Quarta-feira’, 6/7/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Lutja është prej ilaçeve më të dobishme

Lutja është prej ilaçeve më të dobishme

Lutja është prej ilaçeve më të dobishme.Ajo parandalon fatkeqësitë,
i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin.Lutja është arma e muslimanit.
Në rastet fatkeqësive,lutja kalon në tri situata:
E para: Kur tregohet më e fortë se fatkeqësia dhe e largon atë.
E dyta: Kur tregohet më e dobët se fatkeqësia,lutja arrin ta dobësojë fatkeqësin.
E treta;Kur Lutja i bën ballë fatkeqësisë dhe anasjelltas.Si rrjedhojë,tëdyja luftojë njëra-tjetrën.
Nga Aishja (r.a) transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:
Paralajmërimi nuk i bën dobi paracaktimit(kaderi) të Allahut Madherishëm,por lutja bën dobi për atë që ka ndodhur apo që nuk ka ndodhur.Në të vërtetë,kur fatkeqësia zbret,atë e pengon Lutja,e keshtu ato luftojnë njëra tjetrën deri ditën e gjykimit.

(Visited 149 times, 1 visits today)