Sábado, 28/3/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Le të hanë grate e juaja hurma, sepse cila prej tyre hanë hurma, do t`i lindë fëmijët me lehtësi

Le të hanë grate e juaja hurma, sepse cila prej tyre hanë hurma, do t`i lindë fëmijët me lehtësi

HURMAT E THATA (Temr)
Aliu, radijall-llahu anhu, ka thënë: “Hurmat më të mira janë hurmat el-Bernij”
Nga hadithet që flasin për hurmat është edhe ky: “Hurma më e mire është hurma el-Bernij, sepse ajo i largon sëmundjet.”
Ebu Hurejre transmeton se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Në ëmbëlsirën e hurmës el-Bernij nuk ka sëmundje.”
Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve selem, po ashtu ka thënë: “Le të hanë grate e juaja hurma, sepse cila prej tyre hanë hurma, do t`i lindë fëmijët me lehtësi.”
Sa i përket hurmave të frreskëta ato kanë qenë ushqim i Merjemes, e sikur të kishte diç më të mire se ato, ajo sigurhst do t`i hante. Allahu subhanehu ve teala, thotë: “E ti shkunde trupin e hurmës se do të bijnë ty hurma të freskëta.” (Merjem: 25)
Disa sahabe dinin t`i thartojnë hurmat, kurse Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, dinte ta pijë atë lëng me ditë.
Nga hadithet që flasin për hurmat është edhe ai ku qëndron se ngrënia e hurmave mbron nga kolika (dhembje, shtrëngim barku).
Ibn Abbasi ka thënë: “Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve selem, i donte hurmat që i quanin `axhvat`”.
Autori i librit thotë: “Axhvrati është ushqim i plotë dhe i shkëlqyeshëm, e nëse ia shtojmë edhe pak gjalpë, ai vetëm do t`ia përmirësojë cilësinë.” Sipas një hadithi, Axhvati është frut nga frutet e Xhenetit. Të gjithë hadithet e lartëpërmendura gjenden në librin Kitab et-Tibb nga Ebu Nu`ajmi.
Nga Sa`d ibn Vekas transmetohet hadithi i njohur: “Kush i hanë shtatë kokra hurma Axhvat në mëngjes, nuk do ta godet kurrfarë fatkeqësie dhe do të jetë i sigurt nga sihri tërë ditën.” Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe thotë se është i mirë.
Në një hadith tjetër thuhet: “Kush i hanë shtatë kokra hurma mes sabahut dhe akshamit nuk do ta godet kurrfarë fatkeqësie në atë kohë
Autori i këtij libri është i mendimit se fjala sabah do të thotë ngrënia në mëgjes për çdo ditë, kurse axhvat është hurma e njohur e Medinës, e cila është shumë më e madhe se hurma es-sihani, është me ngjyrë të errët, edhe vetë Pejgamberi e kultivonte. Është e qartë se bereqeti i saj është edhe në atë se vetë Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve selem, e ka kultivuar.
Mund të vrejmë lidhjen me traditën e vënies së dy degave të hurmës në dhe brenda varrit të shehidit. Vurja e degëve të hurmës u jep bereqet dhe ua pakëson vuajtjet e tyre.
Tirmidhiu ka transmetuar një hadith të ngjashëm. Ai thotë se axhvat është edhe dru në Xhennet ku gjendet ilaçi kundër helmit
Aisheja, radijall-llahu anhu, po ashtu transmeton hadithin ku thohet: “Axhvati është ilaç i shkëlqyeshëm.” Këtë hadith transmeton Muslimi.
Është Sunnet të ndërpritet agjërimi me hurma. Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush mund të gjejë hurma, le ta fillojë iftarin me to, e kush nuk mund të gjejë le ta fillojë me ujë, sepse ai vërtet është i pastër.” Transmeton Nesaiu.
Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Sa i përket shtëpisë ku nuk ka hurma, ata të cilët jetojnë në të sigurisht do të uriten.
Hurmat janë të ngrohta dhe të thata. E forcojnë instinktin seksual dhe fuqinë, e sidomos kur i përdorim me fara të frutave tjera.
Por nëse i han personi që ka ndezje të syrit, do të ketë probleme më kokëdhembje. Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve selem, ia ka ndaluar Aliut, sadijall-llahu anhu, që ti hajë kur ka patur ndezje të syrit.
Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve selem, po ashtu ka thënë se hurmat e thata dhe rrushi i thatë nuk duhet të thartohen bashkë. E njëjta vlen edhe për hurmat e freskëta dhe rrushin.
Efektet negative të ngrënies së hurmave neutralizohen me ngrënien e bajameve dhe hashashit (Papaver somniferum).

(Visited 572 times, 1 visits today)
Top