Quinta-feira, 28/10/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Kam probleme shpirtërore dhe familjare, ç’më këshilloni?

Kam probleme shpirtërore dhe familjare, ç’më këshilloni?

pyetje pergjigje

Pyetje: Në letrën të drejtuar redaksisë sonë një motër muslimane tregon për vështirësitë që i ka përjetuar gjatë fëmijërisë, për dhunën dhe shtypjen me të cilat është ballafaquar që pastaj kanë lënë gjurmë në sjelljen e saj. Disa herë në moshën fëmijërore duke qenë e paaftë ti tejkalon torturat e nënës ka tentuar të bëj vetëvrasje. Problemet tjera në jetën e saj janë edhe varfëria, sëmundjet kronike të burrit si dhe sulmet e xhinëve. Ajo mundohet të praktikon Islamin por ankohet nga agresiviteti i saj, ftohtësia ndaj bashkëshortit, mallkimi i tij, mungesa e dëshirës të takohet me njerëz duke u frikuar se do ti lëndon. Ajo pyet a ka mëkat nëse ia kujton të kaluarën burrit të saj dhe e rëndon atë me fjalë duke theksuar se shumica nuk e kuptojnë atë dhe problemet që i ka pasur në të kaluarën dhe problemet e saj me xhinët.

Përgjigje: Këshilla ime për këtë motër është: Mundohu ta qetësosh veten dhe të ndihesh mirë duke i ripërtërirë dhe forcuar lidhjet tuaja me Allahun, subhanehu ue te’ala, i cili në librin e tij thotë:

“A nuk i mjafton Allahu robit të Vet?!” (Ez Zumer, 39)
“Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet Mua. Prandaj, le t’i përgjigjen thirrjes Sime dhe le të më besojnë Mua, për të qenë në rrugë të drejtë.” (El Bekare, 186)
“A ka më të mirë se Ai që i vjen në ndihmë nevojtarit të këputur, kur i lutet Atij, që jua largon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtarë në tokë?! Vallë, a ka krahas Allahut zot tjetër?! Sa pak që reflektoni!“ (En Neml, 62)
I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kush e bën ahiretin qëllim të vetëm Allahu do t’ia mbush zemrën me pasuri, do t’ia bashkon forcën dhe do ti vjen dynjaja e nënshtruar ndërsa ai që qëllim të vetëm e ka dynjanë varfërinë vazhdimisht do ta ketë para syve, do ti shkapërderdhet forca dhe prej dynjasë do ti vjen vetëm ajo të cilën ia ka caktuar Allahu.” (Tirmidhiu dhe Albani e vlerëson si të saktë)
Duke e forcuar imanin me adhurime do të ndjesh se si lehtësohen vështirësitë e kësaj dynjaje dhe si fillon jeta e lumtur të cilën Allahu ua ka premtuar besimtarëve:
Allahu, subhanehu ue te’ala thotë: “Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira, që ka bërë.” (En Nahl, 97)
Brenda familjes mundohu të ndërtosh lidhje të shëndosha me burrin tënd, respektoje atë, sepse mosrespektimi i tij është mëkat i madh. Mundohuni që së bashku ta forconi imanin tuaj që të jeni më të fortë në luftën kundër djallit dhe kurtheve të tija. Për më shumë lexoje këtë tekst i cili flet për cilësitë e bashkëshortes së mirë
(http://albislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1346:cilesite-e-bashkeshortes-se-mire&catid=105:zgjodhem-per-ju&Itemid=396).
Krahas gjërave që i përmendëm dije se çdo vuajtje të cilën e ke përjetuar dhe do ta përjetosh është pastrim prej mëkateve dhe lartësim i gradave në xhenet prandaj mos u dëshpëro dhe me durim përballoji gjitha vështirësitë.
Vazhdo shoqërimin tënd me Librin e Allahut dhe me diturinë e dobishme, shoqërohu me njerëzit dhe largohu prej vetmisë ngase vetmia është njëra prej armëve të shejtanit.Ngushëlloje veten me faktin se njerëzit që më së shumti sprovohen në botë janë të dërguarit e Allahut dhe ata që më afër pranë tyre.
I dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue selem, ka thënë: Kur t’ju ndodh ndonjë sprovë kujtojeni sprovën e Umetit me vdekjen time, sepse ajo është më e madhja prej krejt sprovave. (Taberaniu, Darimiu dhe Maliku, hadithin si të daktë e ka vlerësuar Albani në Silsiletu Ehadith Es Sahiha nr. 1106)
Allahun e lus që të jetë ndihmësi jonë në arritjen e kënaqësisë së tij, në lehtësimin e vështirësive dhe në rrugëtimin tonë drejtë xhenetit. Amin./albislam/

(Visited 174 times, 1 visits today)
Top