Sábado, 26/9/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Lufta për ndërrimin e koncepteve dhe kuptimeve të tyre të vërteta nga armiqtë e islamit

Lufta për ndërrimin e koncepteve dhe kuptimeve të tyre të vërteta nga armiqtë e islamit

islamiLufta për ndërrimin e koncepteve dhe kuptimeve të tyre të vërteta nga armiqtë e islamit

Fatkeqësi dhe dukuri e rënde negative me të cilën ballafaqohen pasuesit e së vërtetës

E vërteta asnjëher nuk ka mundur të bashkohet dhe të shoqëroj gënjeshtren dhe të kotën sikurse mosbesimi dhe besimi që nuk kan mundësi të gjinden në një zemër ngase këto jan ligje univerzale që ne duhet t’iu nënshtrohemi me dashje apo padashje.

Kur njerëzit e së kotës vërejtën se ngadhënjimi ndaj së vërtetës dhe pasuesve të saj është i pamundur dhe së e vërteta gjithmonë del fitimtare ata u perpiqen me ane disa levizjeve dhe mjeteve t’i mashtrojnë njerëzit duke ua prezentuar atyre të keqen si të mirë dhe të kotën si të vërtetë dhe anasjelltas.(Pra te mirën si të keqe dhe të vërtetën si të kotë) duke thirrur vazhdimisht në ket frymë me gjitha metodat dhe mjetet e tyre të mundshme, e prej mjeteve më efikase që përdorin jan mediat e sistematizuara që veprojnë per arritjen e këtij qellimi të ultë dhe të prishur. Ky është një mashtrim i qartë i djallit të mallkuar dhe një strategji e njohur e tij. Allahu shum qartë na tregon në kur’an për ket fakt me fjalët: ” (Iblisi) tha: “Zoti im, meqë më ke shpie në humbje, unë në Tokë do t’ju zbukuroj atyre sendet dhe të gjithë do t’i shpie në mashtrim”(Kur’an 15:39)

Iblisi bile u perbetua për këtë. Allahu cekë në librin e Tij:” (Iblisi) tha: “Pasha madhërinë Tënde, unë do t’i mashtrojë ata të gjithë – përveç robërve Tu të sinqertë!” (Kur’an,38:82,83)

Për ta kuptuar këtë më qartë do t’i sjellim disa shembuj konkret që vetëm jan një realitet në shoqërinë tonë.

A nuk është vërtete se shkulja e vetullave tek femrat në ditën e sotit është bërë gjëja më normale dhe që konsiderohet si diçka e mirë?! Kjo në të vërtetë është ajo çka dëshiroi të arrinte djalli i mallkuar. Pra ndryshimin e krijmit të Allahut. Edhe kjo strategji e djallit ceket në Kur’anin famëlartë:” Ai (djalli) ka thën: “Unë, doemos do të marr një pjesë të caktuar të robërve Tu (nën ndikimin tim); dhe unë doemos do t’i shpie, me siguri, në rrugë të shtrembër dhe do t’i tërheq, pa dyshim, me shpresa të rrejshme, dhe gjithsesi do t’i urdhëroj t’u presin veshët kafshëve, si edhe do t’u urdhëroj të ndryshojnë krijesat e All-llahut”. Kush e bën mik djallin, e jo All-llahun, ai vërtet ka pësuar humbje të mëdha.”) (Kur’an,4:118,119)

Mirëpo më e keqja është se ata armiqte e së vërtetës nuk mjaftohen me kaq por i qortojnë,kritikojnë dhe i nënvlerësojnë ndoshta ato vajza besimtare të cilat nuk e veprojnë ket gjest të ulët. Në ket metodologji pra, në ndryshimin e krijimit të Allahut dhe duke vlerësuar bile ket gjest si të mirë dhe mospranimit të asnjë kritike me pretekst se kjo është gjë normale dhe e pastërt, ata, pra armiqte e se vertetës kan punuar dhe jan angazhur shum. Shembuj të tjerë në ket fryme ka shum sikurse p.sh. rrujajtja e mjekrres së burrit. Për hirë të Allaht po ju pyes. Sa prej njerëzve ditën e sotit e shohin rrujatjen e mjekrres si një vepër të ndytë dhe jo në rregull?! A nuk është e kundërta?! Pra edhe kështu ata arritin t’i ndërrojnë konceptet në mënyre që ajo çka është e vërtetë dhe e mirë të duket si diçka e rrallë dhe e jo e hijshme. Pastaj shume operacione plastike të panevojshme veprohen pa asnje far mëdyshje dhe pa asnjifar kritike dhe ndalese. Kjo sa i përket ndryshimit dhe deformimit të krijimit të Allahut qe me lufëtn e nderrimit të koncepteve duke u udhëhequr nga djalli i mallkuar ata arritën t’ua prezantojnë të keqen dhe të ndaluarën si të mirë dhe normale dhe të miren si diçka jo të mirë.

