
“I Lartësuar është Allahu, të Cilin e lartëson bubullima, duke e falenderuar Atë; edhe Melekët e lartësojnë Atë nga frika e Tij.”

KUR DUAM TË BJERË SHI

????? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ???
“O Allah! Na sill sa më shpejt shi të bollshëm e me të mira, na sill shi të dobishëm, mos na sill shi shkatërrues!”

????? ?????? ????? ?????? ????? ?????
“O Allah! Na sill shi! O Allah! Na sill shi! O Allah! Na sill shi!.”

????? ??? ?????? ???????? ????? ????? ????? ???? ?????
“O Allah! Sillu shi njerëzve të Tu, kafshëve që Ti ke krijuar, përhap kudo mëshirën tënde, rigjallëroje tokën Tënde të vdekur!”

KUR BIE SHI

????? ????? ??????
“O Allah! Bjere (shiun) të butë e të dobishëm.”

PASI KA PUSHUAR SHIU

????? ???? ???? ??????
“Ra shi prej mirësisë së Allahut dhe Mëshirës së Tij. ”

KUR SHOHIM HËNËN E RE

???? ????, ????? ???? ????? ??????? ???????? ????????? ????????? ???????? ??? ??? ????? ???? ???? ????
“Allahu është më i Madhi. O Allah! Na e sill këtë hënë: me siguri, me iman, me paqe, me islam e me mirësi, siç do Zoti ynë e Zoti i saj (i Hënës), që është Allahu.”

KUR ÇELIM IFTARIN

Abdullah Bin Asi (radijall-llahu an-hu), transmeton se Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) ka thënë:
“Vërtet, myslimani, kur është me agjërim, para se të hajë iftarin mund të bëjë një lutje, që kurrë nuk do t’i kthe-het.”
Ibu Meliku thotë se e ka dëgjuar Abdullah Bin Asin (radijall-llahu anhu) që kur hante iftar, thoshte:
????? ??? ????? ?????? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ??
“O Allah! Unë të lutem vetëm Ty; për hir të mëshirës Sate të Pakufishme, që përfshin çdo gjë, të më falësh.”

??? ?????? ??????? ??????? ???? ????? ?? ???????
“Iku etja e u rigjallëruan damarët e mbeti shpërblimi tek Allahu, inshallah!”

KUR NISIM TË HAMË BUKË

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) ka thënë:
“Kur filloni të hani, thoni: “BISMIL-LAH.” Në qoftë se harroni ta thoni në fillim, kur t’ju bjerë ndërmend, thoni:
??? ???? ?? ???? ?????
“Me emrin e Allahut, në fillim dhe në fund.”
Kushdo që ha ndonjë ushqim, le të thotë në fund:
????? ???? ??? ??? ??????? ????? ???
“O Allah! Nae beko atë që hëngrëm e nae bëj risk që të kemi edhe më të mirë se kjo!”

PËR ATË,
QË NA JEP TË PIMË QUMËSHT

????? ???? ??? ??? ????? ???
“O Allah! Nae beko qumështin që pimë e na e shto atë!”

NË FUND TË USHQIMIT

????? ??? ???? ?????? ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ???
“Falenderimi i përket vetëm Atij, që më dha mundësi të ha këtë ushqim, që ma dhuroi me lehtësi dhe pa mundime.”

PËR ATË, QË NA JEP TË HAMË

????? ???? ??? ???? ?????? ????? ??? ???????
“O Allah! Bekoji këta njerëz (me mirësitë e Tua të pashtershme) e bëju risk të mirën atyre. Fali e mëshirojë ata!”

PËR ATË, QË NA JEP TË PIMË UJË

????? ???? ?? ?????? ???? ?? ?????
“O Allah! Ushqeje atë që më ushqeu, jepi të pijë atij që më dha të pij!”

PËR DIKË, TEK I CILI HAMË IFTAR

???? ????? ????????? ???? ?????? ???????? ???? ????? ????????

