Terça-feira, 26/5/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Kaptina El-Inshirah (zemërgjerësia)

Kaptina El-Inshirah (zemërgjerësia)

Kaptina El-Inshirah (zemërgjerësia)
Allahu i madhërishëm së bashku me kaptinën Ed-Duha (Paraditja) e shpalli edhe kaptinën El-Inshirah (Zemërgjerësia). Në këtë kaptinë, i Lartësuari e këshillon Muhammedin s.a.v.s. që Ai ia ka mënjanuar dhembjen e brendshme dhe pikëllimin të cilin e ndiente Pejgamberi s.a.v.s. për shkak të Shpalljes së Kuranit dhe vështirësive me të cilat u ballafaqua. Allahu i madhërishëm potencon që Ai do t’ia ngrit famën e Pejgamberit të Vet, s.a.v.s. Dhe sot, gjatë tërë rruzullit tokësor nuk kalon asnjë sekondë e që në ndonjë pjesë të Tokës nuk dëgjohen fjalët e ezanit: Esh-hedu enne Muhammeden Rresulullah.
Në kaptinën El-Inshirah përmendet që pas çdo vështirësie, sado e rëndë qoftë vjen lehtësi dhe ajo doemos vjen pas fatkeqësisë. Si këshillë e fundit, i Lartësuari e këshillon Pejgamberin s.a.v.s. që kohën e pritjes deri te arritja e lehtësisë ta shkurtojë me ibadet ndaj Zotit, por kjo është edhe këshillë për ne që gjatë kohës së depresionit të përpiqemi ta mënjanojmë problemin tonë shëndetësor duke u mbështetur dhe përqendruar synimin vetëm te Zoti.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Top