Segunda-feira, 20/3/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

Magjia e ndarjes dhe shërimi i saj

Magjia e ndarjes dhe shërimi i saj

illusion-lovelyE para: Magjia e ndarjes

Lexo ajetin 102 e sures bekare
Nga xhabiri r.a transmeton se I derguari I Allahut ka thënë: “Me te vërtetë Iblisi (shejtani) vendos fronin e tij mbi ujë dhe dergon grupe ne drejtime të ndryshme.Dhe me I aferti tek iblisi është ai qe bens provën me te madhe.Dhe vjen secili prej tyre dhe thotë bëra kështu dhe kështu.thotë nuk lashe gjë gjersa I futa ne sherr burrin dhe gruan e tij.Dhe iblisi e afron dhe I jep kiuroren e tij dhe I thotë se është me I miri.
Është pune e magjise për te ndare dy bashkeshorte ose mbjelljen e urretjes mes dy shokeve ose dy ortakeve.

Llojet e saj

Ndarja mes burrit dhe nenes se tij
Ndarja mes babit dhe djalit te tij
Ndarja e dy vellezerve
Ndarja me shokun
Ndarja me ortakun e tij ne tregti
Ndarja mes burrit dhe gruas e kjo është me e rrezikshmja dhe e perhapura.

Shenjat e magjisë së ndarjes.

Permbysja e gjendjes nga dashuria ne urretje ne mynre te menjehershme
Shtimi i dyshimeve midis tyre
Nuk kërkohet shkaku për diçka qe ndodh
Shkaqet e percarjes i bëjnë te mëdha dhe nëse ato janë te vogla.
Shikimi I njëri-tjetrit me sy tjetër>burri e shikon gruan si e shëmtuar dhe nëse ajo është nga gratë me te bukura. Netevretet shejtani e bën pamjen e saj ne sytë e burrit te shëmtuar dhe te frikshme.
Ai te cilit iu be magji e urren çdo pune qe bën tjetri.
I semuri e urren vendet ku ulet tjetri dhe shikon partnerin jashtë shtepise ndjehet mirë e kur ai vjen ne shtepi ndjen ngushtim shpirtëror ne gjoks.
Thotë Ibn Kethir shkaku I ndarjes mes bashkeshorteve me magji është imagjinimi tek burri ose tek gruaja I një pamjeje ose moral te keq ose gjëra qe çojnë ne ndarje.

Si ndodh magjia e ndarjes

Shkon personi tek magjistarie I kërkon atij qe te ndaje filanin e gruan e tij dhe magjistari I kërkon atij emrin e burrit për te cilin deshiron ti bëhet magjia emrin e nenes se tij pastaj kërkon ndonjë shenjë prej tij (floke kapele rroba)e pastj e bën magjine dhe e urdheron atë qe tia hedhi magjine ne diçka qe ha nose ai e pin ose nga llojet e saj e vendos ne ndonjë vend ne shtepi.

Ilaci është tre faza

E para ;Të pergatitet një ambjent besimi te saktë te nxjerri fotogarfite nga shtëpia kur kryhet mjekimi gjersa net e te hyjne engjejt.ti heqi I semuri hajmalite dhe nuskat qe ka I semuri dhe ti djege.
Zbrazja e vendit nga veglat dhe muzika.
Të jetë pa harame ne trup
Ti jepen te semurit dhe familjes se tij mesime për akiden qe te lidhin zemrat me Allahun dhe jo me njerzit ose krijesat.
Percaktimi I gjendjes duke I bërë disa pyetje te semurit qe të bindesh për shenjat nëse janë të gjitha ose shumica e tyre
P.sh.
A e shikon bashkeshoretin ndonjahere ne pamje te shëmtuar?
A bini ne kundërshtime midis jush për gjëra te vogla?
A ndihesh e qete kur ai është jashtë dhe kur vjen ai ndjen ngushtim ne shpirt?
A ngelet I pakenaqur nga marrëdhëniet seksuale me bashkeshorten?
Ndonjehere ndonjëri nga bashkeshortet ka shqetesime ne gjume dhe shikon enderra te keqija?
Vazhdon me pyetje e nëse gjen tek ai shenja vazhdon me mjekimin.