“Agjëruesit hëngërshin gjithmonë te ju! Njerëzit e mirë hëngërshin gjithmonë te ju! Melekët bëfshin lutje për ju (tek Allahu)!”

PËR DIKË, QË NA JEP DIÇKA PËR TË NGRËNË, KUR JEMI AGJËRUESHËM JASHTË MUAJIT TË RAMAZANIT

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur ftohet dikush nga ju për të ngrënë, le t’i përgjigjet ftesës së tjetrit edhe në qoftë se është duke agjëruar (pra i lejohet, madje është e pëlqyeshme që ai të prishë agjërimin, për t’iu përgjigjur ftesës).”
Kjo zbatohet vetëm për agjërimin që bëhet jashtë muajit të madhëruar të Ra-mazanit, ndërsa në Ramazan nuk prishet agjërimi, sidoqë të jetë ftesa që na para-qitet.

PËR DIKË, QË TESHTIN

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur dikush nga ju teshtin, le të thotë: Elhamdulil-lahi, ndërsa vëllai tjetër mysliman t’i thotë: “JERHAMUK-ELL-LLAH.”
“Allahu të mëshiroftë.” Më pas, ai që teshtiu thotë:
?????????? ???? ??????? ?????
“Allahu ju udhëzoftë (për në rrugën e drejtë islame) e jua bëftë të mira gjithçka, që ka të bëjë me ju!”

PËR TË PORSAMARTUARIN

???? ???? ??? ????? ????? ???? ?????? ?? ???
“Allahu të bekoftë; qoftë bashkimi juaj për mirësi!”

I PORSAMARTUARI PËR VETVETEN

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur dikush nga ju martohet, le të thotë:
????? ??? ????? ????? ???? ?? ?????? ????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ?????? ????
“O Allah! Të lutem vetëm Ty, që të m’i falësh të gjitha mirësitë, që Ti ia ke falur kësaj gruaje. Të lutem të më mbrosh nga të këqijat që mund të më vijnë nga kjo (martesë) e nga të këqijat që i ka kjo (grua).”

PËRPARA SE TË KRYHEN
MARRËDHËNIE INTIME

??? ????. ????? ???? ??????? ?? ??????
“Me emrin e Allahut (po i afrohem kësaj gruaje). O Allah! Largoje Shejtanin nga ne, largoje atë (që të mos marrë pjesë) nga ajo që nae bëre risk neve!”

KUR JEMI TË NEVRIKOSUR

???? ????? ?? ???????? ??????
“Kërkoj mbështetje nën mbikëqyrjen e Allahut, që të më ruash nga ndikimi i Shejtanit (mbi mua).”

KUR SHOHIM NDONJË TË GJYMTUAR

????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???? ??? ??? ??????
“Falenderimi i përket vetëm Allahut, që të më ruajë mua nga ajo, me të cilën të ka sprovuar ty (gjymtimin), e më dalloi mua më shumë nga krijesat e tjera (më dha shëndet të plotë).”

NËPËR TUBIME TË NDRYSHME

Ibnu Omeri tregon se Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) numëronte njëqind herë nëpër tubime, para se të ngrihej nga vendi, ku ishte ulur dhe thoshte :
?? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ??????
“O Allah! Më fal e më ndero mua, Ti je Falësi e Mëshiruesi më i mirë.”

KUR MBARON TAKIMI OSE TUBIMI

?????? ????? ??????? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ??????? ????? ????
“I Lartësuar je vetëm Ti, o Allah. Falenderimi ynë të përket vetëm Ty.
Dëshmoj se askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje. Kërkoj mëshirë e pendohem vetëm tek Ti.”

PËR NJË PERSON, QË THOTË:
“TË MËSHIROFTË ALLAHU!”

