Sexta-feira, 3/7/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Krijimi i njeriut nga shtatëshi

Krijimi i njeriut nga shtatëshi

Krijimi i njeriut nga shtatëshi
Gjithashtu thotë: “Për Allahun, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte. Pastaj atë (ajkë – baltë) e bëmë (e shndërruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurt. Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave ua veshëm mishin, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirt). I lartë është Allahu, më i miri Krijues!” (Mu’minun, 12-14)
1, lëngu i një balte
2, pikë uji farë
3, copë gjaku
4, copë mishi
5, në eshtra
6, eshtrave ua veshëm mishin
7, krijesë tjetër me shpirt.
Bile ushqimi i njeriut është prej shtatëshit
Thotë Allahu i Lartësuar: “Ne lëshuam shi të mjaftueshëm. Pastaj e çamë tokën sipas nevojës së bimës. Dhe bëmë që në të të mbijnë drithëra. Edhe rrush e perime. Edhe ullinj e hurma. Edhe kopshte të dendura. Dhe pemë e kullosa.” (Abese, 24-30)
Pra meditoni Kuranin: “A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kuranin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç prej Allahut, do të gjenin në te shumë kundërthënie.” (En Nisa, 82)

(Visited 138 times, 1 visits today)
Top