Terça-feira, 14/7/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Këto fjalë mësoji ti dhe femijet tuaj

Këto fjalë mësoji ti dhe femijet tuaj

Po nga Tirmidhiu sillet një transmetim i Amër ibn Shuajbit, që
përcjell nga i ati, e ky nga gjyshi, që tregon se Pejgamberi (s.a.u.s.)

u mësonte sahabëve këto fjalë, që t‟i thonin në rast se i frikësonte
diçka: “Eudhu bi kelimatil-lahit-tam-meh, min gadabihi ue ikabih, ue
sherri ibadih, ue min hemezatish-shejatin! Ue eudhu bike Rabbi
ejjahdurun!” (Kërkoj mbrojtje me fjalët e përkryera të Allahut, prej
zemërimit dhe ndëshkimit të Tij, prej sherrit të robërve të Tij dhe
prej pëshpëritjeve (nxitëse) të shejtanëve! Unë kërkoj mbrojtje dhe
strehim tek Ti, o Zoti im, nga prania e tyre!)
Abdullah ibn Omeri ua mësonte këto fjalë fëmijëve të tij, madje
edhe i shkruante ato për ata që nuk mund t‟i mësonin
përmendësh.1 Nuk ka dyshim se fjalë të tilla janë efikase dhe të
përshtatshme për të larguar çdo lloj të keqeje.

(Visited 518 times, 1 visits today)
Top