Abdullah Bin Serxhisi tregon: “Shkova te Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) e hëngra drekë tek ai. Pasi hëngra drekë, i thashë:
“Gaferell-llahu leke ja Resulull-llahi”
“Allahu të mëshiroftë, o i Dërguari i Allahut!”
“Ue leke.” Edhe ty (të mëshiroftë Allahu), – m’u përgjigj i Dërguari i Allahut.

PËR NJË PERSON,
QË TË BËN DIÇKA TË MIRË

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Atij që të bën diçka të mirë, thuaji:
“Të shpërbleftë Allahu me të mira, (në këtë botë e në Botën tjetër)!”

PËR T’U RUAJUR NGA NGATËRRESAT E DEXHALIT

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kush mëson (përmendsh) dhjetë ajetet e para nga surja “El-Kehf”, është i ruajtur nga dredhitë e Dexhalit, para se të bëhet Kijameti.” Dhe: “Kush lexon lutjen (lutjen e caktuar) në fund të namazit tek tehejati i fundit, pas çdo namazi, është i ruajtur nga dredhitë e Dexhalit.”

PËR NJË NJERI QË TË THOTË
“TË DUA PËR HIR TË ALLAHUT”

???? ???? ??????? ??
“Të dashtë Ai, për hir të të Cilit më do!”
PËR NJË NJERI, QË TË FAL PARA

???? ???? ?? ?? ???? ?????
“Allahu të bekoftë ty, Allahu bekoftë familjen tënde e pasurinë tënde!”

PËR NJË NJERI, QË TË KTHEN BORXHIN

???? ???? ?? ?? ???? ?????? ???? ???? ????? ????? ???????
“Allahu të bekoftë ty, Allahu bekoftë familjen tënde e pasurinë tënde! Pa dyshim, falenderimi që ti e shleve këtë borxh, i përket vetëm Allahut.”

KUR HIPIM NË NJË MJET UDHËTIMI OSE NË DIÇKA TË NGJASHME ME TË

??? ???? ????? ??? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ???????? . ????? ???? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ?????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ?? ???? ?????? ??? ???
“Me emrin e Allahut (po hipi në këtë mjet udhëtimi). Falenderimi i përket vetëm Allahut të Lartësuar, që na dha mundësi ta përdorim këtë mjet, sepse diçka të tillë e kishim të pamundur. Pa dyshim, të gjithë ne tek Allahu do të rikthehemi.
Falenderimi i përket vetëm Allahut, Falenderimi i përket vetëm Allahut, Falenderimi i përket vetëm Allahut. Allahu është më i Madhi, Allahu është më i Madhi, Allahu është më i Madhi. I Lartësuar je Ti, o Allah. Unë i kam bërë padrejtësi vetvetes, prandaj më fal, sepse askush përveç Teje nuk mund të m’i falë gjynahet (që kam bërë e bëj).”

KUR NISEMI PËR UDHËTIM

???? ????? ???? ????? ???? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ???????? . ????? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ???????? ??? ????? ?? ????? ????? ??? ????? ????? ??? ???????? ????? ????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ????? ??? ???? ?? ?? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ??????
“Allahu është më i Madhi, Allahu është më i Madhi, Allahu është më i Madhi. I Lartësuar është vetëm Allahu, që na dha mundësi ta përdorim këtë mjet, sepse diçka të tillë e kishim të pamundur. Pa dyshim, të gjithë ne tek Allahu do të rikthehemi.
O Allah! Të lusim Ty që të na falësh në këtë udhëtim bindje e devotshmëri e vepra që Ty të pëlqejnë. O Allah na e bëj këtë udhëtim të lehtë e bëj të na duket i shkurtër!
O Allah! Ti je Ruajtësi ynë në këtë udhëtim, Ti je Ruajtësi i familjeve tona. O Allah! Kërkoj mbështetje nën mbi-këqyrjen Tënde nga vështirësit që mund t’i has gjatë këtij udhëtimi.”
Kur kthehemi nga udhëtimi, themi:
?????? ??????? ??????? ????? ??????
“Kthehemi (nga udhëtimi), të penduar tek Allahu i Madhëruar, adhurues e falenderues të Tij .”

