Quinta-feira, 15/4/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Këshilla për burrin

Këshilla për burrin

Këshilla për burrin

1. Kije frikë Allahun në çdo situatë, dhe, nëse sprovohesh, duro, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut të Madhërishëm.

2. Ruaje gjuhen tënde nga të folurit e ndaluar, nderin tënd nga imoraliteti dhe dije se mëkati ndikon në sjelljet e gruas sate.

3. Jepja çdokujt atë që e meriton dhe mos i bëj padrejtësi nënës sate nga dashuria e madhe për gruan, sepse Xheneti është në këmbët e nënës.

4. Mos lësho pe nga burrëria dhe nga të drejtat që t’i ka dhënë Allahu, siç janë: të qenët zot shtëpie, e drejta për shkurorëzim është në dorën tënde, leja për largim nga shtrati i gruas (në rast të mosbindjes së saj) pasi ta kesh këshilluar atë dhe të është lejuar rrahja e lehtë, po qe se e kërkon nevoja.

5. Mos e lejo gruan të të flasë për të metat e nënës sate dhe tërhiqja vërejtjen nga bartja e fjalëve dhe përgojimi.

6. Respektoji prindërit dhe vëllezërit e gruas sate, nëse dëshiron të fitosh dashurinë e tyre.

7. Largohu nga shkurorëzimi me kushtëzim (p.sh. të thotë: nëse bëhet ndonjë punë ose nëse nuk bëhet ndonjë çështje e caktuar, atëherë gruaja ime është e shkurorëzuar) sepse mahia dhe serioziteti në çështjen e shkurorëzimit e kanë dispozitën e njëjtë. Mos fut në shtëpinë tënde revista të ndyra dhe mos e lejo gruan të shikojë filma të pavlerë.

8. Mos e ndiz zjarrin në mes të gruas dhe nënës sate e pastaj të mos mund ta fikësh atë.

9. Shpeshtoji duatë, largohu nga haramet e dukshme dhe të padukshme, largohu nga shokët e këqij dhe mos e bëj shprehi daljen e vazhdueshme dhe vonesën jashtë shtëpisë, sepse prania jote në shtëpi është mburojë për familjen tënde. Kujtoje çdoherë fjalën e Allahut të Lartësuar:

“Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punëmirë.” (En-Nahl, 128)

(Visited 153 times, 1 visits today)
Top