Domingo, 7/6/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Hijet – Fenomeni i hijeve dhe fakti që ato lëvizin shpjegohet thjesht sot

Hijet – Fenomeni i hijeve dhe fakti që ato lëvizin shpjegohet thjesht sot

Hijet

Fenomeni i hijeve dhe fakti që ato lëvizin shpjegohet thjesht sot.

“Allahu, nga ajo që krijoi Ai, ju bëri edhe hije, e në kodra vendstrehime edhe petka që ju mbrojnë prej të nxehtit dhe petka që ju mbrojnë në luftë. Ashtu Allahu plotëson të mirat e Tij ndaj jush, në mënyrë që të dorëzoheni (besoni).”Nahl, 81.

“A nuk po shohin ata (keqbërësit) se çdo send që e krijoi Allahu, e sjell hijen e vet djathtas dhe majtas duke iu përulur Allahut (duke i bërë sexhde) dhe duke qenë respektues e përulës (e si e mbajnë veten lart disa njerëz).” Nahl, 48.

“A nuk e sheh se si Zoti yt e zgjati (andej e këndej) hijen, e sikur të kishte dashur do ta linte në një vend, pastaj diellin e bëmë rrëfyes të saj. Pastaj Ne atë e tërheqim pak nga pak.” Furkan, 45- 46.

Përveç frazave që tregojnë përulje ndaj Allahut, i Cili ka krijuar çdo gjë, përfshirë këtu edhe hijet dhe faktit që Allahu ka fuqi mbi çdo gjë, Kurani tregon edhe lidhjet e diellit me hijet. Çdokush mund të sjellë ndërmend ditën në kohën e Muhamedit (alejhi selam) kur besohej se mënyra se si lëviz hija bëhet sipas lëvizjes së diellit nga lindja në perëndim. Kjo zbatohej për ditët diellore për të matur kohën ndërmjet lindjes së diellit dhe perëndimit. Në fund do jetë vërtetuar se kjo ishte e pasaktë. Kurani më tepër tregon për funksionin e diellit si tregues i hijes. Siç e shohim, mënyra se si e përshkruan Kurani hijen  nuk bie në kundërshtim me përshkrimin e sotëm.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Top