KUR HYJMË NË NJË FSHAT
OSE NË NJË QYTET

????? ?? ??????? ????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????. ????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ??? ?????? ??? ?? ????
“O Allah! Ti je Zot i shtatë qiejve e ç’ka midis tyre, je Zoti i shtatë tokave e çka rreth tyre, je Zoti i Shejtanëve e i atyre që Shejtanët i kanë larguar nga rruga e drejtë, je Zoti i erërave dhe i asaj që sjellin ato.
O Allah! Të lutem vetëm ty, që të përfitoj nga të mirat e këtij Fshati (Qyteti), nga të mirat e banorëve të tij e ç’ka brenda tij. O Allah! Të lutem të më mbrosh nga të këqijat e këtij Fshati (Qyteti), nga të këqijat që mund të më vijnë nga banorët e tij e ç’ka brenda tij.”

KUR HYJMË NË TREG

?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ??? ????
“Askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut të Vetëm e të Pashoq, Ai është Zotëruesi i gjithçkaje (në qiej e në Tokë). Vetëm Atij i përket falenderimi (ynë). Ai i vdes (njerëzit) dhe i ringjall ata (Ditën e Tubimit të Madh). Ai është i Gjallë e i Pavdekshëm. Në dorën e Tij janë të mirat, që na vijnë. Ai është i Plotfuqi-shëm mbi gjithçka.”

PËR ATË, ME TË CILIN NDAHEMI
PËR NJË UDHË TË GJATË

???????? ???? ???? ?? ???? ??????
“Ju lë nën kujdesin e Allahut, tek i Cili nuk humbet asgjë.”

PËR DIKË, QË NISET PËR UDHËTIM

?????? ?? ????? ???????? ?????? ????
“Po lë nën kujdesin e Allahut jetën tënde, çiltërinë tënde dhe përfundimin e veprave të tua.”
???? ???? ??????? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ?????
“Allahu ta shtoftë më shumë devotshmërinë, Allahu t’i faltë të gjitha gjynahet, Allahu ta lehtësoftë kryerjen e veprave të mira, kudo që të jesh.”

KUR NGJITEMI NË VISE TË LARTA,
OSE KUR ZBRESIM PREJ TYRE

Xhabiri (radijall-llahu anhu) tregon: “Kur ngjiteshim me Pejgamberin (salall-llahu alejhi ue selem) në vise të larta, thoshim: “Allahu Ekber”; kur zbrisnim, thoshim: “Subhanell-llah”.

KUR ZBRESIM NGA MJETI
I UDHËTIMIT

“Mbështetem në Allahun për të më mbrojtur me fjalët e Tij të përsosura nga çdo e keqe që më afrohet.”

KUR NA NDODH DIÇKA, QË NUK NA
PËLQEN OSE KUR KEMI VËSHTIRËSI

Kur e bënte diçka me lehtësi, Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thoshte:
????? ??? ???? ?????? ???? ????????
“Falenderimi i përket vetëm Allahut, i Cili me mirësinë e Tij, na dha mundësi të plotësojmë nevojat tona.”
Kur i ndodhte diçka, që nuk i pëlqente, thoshte:
????? ??? ??? ?? ???
“Falenderimi i përket vetëm Allahut për çdo gjë që ndodh.”

MIRËSITË QË KEMI, KUR BËJMË “SALAVAT” PËR PEJGAMBERIN (SALALL-LLAHU ALEJHI UE SELEM)

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kushdo që lutet për mua (bie në salavat) një herë, Allahu ia shumëzon atë me dhjetë herë.” Dhe: “Koprraci (më i madh nga ju) është ai që, kur përmendet emri im (në prani të tij), nuk lutet për mua (nuk bie në salavat).”

MIRËSITË QË KEMI, KUR
E PËRSHËNDESIM NJËRI- TJETRIN
ME “SELAM!”

