Segunda-feira, 27/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

ISTIGFARI DHE TEUBJA

ISTIGFARI DHE TEUBJA

ISTIGFARI DHE TEUBJA
I Dërguari i Allahut, Muhamedi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë në disa
hadithe:
“Për Allahun, unë i kërkoj falje e pendohem tek Ai më shumë se shtatë-
dhjetë herë në ditë.”
“O njerëz! Pendohuni tek Allahu që të gjithë. Unë i kërkoj falje Atij njëqind
herë në ditë.”
أستغر الذي إله إال هوالحي القيوم وأتوب إليه
“Kush thotë “Kërkoj falje tek Allahu, përveç të Cilit askush tjetër e asgjë
tjetër nuk meriton të adhurohet, tek i Gjalli e tek i Përjetshmi dhe vetëm
tek Ai pendohem”, Allahu ia fal gjynahet, edhe në qoftë se i ka sa shkuma
e detit .”
“Koha më e përshtatshme, kur Allahu është më afër me robtë e Tij, është
mesi i natës. Në qoftë se ke mundësi që të jesh prej atyre që e kujtojnë
Allahun në këtë kohë, qëndro (dhe lutiu Allahut, që të të përgjigjet ty e të
të zgjidhë hallet e pro-blemet e tua).”
“Njeriu është më afër me Allahun, kur i bën sexhde Atij. Pra, i shtoni lutjet,
kur të bëni sexhden.”

(Visited 223 times, 1 visits today)