Quarta-feira’, 29/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Kush e thotë këtë 100 herë në ditë?

Kush e thotë këtë 100 herë në ditë?

Kurani

La ilahe il-AII-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (100 herë në mëngjes).

S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send.

Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Kush e thotë këtë 100 herë në ditë; ka shpërblimin sikur ti ketë lirua 10 robër. Atij ishkruhen 100 të mira, ifshihen 100 mëkate (gjynahe) dhe është i mbrojtur nga djalli deri në mbrëmje, askush nukka vepruar më mirë se ky person, me përjashtim të atij që ka vepruar më tepër”.

(Buhariu 4/95 dhe Muslimi 4/2071).

(Visited 446 times, 1 visits today)
Tags:
Top