Sábado, 10/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Kjo është lutja me të cilën Profeti (Paqja qoftë mbi të!) lutej për mbrojtjen hyjnore për Hasanin dhe Husejnin

Kjo është lutja me të cilën Profeti (Paqja qoftë mbi të!) lutej për mbrojtjen hyjnore për Hasanin dhe Husejnin

UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEEM-MEE-TI, MIN KUL-LI SHEJŤAANIN UE HEEM-MEH, UE MIN KUL-LI ĂJNIN LEEM-MEH / Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut nga çdo shejtan dhe gjallesë e dëmshme dhe nga çdo sy dëmtues!2; në transmetim vjen se kjo është lutja me të cilën Profeti (Paqja qoftë mbi të!) lutej për mbrojtjen hyjnore për Hasanin dhe Husejnin dhe po me të Ibrahimi lutej për mbrojtje për Ismailin dhe Is’hakun (Paqja qoftë mbi të gjithë!).