Sábado, 23/10/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Kur dëgjojmë ezanin

Kur dëgjojmë ezanin

ezani

Pejgamberi (salallahu alehji ue selem) ka thënë:
“Kur të dëgjoni myezinin që thotë “Allahu ekber”, thoni, siç thotë ai. Kur myezini thotë “Haj-je alas-selatu, haj-je alal-felah”, thoni:
?? ??? ??? ??? ??? ?????
“Askush tjetër përveç Allahut nuk ka forcë e fuqi.”

???? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ????? ???? ??????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ????????? ????
“Edhe unë dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq; dëshmoj që Muhamedi (salall-llahu alejhi ue selem) është rob dhe i dërguari i Tij. Jam i kënaqur që Allahu (xhele sha’nuhu) është Zoti im, që Muhamedi, i Dërguari i Allahut është Pejgamberi im dhe që Islami është feja ime.”
Kur të mbarojë ezani, thoni:
????? ?? ??? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????” . [ ??? ?? ???? ??????? ]

“O Allahu ynë! O Zot i kësaj thi-rrjeje të plotë, që na lajmëron për namazin, që do të falim! Nderoje Muhamedin (sala-llahu alejhi ue selem) e jepi mundësi që të jetë ndërmjetës për ne (Ditën e Gjykimit) dhe ringjalle atë në vendin e nderuar, që ia ke premtuar. Pa dyshim, Ti e mban premtimin e dhënë.”

(Visited 90 times, 1 visits today)
Tags:
Top