Segunda-feira, 17/2/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Martesa është një nga shkaqet e sjelljes së bereqetit

Martesa është një nga shkaqet e sjelljes së bereqetit

Martesa.
Edhe kjo është një nga shkaqet e sjelljes së bereqetit. Disa nga të parët tanë të mirë (selefus-salih) kërkonin të martoheshin me qëllim që t’u realizohej pasuria e t’ju shtohej rrësku, sepse ata e kuptuan këtë nga thënia e Allahut të madhëruar: “E martoni nga mesi juaj ata që janë të pamartuar, martoni edhe salihunët (të përkushtuarit) dhe robërit e robëreshat tuaja. Nëse janë të varfër Allahu do t’i pasurojë nga begatitë e Tij, Allahu është i Gjithëdijshëm”. Gjithashtu thënien e Allahut të madhëruar: “Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e rrëskut, Ne ju furnizojmë juve dhe ata”.

(Visited 33 times, 1 visits today)
Top