Sábado, 6/6/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

I kërkoni Zotit t’ju mbrojë, pasi syri i keq është i vërtetë.

I kërkoni Zotit t’ju mbrojë, pasi syri i keq është i vërtetë.

Sheriati dhe syri i keq

Transmeton Aisheja – Zoti qoftë i kënaqur me të – se i dërguari i Zotit a.s ka thënë:”I kërkoni Zotit t’ju mbrojë, pasi syri i keq është i vërtetë.” (Ibnu Maxheh 2/1159, hadithi nr 3508)

Transmeton Esma bintu Amis  – Zoti qoftë i kënaqur me të – se e ka pyetur të dërguarin e Zotit dhe i ka thënë:” O i dërguari i Zotit! Djali im Xhaferi preket shpesh nga syri i keq, a t’i lexoj diçka nga Kurani?”

Profeti a.s ia ktheu:”Po. Nëse do të kishte diçka që i paraprin caktimit të Zotit, do të ishte syri i keq.” (Sunen Tirmidhij, 4/395, hadithi nr 2059)

Transmeton Seid El-hudrij – Zoti qoftë i kënaqur me të – se i dërguari i Zotit a.s kërkonte mbrojtje nga syri i keq, xhindët derisa iu shpallën suret Felek dhe Nas. Pasi iu shpallën këto dy sure, i la lutjet e mëparshme dhe kërkonte mbrojtje me to.” (Tirmidhij 4/395, hadithi nr 2058)

Transmeton Ebu Umame ibnu Sehl ibnu Hanif se Amir ibnu Rebia, pa një ditë Sehl ibnu Hanif duke u larë dhe tha:”Lëkurë të tillë nuk ka as nusja natën e martesës!” Në atë çast,  Sehl ibnu Hanif u mblodh dhe u përplas përtokë. Të pranishmit e morën dhe menjëherë e dërguan tek i dërguari i Zotit. Ata i thanë:”O i dërguar i Zotit! A ke diçka për Sehl ibnu Hanif? Për Zotin ai është sëmurë dhe nuk ngren dot as kokën.”

Profeti a.s i pyeti:”A akuzoni dikë për sy të keq?”

Ata iu përgjigjën:”Po, Amir ibnu Rebia.”

Profeti a.s e thirri Amir ibnu Rebia dhe me të ardhur i tha me zemërim:”Si është e mundur të vrasë vëllai vëllanë?! Përse nuk the mashalla kur e pe?! Tani lahu për vëllanë tënd!”

Amir lau fytyrën, duart, parakrahët, dy gjunjët dhe dy këmbët në një enë dhe ujin ia hodhën Sehl-it, i cili u ngrit në këmbë sikur të mos kishte qenë sëmurë.”

(El-muvetta 2/939, hadithi nr 1679)

Thotë Ebu Derda, Zoti qoftë i kënaqur me të:”Sa më shumë t’a kujtojë një person vdekjen, aq më pak do të gëzohet dhe aq më pak do të preket nga smira e keqe.”

Kurse Muavije thotë:”Unë mund t’i kënaq të gjithë njerëzit, përveç dikë që më xhelozon për një të mirë që më ka dhënë Zoti. Atë nuk e kënaq vetëm kur të më shohë të privuar nga ajo e mirë.”

Thotë Ibnul Kajjim – Zoti e mëshiroftë -:”Çdo sykeq është dhe ziliqar, por jo çdo ziliqar është sykeq. Përderisa zilia është më gjithëpërfshirëse, mbrojtja nga zilia përfshin edhe syrin e keq.” (Mjekësia profetike e Ibnul Kajjim, faqe 131)

(Visited 99 times, 1 visits today)
Top