Segunda-feira, 8/3/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Hyr në xhenet (parajsë) nga cila derë dëshiron të hysh

Hyr në xhenet (parajsë) nga cila derë dëshiron të hysh

Nga Abdurrahman ibën Aufi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:
“Nëse gruaja i falë pesë namazet e detyrueshme, e agjëron muajin (e Ramazanit), e ruan nderin dhe i bindet bashkëshortit të saj, asaj i thuhet (në Ditën e Gjykimit): Hyr në xhenet (parajsë) nga cila derë dëshiron të hysh.”
“Sahihu el xhemia”

(Visited 145 times, 1 visits today)
Top