Quarta-feira’, 8/4/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

LUTJA MË E RËNDËSISHME!

LUTJA MË E RËNDËSISHME!

LUTJA MË E RËNDËSISHME!

Shejhu i nderuar, dijetari eminent, fakihu, komentuesi i Kuranit, Abdurrahman bin Nasir es-Sadij rahimehullah ka thene:
Profeti salallahu alejhi ue selem eshte lutur me kater fjale qe ia permbledhin njeriut te mirat e kesaj bote dhe te mirat fetare:
O Allah une te lutem Ty qe te me japesh udhezim, devotshmeri, ndershmeri dhe pasuri
(Allahum-me in-nij es`elukel huda uet-tuka uel afafe uel gina).

Udhezimi i perkryer eshte udhezimi per tek dituria e dobishme dhe vepra e mire, ky eshte udhezimi i plote dhe feja e vertete, sepse ai qe e njeh te verteten dhe e pason ate, e njeh te koten dhe i largohet asaj, ky eshte i udhezuari ne rrugen e drejte.

Kush i permbush detyrimet ndaj Allahut dhe ndaj roberve te Tij, ky eshte i orientuari per ne xhenetet e begata.

(El Feuakih esh-shehijeh fil khutabil minberijeh 1/344)

(Visited 210 times, 1 visits today)
Top