Nuk do te mjaftohemi vetem me kaq por do t’i cekim edhe disa shembuj qe nuk lidhen me ndryshimin e krijimit të Allahut por që janë padyshim ndalesa të Krijuesit dhe që mëherët me të vërtetë edhepse ndoshta jan vepruar sëpaku jane qortuar, kritikuar dhe jan ditur se jane vepra të fëlliqura nga masa e gjërë. Në ket kategori po i cekim këto shembuj.

– Pirja e alkoolit e që konsiderohet dhe quhet thjesht “Pije”. Kjo na vërtetohet nga Pejgamberi sal-Allahu alejhi ve sel-lem në hadithin që transmeton Ebu Malik el Esharij:” Me të vërtetë, njerëz nga ummeti im do të pijnë alkoolin e do t’i quajne me emërtime të ndryshme…” (Shënon Ibn Maxheh dhe Shejh Albani e konsideron hadithin autentik)

Në kët kategori hyjnë edhe këto vepra.

– Bixhozit i thonë thejsht “fat”.

– Muzikës dhe shume veprave të ndyta e maskarallaqe si gëdhendjës së skulpturave etj. i thonë thjesht “art”.

– Kamatës i thonë thjesht “tregëti”.

– Zhveshjes dhe zbulimit i thonë “modë,elegancë”

– Përzierjes mes dy gjinive i thonë thjesht “civilizim”

– Zinase dhe prostitucionit i thonë thjesht “dashuri dhe liri”

– Paturpësise i thonë “përparim”

– Hipokrizisë i thonë thjesht “politikë”

– “Fyerjes së Dërguarit (sal-Allahu alejhi ve sel-lem) i thonë “Liri e shprehjes”

– “Adhurimit të shejtanit,tattoos,homosekzualizmit” etj. i thonë “tolerancë”

– Mbytjes së fëmiut në bark i thonë thjesht “abort”

Pastaj ekzistojnë edhe shumë vepra qe posedojne vlera dhe virtyte të larta mirëpo që me ket metodologjine e nderrimit te emërtimeve iu humben apo zbehen këto vlera. E kjo ndodh qëllimisht prej armiqve të Islamit në mënyrë që kështu ta përhapin të keqen dhe t’i humbin vlerat tek masa e gjërë. Në ket kategori i cekim këto shembuj.

-Martesës i thonë “e keqja e domosdoshme”

– Urdhërimit për të mirë i thonë “ashpërsi ose secili le ta shikon punën e vet”

– Ndalimin nga e keqja i thone “ekstremizëm,fanatizëm,shiko punën tënde”

[- Nje djaloshi dhe një vajze të udhëzuar i thonë “fundamentalista, ekstremista,te financuarit e arabise”

– Thirrjen në fenë e Allahut dhe thënien e vërtetës i thonë ”gjuhë urrejtëse,radikalizëm etj.”

Pastaj fenomenit ‘ Nënë’ që përmbanë vlera shum të larta dhe status të veçant në fenë tonë nuk i kushtohet rëndësi dhe respekt ashtu si e meriton në shoqërinë tonë dhe nënvlerësohet duke u vlerësuar më shumë ajo që del dhe punon jashtë shtëpise e që nuk është nënë. Kështu ata e luftojnë edukimin e mirëfilltë të gjeneratave të ardhshme me pretkstin e emancipimit.

Ky është një realitet i urryer që rrjedhon prej hovit të madh dhe përhapjes së shumt të punëve të ndyta dhe të këqija meqë e mira u bë e keqe dhe e keqja e mirë e ne i kërkojmë strehim dhe mbrojtje Allahut të lartësuar nga kjo sprovë dhe musibet. Allahu është mbrojtësi yne e sa Mbrojtës i mirë është Ai.

Zgjidhja e problemit

Kjo dukuri negative do të zhduket atëherë kur mileti do të udhezohet ne Kur’an dhe sunnet dhe kur t’i bindet dhe nënshtrohet urdhërave të Allahut denjësisht.Padyshim se udhëzimi nuk është në duart e hoxhallarëvë mirëpo atyrë i takon thirrja dhe udhrrëfimi për tek kjo fe e pastërt e Allahut. Allahut i kërkojme ndihmë dhe sukses sepse vetëm Ai është kompetent për këtë.

Allahu e din më së miri!

Shkruan: Hoxhë Ardian Elezi

(Visited 43 times, 1 visits today)
Top