Quinta-feira, 30/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ka thënë Profeti alejhi selam

Ka thënë Profeti alejhi selam

abdesi
Ka thënë Profeti alejhi selam:
“Çdo njëri prej jush që merr abdes mirë, apo në mënyrë të plotë dhe më pas thotë:
‘Esh-hedu en la ilahe il-lallah ue esh-hedu ene Muhameden abduhu ue resuluhu (dëshmoj se nuk ka të adhuruar me meritë përveç Allahut dhe Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij),
do t’i hapen të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga secila derë të dëshirojë”
Muslimi, Ebu Daud, Nesaiu, Ibn Maxhe, Ahmedi dhe e saktësoi Albani.

(Visited 124 times, 1 visits today)