Domingo, 10/12/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

O i dërguar i Allahut! Për Zotin deri tani nuk më ka lindur asnjë fëmijë

O i dërguar i Allahut! Për Zotin deri tani nuk më ka lindur asnjë fëmijë

 

 

Transmeton Xhabir ibnu Abdilah – Zoti qoftë i kënaqur me të – se një burrë nga banorët e Medines vajti tek Profeti a.s dhe i tha:”O i dërguar i Allahut! Për Zotin deri tani nuk më ka lindur asnjë fëmijë.”

Profeti a.s iu përgjigj:”A bën shumë istigfar dhe a jep sadaka që të të lindin fëmijë?!”

Atëherë filloi ky burrë të bëjë istigfar sa më shumë dhe të japë sadaka. Si rezultat, atij i lindën nëntë fëmijë.” (Sherhu Musned Ebu Hanife, faqe 587)

Ministria e Vakëfeve dhe çështjeve islame në Kuvajt, ka lëshuar një fetva sipas të cilës u lejohet dy bashkëshortëve që e kanë të pamundur lindjen e fëmijëve në rrugë natyrale, të lindin fëmijë me anë të fekondimit artificial. Kjo, me kusht që të përdoren spermatozoidet e bashkëshortit dhe jo të ndonjë mashkulli tjetër dhe të fekondohen me vezoren e bashkëshortes së tij. Një fetva tjetër e lejon dhe ruajtjen e spermës të ngrirë në frigorifer, të një mashkulli i cili për shkak të një kure apo operacioni, mund të mbetet steril, gjë e cila e pengon të krijojë një familje në të ardhmen dhe të ketë fëmijët e tij. (Revista Al-farha numri 23 gusht 1998, faqe 29)

Tags:
@include "";