Domingo, 20/10/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

ILAÇI I ZEMËRIMIT

ILAÇI I ZEMËRIMIT

ILAÇI I ZEMËRIMIT

Ilaçi i parë preventiv është nga ndjeshmëria në provokime. Kjo duhet të jetë e domosdoshme që njerëzit të preokupohen  me diçka tjetër, me qëllim orientimin e tyre personal. Përveç përkujtimit ndaj Allahut ose ibadetit, ekzistojnë edhe mënyra të tjera që mund të ndihmojnë. Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, e ka këshilluar një njeri, që të pijë ujë kur të hidhërohej me bashkëshorten dhe ta mbajë në gojë pa e çuar poshtë. Disa muaj pas kësaj këshille ky bashkëshort shkon te Pejgamberi, duke e njoftuar se këshilla e tij ka pasur sukses. Meqë besojmë se zemërimi është shprehje e kontrollimit të shejtanit, nuk duhet ta lejojmë që ai të marrë kontrollin. Allahu i Madhërishëm në Kuranin Fisnik urdhëron e thotë: “E nëse ty të ngacmon ndonjë ngacmim prej djallit, ti kërko mbrojtje prej Allahut, se vërtetë Ai është dëgjuesi, i dijshmi.” (Fussilet, 36).

Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem, ka këshilluar që kur jemi të zemëruar të ulemi, ose të shtrihemi, sepse nuk është e lehtë ta godasësh dikë kur jemi në këtë pozicion. Por ilaçi më i mirë është të mendosh për hidhërimin dhe dënimin e Allahut. A thua hidhërimi i Allahut është më i vogël se i yni? Dhe çfarë ndodh kur Ai shpreh hidhërimin e vet? Ne, njerëzit që kërkojmë falje nga Allahu së pari duhet të falim njerëzit. Kur falim dikë vendoset paqja dhe qetësia në zemrat tona. Atributi i parë i Allahut me të cilin ne myslimanët përkujtohemi, është që Ai është Mëshiruesi, Mëshirëbërësi. Allahu i Madhërishëm thotë: “Mëshira Ime është më e madhe se hidhërimi Im”, ndërsa Pejgamberit, në hadithin kudsi na rrëfen: O bijtë e Ademit, kur hidhërohemi, më përkujtoni Mua. Pra, përkujtimi tek Allahu është ibadet, i cili na ndihmon të kthehemi në rrugë të drejtë. Një prej emrave të Zotit është edhe Halim, në kuptimin i Butë. Gjithashtu duhet t’i lutemi Allahut ta kemi nën kontroll situatën, që na e ka shkaktuar hidhërimin. Duhet kuptuar gjithashtu që kjo jetë, edhe pse është e dashur ajo është kalimtare, dhe nuk duhet ta harrojmë vdekjen dhe nuk duhet të lejojmë që ta shkatërrojmë botën e përhershme, për shkak të kësaj bote të përkohshme. Larja me ujë të ftohtë, ose dushi i ftohtë gjithashtu është i dobishëm dhe i efektshëm.

Me rëndësi është t’i orientojmë energjitë në bashkëveprim me diçka tjetër. Por sjellje kulmore dhe shembull i edukatës islame është të veprohet kundër asaj që pret provokuesi. Nëse provokuesi pret që ta kritikoni ose t’ia ktheni me nënçmim verbal, atëherë duhet t’i përgjigjemi se e doni atë, duke ia përmendur cilësitë e tij të mira. Nëse pret që ta sulmoni fizikisht, atëherë duhet ta përqafojmë dhe ta falim.

PRIM. DR. MED. SC. ALI ILJAZI

(Visited 61 times, 1 visits today)
Top