Segunda-feira, 25/10/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij

Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij

Nga sahabiu i nderuar Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë:
“Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij:

Lënia trashëgimi e diturisë së dobishme (t’ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të përfitojnë),

T’ju mundësosh të përfitojnë nga uji i një lumi (hapja e një vije që të kaloi uji),
Hapja e një pusi (apo burimi),


mbjellja e një palme (hurme arabe, apo e çdo peme tjetër të dobishme),


Ndërtimi i një xhamie,


Dhurimi i një Mus’hafi (Kurani),


si dhe të lësh pas fëmijë të edukuar, të cilët luten dhe kërkojnë falje për ty pas vdekjes tënde.”


El Albani (Allahu e mëshiroftë!), në librin e tij “Sahihu el xhemiu” me nr 3596, e ka vlerësuar si hadith hasen.

(Visited 95 times, 1 visits today)
Top