Merr Abdes para mjekimit e urdhero dhe te semurin te marri abdes me ty.
Nëse I semuri është femër mos fillo mjekimin gjersa te mbulohet sipas sheriatit islam dhe duhet qe te jetë dikush nga te afermit e saj present.
Thuaj La haule ue la ku-uete il-la bil-lah(s’ka ndryshim dhe fuqi pa ndihmën e Allahut)

E dyta: Mjekimi
Vendos doren tek koka e semurit dhe lexon kuran me ze.
“Eudhu bil-lahi minesh-shejatnirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim”

Lexo Suren el Fatiha:
Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim
4 ajetet e par atë sures El-Bekare
Ajetin 102 e suren El Bekare
Ajetet 163-164 e sures El Bekare
Pastaj ajetin 255 te syres El-Bekare
Pastaj ajetin 285-286 te sures El Bekare
Ajetet 18-19 te sures Ali Imran
Ajetet 54-56 te syres El-Arafe
Ajetet 117-122 te syres el-Arafe (I perserit këto shumë herë sidomos ajetin 120 30 herë)
Ajetet 81-82 te sures Junus( e këtë e perserit shumë)
Ajetin 69 te sures Taha ( edhe këtë e perserit shumë)
Ajetin 115-118 te sures Muminun
Ajetet 1-10 te sures Saffate
Ajetet 29-32 te sures Ah-kaf
Ajetet 33-36 vte sures Rrahman
Ajetet 21-24 te sures El Hasher
Ajetet 1-9 te sures Xhin
Suren ihalas
Suren Felek
Suren En-Nas

Pas leximit te këtyre ne veshin e te semurit me ze te lartë dhe tertil do të ndodhesh ne tri gjendje.
1) mundet qe I semuri te rrëzohet ne toke e të flasë xhindi me gjuhën e te semurit I cili është future me magji ne trupin e tije punohet me ket xhind siç punohet me magjine është përmendur kjo tek libri El-Uihaje.
Por është detyrë ta pyesesh xhindin për disa pyetje.
Si e ke emrin? Cila është feja jote? E këtu punon sipas fesë se xhindit dhe I shpjegon atij islamin e nëse është musliman I qartesohet atij se ajo qe po bën është ne kundërshtim me kuranin dhe nuk lejohet.(kujdes shumë herë xhindet genjejne)

2) E pyet për vendin e magjise port e mos besosh atë derisa ta saktesosh thënien e tij.E nëse thotë se magjia është ne filan vend dërgo ta nxjerrin andej.

3) Ta pyesesh është vetme kjo magji apo ka dhe tjetër e nëse ka tjetër kërkon qe ta tregoje.
Ndonjehere te thotë xhindi se filan person është ai qe shkoi magjistari për te bërë magjine, ne këtë rast mos I beso sepse ai do të fuse armiqesi mes njerzve sepse dëshira e tij është e refuzuar me sheriat dhe nuk I merret për baze deshmia e keqa e tij duket ne sherbimin qe I bën magjistarit siç thotë Allahu ne kuran 6. O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë (huxhurat-6)

E nëse u lajmerove për vendin e magjise dhe e nxorre atë lexo një nga këto ajete.
Ajetin 117-122 El Araf
Ajetin 81-92 Junus
Ajetin 69 Taha

