Sexta-feira, 5/6/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Lutu për shëndet

Lutu për shëndet

Në Sunen-in e Tirmidhiut është ky hadith, i cili i atribuohet
Profetit (s.a.u.s.): “Kurrë nuk i është drejtuar Allahut lutje më e
dashur për Të, sesa lutja për shëndet të mirë e imunitet.”2
Abdurrahman ibn Ebu Lejla tregon se Ebu Derda i ka thënë
Profetit: “O i Dërguari i Allahut, unë parapëlqej më tepër që të më
jepet jetë e shëndetshme (me imunitet), dhe për këtë të jem
falënderues, sesa të sprovohem dhe të bëj durim.” Pejgamberi
(s.a.u.s.) i tha: “Edhe Pejgamberi dëshiron jetë të shëndetshme,
njëlloj si ti.”

(Visited 220 times, 1 visits today)
Top