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Nuk keni për të hyrë në Xhenet, derisa të besoni e nuk keni për të besuar derisa të duheni me njëri-tjetrin. A t’ju tregoj diçka, që, në qoftë se e kryeni, pa dyshim, do ta doni njëri-tjetrin? Përshëndeteni njëri-tjetrin me “Selam!”
Amar Bin Jasir (radijall-llahu anhu) thotë: “Tri gjëra, kur grumbullohen te një person, e bëjnë besimin të plotë e të përsosur: të përshëndesësh me “Selam!” kudo që të jesh, të bësh mirë, të jesh i drejtë me veten tënde.”
Abdullah Bin Umer (radijall-llahu anhuma) thotë: “Një burrë e pyeti Pejgamberin (salall-llahu alejhi ue selem): “Cila është më e mira vepër në fenë Islame?”
Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) i tha: “Ushqe të varfrit, përshëndet me “Selam!” atë, që e njeh dhe atë, që nuk e njeh.”

KUR DËGJOJMË KËNDESIN

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur të dëgjoni këndesin duke kënduar, lutiuni Allahut t’ju dhurojë mirësi nga mirësitë e Tij, sepse ai (këndesi, kur këndon) ka shikuar Melekët.”

KUR DËGJOJMË QENTË DUKE
LEHUR E GOMARËT DUKE PËLLITUR

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur të dëgjoni natën qentë duke lehur e gomarët duke pëllitur, thoni:
???? ????? ?? ??????? ??????
“EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM”
“Kërkoj mbështetje nën mbikëqyrjen e Allahut, që të më ruajë nga ndikimi i Shejtanit (mbi mua), sepse ata (qeni e gomari) shohin e dëgjojnë atë, që ju nuk keni mundësi ta shihni.”

KUR LAVDËROJMË NJË MYSLIMAN

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur dëshiron që të lavdë-rosh dikë nga shokët e tu, pa e tejkaluar lëvdatën, thuaj:
???? ?????? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ????
“E quaj … (përmend emrin e njeriut që lavdëron) njeri të mirë. Allahu është Gjykuesi i tij, unë nuk mund të gjykoj për askënd përpara Allahut.”

KUNDËR ARMIKUT

????? ????? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ????? ?????? ???????
“O Allah! Ti je Zbritësi i Librit të Shenjtë (Kuranit) Ti je i shpejtë në Gjykim. Të lutem, shkatërroji të gjitha të ligat që mund të më vijnë prej këtyre armiqve. O Allah! Shkatërroji ata e bëji që t’u shkasë toka nën këmbë!”

KUR KEMI FRIKË NGA NDOKUSH

????? ??????? ??? ???
“O Allah! Më ruaj prej tyre, si të duash Ti!”

KUR NA HABIT DIÇKA,
QË E SHOHIM RASTËSISHT

????? ???? . ???? ????
“I Lartësuar është Allahu. Allahu është më i Madhi (Gjykues).”

KUR NA LEHTËSOHET NJË PUNË

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) kur kryente ndonjë veprim me lehtësi ose kur e gëzonte diçka, bënte sexhde falenderimi për Allahun e Madhëruar.

KUR NDIEJMË DHEMBJE
A NGACMIME NË TRUP

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “(Kur ndokush nga ju ndien ngacmime e dhembje në trup) le ta vendosë dorën e tij mbi vendin që ndien dhembje e të thotë:
??? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ????? ?????? ?? ?? ?? ??? ??????
” BISMIL-LAH, BISMIL-LAH, BISMIL-LAH. Më pas shton shtatë herë: UE EUDHU BIL-LAHI UE KUDRETIHI MIN SHERR-RRI MA EXHIDU UE UHADHIRU.”
“Me emrin e Allahut.Me emrin e Allahut. Me emrin e Allahut. Kërkoj mbrojtjen e Allahut, që paracakton gjithçka, që të më ruajë nga dhembja që ndiej a që po më afrohet.”

