Segunda-feira, 6/4/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ibn Sina (Avicena) rreth përdorimit te mjekesise se re

Ibn Sina (Avicena) rreth përdorimit te mjekesise se re

Ibn Sina (Avicena) rreth përdorimit te mjekesise se re
(Viti 981 e.r)

Ne veprat e tij voluminoze , Ibn Sina (981-1-37 e.r) percaktoi rregullat e meposhtme për testimin e efektivitetit te një ilaçi ose mjekimi të ri. Këto principe akoma formojne bazat e klinikes moderne mbi provimin e ilaçeve.

1. Ilaçi s’duhet te këtë asnjë cilësi te jashtme qoftë kjo edhe e rastesishme.
2. Ne fillim duhet te përdoret ne një semundje te thjeshtë.
3. Ilaçi duhet të provohet me dy lloje te kundërta semundjesh, sepse ndonjëherë një ilaç sheron një semundje me cilësitë e tij thelbesore dhe herë te tjera me cilësitë e tij te rastesishme.
4. Cilesia e ilaçit duhet te korrespondoje me fortesine e semundjes. Për shembull, nxehtesia e disa ilaceve është me e vogël se sa ftohtesia e semundjes kështu qe nuk kanë efekt mbi këto semundje.
5. Koha e veprimit duhet te vrojtohet, ne mënyrë qe esenca dhe veprimi të mos ngaterrohen.
6. Efekti i ilaçit duhet te shihet gjatë veprimit te vazhdueshem ose ne shumë raste, n.q.s. kjo nuk ndodh, mund te quhet si një efekt i rastesishem.
7. Eksperimentimi duhet te bëhet me trup njerezor, pasi n.q.s. eksperimentohet p.sh. mbi një luan ose kale mundet të mos jape te njëjtat rezultate kur provohet ne trupin e njeriut.

(Visited 99 times, 1 visits today)
Top