Quarta-feira’, 18/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

GRUPI PUNUES I SUKSESSHËM

GRUPI PUNUES I SUKSESSHËM
GRUPI PUNUES I SUKSESSHËM
Që një punë të jetë e suksesshme, ka nevojë që të ketë:

 1. Ekipin punues
 2. Liderin e ekipit
 3. Klimën punuese, dhe
 4. Synimet.

Së pari: Ekipi i Punës i suksesshëm

Domethënia e Ekipit Punues

 1. Një grup i caktuar që bashkëpunojnë për të kryer një punë të përbashkët në mënyrë që të realizojnë qëllime të caktuara.
 2. Grup që synojnë realizimin e qëllimeve të caktuara nëpërmjet angazhimit dhe kontributit të përbashkët.
 3. Grup që kanë prirje për punë në ekip, që kanë qëllim të përbashkët dhe vizion të caktuar, dhe të cilët dallohen për shkathtësitë dhe aftësitë e ndryshme dhe që, për të korrur sukses, japin kontribut të përbashkët.

Si të bindemi për rëndësinë e punës ekipore?

Që ekipi punues të përvetësojë si moto ‘Puna me frymë ekipore.’

 1. Bashkëpunimi i ndërsjellë
 2. Përgjegjësia kolektive
 3. Realizmi i qëllimeve

Shfaqja e mundësive dhe talentit

Kjo, më detajisht, nënkupton që fryma ekipore të mos mungojë kurrë. Pra, që veprimet të bëhen në grup dhe të mos ketë individualizëm apo gjëra të kësaj natyre që zbehin shpirtin ekipor të punës.

Mundësia e punës në ekip

 1. Resurset njerëzore
 2. Klima e punës
 3. Koha, dhe
 4. Kapacitetet dhe mundësitë.

Klima e punës

 1. Bashkëpunimi ndërmjet anëtarëve të ekipit
 2. Puna në ekip
 3. Përgjegjësia kolektive
 4. Shkëmbimi i përvojave, dhe
 5. Besimi në anëtarët e grupit.

 

(Visited 58 times, 1 visits today)