KUR KEMI FRIKË
SE MOS E MARRIM MËSYSH
DIKË TJETËR

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur sheh diçka që të bën përshtypje tek një tjetër ose te vetja jote, bëj lutje tek Allahu, që ta bekojë (personin që sheh), sepse të marrurit mësysh është i vërtetë.”

KUR TREMBEMI,
TRONDITEMI E NEVERITEMI NGA DIÇKA

Kur trembemi, tronditemi ose neve-ritemi nga diçka, themi:
?? ??? ??? ???? !
“Askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut.”
KUR TESHTIN JOBESIMTARI
(QAFIRI)

“Allahu të udhëzoftë e t’i përmirësoftë mendimet e tua!”

SI I PËRGJIGJEMI JOBESIMTARIT, KUR NA PËRSHËNDET ME “SELAM”

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur ndonjë jobesimtar e përshëndet ndonjërin prej jush me “Eselamu alejkum” (Paqja qoftë mbi ju!) le t’i përgjigjet me: “UE ALEJKUM” (Edhe mbi ju)!”

KUR THERIM BAGËTI

??? ???? ????? ???? [ ????? ??? ??? ] ????? ???? ???
“Me emrin e Allahut (po e ther këtë kafshë). Allahu është më i Madhi. O Allah! Kjo kafshë është prej Teje e për Ty po e ther. O Allah! pranoje prej meje këtë (kurban)!”

PËR TË SHKATËRRUAR KURTHET
E SHEJTANËVE

???? ?????? ???? ??????? ???? ?? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ?????? ??? ?? ?? ????? ?? ??????? ??? ?? ?? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ??? ?? ??? ????? ???????? ??? ?? ?? ???? ??? ?????? ???? ???? ?? ????
“Kërkoj mbështetje nën mbikëqyrjen e Allahut, (duke u lutur) me fjalët e Tij të plota. Askush nuk mund ta ndryshojë ve-ndimin e Tij, qoftë njeri i mirë ose i keq. (Prandaj i lutem vetëm Allahut) që të më ruajë nga të këqijat që ka krijuar, nga ngatërresat që vijnë nga qielli (me anë të Shejtanëve), nga ngatërresat që përgatiten në qiell (nga shejtanët) dhe nga ngatërresat që përgatiten (nga magji-starët) në Tokë e ç’del prej tyre. O Allah, më ruaj nga ngatërresat e ditës e të natës! O Mëshirëplotë! Më ruaj nga trokitësi i natës, përveç atij që troket për mirë!”
ISTIGFARI DHE TEUBJA
I Dërguari i Allahut, Muhamedi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë në disa hadithe:
“Për Allahun, unë i kërkoj falje e pendohem tek Ai më shumë se shtatë-dhjetë herë në ditë.”
“O njerëz! Pendohuni tek Allahu që të gjithë. Unë i kërkoj falje Atij njëqind herë në ditë.”

????? ???? ???? ?? ??? ??? ??????? ?????? ????? ????
“Kush thotë “Kërkoj falje tek Allahu, përveç të Cilit askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet, tek i Gjalli e tek i Përjetshmi dhe vetëm tek Ai pendohem”, Allahu ia fal gjynahet, edhe në qoftë se i ka sa shkuma e detit .”
“Koha më e përshtatshme, kur Allahu është më afër me robtë e Tij, është mesi i natës. Në qoftë se ke mundësi që të jesh prej atyre që e kujtojnë Allahun në këtë kohë, qëndro (dhe lutiu Allahut, që të të përgjigjet ty e të të zgjidhë hallet e pro-blemet e tua).”
“Njeriu është më afër me Allahun, kur i bën sexhde Atij. Pra, i shtoni lutjet, kur të bëni sexhden.”

