Segunda-feira, 16/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Leximi ajetul-kursij para gjumit

Leximi ajetul-kursij para gjumit

Leximi ajetul-kursij para gjumit.

Kjo është transmetuar nga Buhari më një
zinxhirë të papërfunduar nga Ebu Hurejre, i cili tha:

“I dërguari i Allahut më caktoi të kujdesesha për zekatin e ramazanit dhe dikush
erdhi e më kërkoi ushqim …”, pastaj përmend hadithin dhe në të shejtani
thotë:”Kur të shkosh për të fjetur, lexo ajetul-kursij, se vërtet kjo është mbrojtje e
Allahut dhe shejtani s’do të mund të të afrohet deri në mëngjes”.

Ebu Hurejre e
lëshoi dhe në mëngjes e njoftoi pejgamberin rreth kësaj, për çka pejgamberi
tha:”Ai e ka thënë të vërtetën, ndonëse është gënjeshtar”.

Ajetul Kursiaja :
Allahu la ilahe ilahu el hajul kajum
La te hudhuhu sinetun ve la neum
Lehu ma fisemavati fe me fil erd
Men dheledhi jeshfeu indehu ila bi idhnih
Ja ale mu ma bejde ejdihim ve ma halfe hum
Ve lu juhitune bi shej min-ilmihi
Ila bi ma shae vesi a kursija hu semavati vel erd
Ve la je uhudu hitdhihuma ve huvel alijul adhim

(Duaja qe ka domethenie te madhe dhe mbrojtje nga te gjitha te keqijat)

Perkthimi:
All-llahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar, Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshijnë qiejt dhe tokën. Kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi.

 

 

(Visited 310 times, 1 visits today)