Sexta-feira, 5/6/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Leximi i pjesës së fundit të sures Bekare

Leximi i pjesës së fundit të sures Bekare

Leximi i sures Bekare

Është saktësuar nga hadithi i Sehl ibn Abdullah nga Ebi Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se i dërguari i Allahut -salallahu alejhi ue selem- ka thënë: “Mos i bëni shtëpitë tuaja varreza, si dhe në atë shtëpi që lexohet sureja Bekare nuk afrohet shejtani”. Transmeton Muslimi dhe Tirmidhiu.

 Leximi i pjesës së fundit të sures Bekare

Është saktësuar nga hadithi i Ebi Musës el-Ensari -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se ka thënë: Ka thënë i dërguari i Allahut -salallahu alejhi ue selem-: “Kush lexon dy ajetet e fundit të sures Bekare gjatë natës i mjafton atij“. Transmeton Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu nga Nu’man ibn Beshir -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- nga i dërguari i Allahut -salallahu alejhi ue selem- se ai ka thënë: “Allahu i Lartësuar shkroi një Libër njëmijë vjet përpara se t’i krijonte krijesat, dhe zbriti prej tyre dy ajete dhe me to mbylli suren Bekare. Nuk lexohet ajo në një shtëpi tri ditë e ti afrohet asaj shejtani”. Hadithi është i saktë.

(Visited 115 times, 1 visits today)
Top