DISA POROSI PËR JETËN
E PËRDITSHME

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur errësohet, mblidhini fëmijët tuaj (mos i lejoni ata që të dalin jashtë), sepse Shejtanët fillojnë të shëtisin në terrin e natës. Mbyllini dyert e thoni Bismil-lah, sepse Shejtanët nuk mund të prekin diçka, që është bërë me emrin e Allahut. I mbuloni enët, duke thënë Bismil-lah, qoftë edhe me diçka simbo-like. Kur të flini, i fikni dritat (dhe zjarrin).”

MIRËSITË QË KEMI KUR E LARTËSOJMË,
E FALENDEROJMË
DHE E MADHËROJMË ALLAHUN

Ebu Hurerja (radijall-llahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut, Muhamedi (salall-llahu alejhi ue selem) ka thënë:
?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????
Kush thotë: “Askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq, Ai është Zotëruesi i gjithçkaje (në qiej e në Tokë), vetëm Atij i përket falenderimi (ynë), Ai është i Plotfuqishëm për gjithçka”, njëqind herë në ditë, është njëlloj sikur të ketë liruar dhjetë robër, i shënohen njëqind të mira, i fshihen njëqind të këqija, e është i mbrojtur nga Shejtani e nga dredhitë e tij deri në mbrëmje e askush nuk do të mund të shpërblehet më shumë se kaq, përveç atij që lutet më shumë.”
Ai thotë, gjithashtu: “Kush e thotë këtë lutje dhjetë herë në ditë, është njëlloj sikur të ketë liruar katër robër.”
????? ???? ??????
Kush thotë “I Lartësuar është Allahu e vetëm Atë falenderojmë” njëqind herë gjatë ditës, i shlyhen gjynahet, edhe sikur të jenë sa shkuma e detit.”
I Dërguari i Allahut Muhamedi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Dy fjalë janë të lehta për t’u thënë nga gjuha, të rënda në peshore e të dashura për Mëshiruesin:
????? ???? ??????? ????? ???? ??????
“I Lartësuar është Allahu, vetëm Atë falenderojmë. I Lartësuar është Allahu i Madhëruar.”
“A e keni të pamundur ju që të mos merrni çdo ditë njëmijë sevape (shpërblime)? Dikush e pyeti: “E si t’i marrim këto sevape?” Secili prej jush, – iu përgjigj i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) – le të thotë njëqind herë në ditë “Subhane-llah!” e t’i shënohen njëmijë sevape e t’i fshihen po aq gjynahe.”
Abdullah Bin Kejsi (radijall-llahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) i tha: “O Abdullah! A të tregoj ty për një thesar të çmuar që ndodhet në Xhenet?” “Posi jo, o i Dërguari i Allahut.” -ia ktheva unë. “Thuaj, – më tha:
?? ??? ??? ??? ??? ?????
“Askush përveç Allahut, nuk ka forcë e pushtet gjykues mbi ne.”
Katër shprehje janë më të dashura tek Allahu:
????? ????? ?????? ???? ??? ??? ?? ????? ????? ????
“I Lartësuar është vetëm Allahu!”
“Falenderimi i përket vetëm Allahut!”
“Askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet, përveç Allahut!”
“Allahu është më i Madhi!.”
Sa’d bin Uekasi (radjall-llahu anhu) tregon: “Një ditë erdhi tek i Dërguari i Allahut një beduin e i tha: “Mësomë një shprehje, që ta them gjithmonë!”
I Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) i tha:
?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ?????? ?????? ??? ??????? ????? ???? ?? ????????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ?????? ?????? . ????? ???? ??? ???????? ?????? ???????
“Thuaj: “Askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet, përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq; Allahu është më i Madhi e i Madhëruari; Atë e falenderoj-më. Larg të metave është vetëm Allahu, Zotëruesi i qiejve e i Tokës. Askush përveç Allahut të Urtë e të Drejtë nuk ka forcë e pushtet gjykues mbi ne.”
Beduini ia ktheu: “Këto janë lavdë-rime për Allahun. Po për veten time, ç’lutje të bëj?”
I Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) i tha: “Thuaj:”O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo (në udhën e drejtë islame) më jep risk.”