Quinta-feira, 15/4/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Lutja është adhurim

Lutja është adhurim

Lutja është adhurim

Muhamedi, sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Duaja-lutja është ibadet (adhurimi).”
Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se është hadith i saktë.

Duaja është ibadet dhe lutja e dikujt tjetër përveç Allahut është shirk i madh.
Kush i lutet të dërguarit (Muhamedit, sal-Allahu alejhi ve selam) ose i lutet melekëve, ose pejgamberëve, ose njerëzve të mirë, ose i lutet disa prej sahabëve (shokëve të Muhamedit, sal-Allahu alejhi ve selam) p.sh të lutet o Husejn, o Ali, etj., që e gjitha kjo është shirk i madh që të nxjerr nga mileti (feja). Thënësi i kësaj nëse nuk pendohet dhe të kthehet në teuhid e vdes ai është përgjithmonë në xhehenem, kjo me ixhma të ehli sunetit dhe ixhma të ehli islamit.

Shejh Mensur Simari
Allahu e ruajt.

Përshtati: Valdet Kamberi

 

(Visited 177 times, 1 visits today)
Top