Terça-feira, 21/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ihsani (miresia)

Ihsani (miresia)

kurani sure jusuf]

Përkufizimi:

Fjala ihsan gjuhësisht është e kundërta e fjalës keqbërësi.

Ndërsa, në terminologjinë fetare fjala ihsan domethënë: “Të kesh parasysh mbikëqyrjen e Allahut në vetmi dhe në publik”.

 

Shtyllat e Ihsanit:

Ihsani ka vetëm një shtyllë. Ajo është: “Ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, sepse nëse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.”

 

Llojet e ihsanit:

Ihsani (mirësia) ndahet në dy lloje:

1. Mirësi ndaj krijesave, e cila shfaqet në katër gjëra:

a. Në pasuri.

b. Në privilegj.

c. Në dituri.

d. Në trup.

 

2. Mirësi në adhurimin e Allahut, e cila ka dy shkallë:

E para: Shkalla e shikimit “ta adhurosh Allahun sikur po e sheh”. Kjo është shkalla më e lartë.

E dyta: Shkalla e vëzhgimit dhe mbikëqyrjes “nëse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty”.

 

Argumenti për ihsanin:

1. Thënia e Allahut: “Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punëmirë.” Sureja en-nahël 128.

2. Argument nga suneti kemi përgjigjen e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, kur e pyeti Xhibrili, alejhis-selam, për ihsanin: “Ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, sepse nëse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.” [Muslimi]

 

 

Marrë nga libri “Et-Teuhijd el-mujesser” i autorit Abdullah El-Huvejl

Përktheu: Jusuf Kastrati – Shembulli.com

(Visited 89 times, 1 visits today)
Top