E lexon këto ajete ne një edhe me ujë ne mynyre qe pikat e ujit qe dalin nga goja te bien brenda ne edhe pastaj e pie këtë I semuri. Nëse xhindi te ka then se I semuri e ka pi magjine atëherë pyete te semurin nëse ndjen dhimbje te forta ne bark, nëse pohon xhindi është treguar I sinqertë e nëse jo xhindi genjen.
Nëse qartesohet sinqeriteti I xhindit te biesh dakort me te për te dalë nga I semuri e mos ktheht me tek ai dhe ti do e prishesh magjine me lejen e Zotit, pastaj lexon ne ujë ajetet e mëparshme e shton net e ajetin e sures bekare 102) Secilin ajete e lexon shatet herë pastaj I semuri pi nga ky ujë 7 ditë ne mëngjes e pasdite.(kjo kur xhindi thotë se I semuri ka pire magjine)
Nëse xhindi thotë se I semuri e shkeli magjine ose iu be atij ne shenjë ose ne floke rroba etj ne këtë gjendje lexon ne ujë ajetet e merparshme dhe e pi I semuri dhe lahet me te jashtë ujrave te kanaleve te zeza edhe e shton këtë për shtatë ditë derisa te iki dhimbja e barkut.pastaj e urdheron xhindin te dali e mos kthehet përsëri tek aid he ti marrësh premtim atij e at urdherosh atë qe te dalë.e kthehet I semuri mbas një jave dhe I lexon prapë kuran e nëse nuk ndjen gjë themi elhamdulilah(falenderimi I tokojne Allahut) qe magjia u prish e nëse rrëzohet I semuri praqpe xhindi është genjeshtar dhe nuk ka daqle.Pyete përse nuk dole e puno me butesi me te e nëse përgjigjet elhamdulilah e nëse nuk përgjigjet lexo Kuran ose perdor froma ndëshkimi për te(xhindin) enese nuk rrëzohet I semuri e ka marrje mends hose dridhje jepi një kasete ku është incizuar ajeti 255 I sures el bekare I përsëritur shumë shpesh.këtë kasete e degjon çdo ditë nga tre herë për një muaj te plotë.Vjen pa një muaji e I lexon atij e do jetë sheruar inshallah net e kundërt I incizon atij një kasete me suren Safat Jasin Duhan Xhin e I degjon 3 ehere çdo ditë gjatë 2 javeve e do të sherohet me lejen e Allahut ense jo I përsëritet atij degjimi I kasetes.

E dyta gjatë leximit mundet qe I semuri te ndjeje marrje mendsh dridhje ose shkund trupin ose dhimbje kokë porn e këtë rast ai nuk rrëzohet ne toke.ja perserit leximin ter herë e nëse ai rrëzohet ne toke vazhdon sin e gjendjen a paree nëse praqpe nuk rrezohetpor fillon dhimbjet e dridhjet dhe dhimbja e koes pakesohet lexoi atij kuran 3ose 7 ose 9 ditë do të sherohet me lejen e Zotit.

Nëse nuk plotesohet sherimi vazhdon si me poshtë
Incizon ne kasete për te suren Es-Safat te plotë një herë dhe ajetin kursij ose 255 te sures Bekare te përsëritur ne kasete dhe e degjon 3 herë ne ditë
Të fali namzet me xhemat.
Pas namazit te sabahut te thotë “La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir “100 herë për gjatë një muaji duke e ndjekur me vëmendje. Nëse 10 -15 ditet e para do ti shtohet dhimbja pastaj do ti pakesohet gradualisht në fund te muajit atëherë do ti lexosh kuran dhe s’ka për te ndjere gjë dhe inshalla magjia do jetë prishur.
Ne rast qe dhimbja e shumte vazhdon deri në fund te muajit bashke me ngushtim gjoksi ne këtë rast të vijë tek kenduesi I kuranit dhe ti lexosh kuran tre herë ne ditë e do bjeri ne toke inshalla pastaj vepro si ne gjendjen e pare qe e permendem me lart.

E treta Nëse I semuri nuk ndejn aasgje ne këtë rast e pyet atë për shenjat e nëse nuk gjen shumicen e shenjave te ndodhura atëherë ky I sëmurë nuk është me magji.Por nëse është I sëmurë dhe mundesh ta bindesh qe ti lexosh kuran tre herë ne ditë dhe inshalla do sherohet por dhe I semuri duhet te beje dhiker dhe ta permndi allahun gjatë ditës sidomos duate e mengjesit dhe mbrëmjes.