Domingo, 26/1/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ginkgo Biloba, fam.Ginkgoaceae

Ginkgo Biloba, fam.Ginkgoaceae
Ginkgo Biloba, fam.Ginkgoaceae
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Mjekësisë Departamenti i Farmacisë Moduli- Seminar:
Farmakognozi Punimi seminarik-
Tema: Ginkgo Biloba
Punoi: Laurat Shatri Viti III – Semestri i dytë
Bartësit e modulit: Ass.Dr.PhD.Sc Armond Daci
Maj 2017 Ginkgo Biloba, fam.Ginkgoaceae Abstract /
Përmbledhje: G. biloba është një bimë e lashtë medicinale që ka ekzistuar për mijëvjeçarë pa kaluar nëpër modifikime për shkak të rezistencës së saj ndaj faktorve mjedisor e klimatik. Historia paleobotanike tregoi një shpërndarje të gjerë të specieve anembanë globit, por ra në kohën gjeologjike, duke u kufizuar në varg gjeografik të ngushtë me disa individë të mbijetuar në ditët moderne. Bima është e ngadalshme në rritje, e përshtatur për shumë kushte ekologjike dhe tregon përshtatje të shumta në modelet e zhvillimit. Kjo bimë gjen përdorim te gjere, sidomos pjesët e ndryshme të saj që përdoren në mjekësi ortodokse ose tradicionale për trajtimin e sëmundjeve për shkak të shumë komponimeve bioaktive. Komponimet primare që marrin interes në rritje kërkimore janë laktonat e triterpenit dhe flavonoidet; Këto janë synimi i strategjive bioteknologjike që përdoren për të rritur prodhimin. Shumë faktorë gjenetikë dhe mjedisorë kanë kontribuar në statusin e rrezikuar të specieve; Masat e ruajtjes janë të nevojshme për ta mbrojtur atë nga zhdukja. Në shumë vende, kultivimi i plantacioneve për furnizimin me formulime farmaceutike të bazuara në ekstraktin e gjetheve të ginkgo është në progres dhe përpjekjet për të standardizuar si ilaçe bimore për përdorim njerëzor po bëhen vazhdimisht. Taksonomia dhe Emërtimi Emri Ginkgo rrjedh nga një transkriptim i gabuar i emrit japonez Yin-Kwo (fruta argjendi), ndërsa epiteti biloba i referohet formës së dyfishtë gjethe; Ajo konsiderohet si një “fosil i gjallë” për shkak të ekzistencës së pandërprerë të specieve për 270 milion vjet pa ndryshime dhe për të qenë pema më e vjetër në botë, pa asnjë të afërm të gjallë në ekzistencë. Marrëdhënia e saj me bimë të tjera është e pasigurtë. Si rezultat, ai klasifikohet në ndarjen e vet: Ginkgophyta, që ka speciet ekzistuese G. biloba. Për këtë arsye, Ginkgo konsiderohet “lidhja që mungon” midis gymnospermeve dhe angiospermeve. Karakteristikë dalluese e ginkgos nga koniferet janë qelizat spermatozoide të saj multiflagjelatet, si në Mbretrëia: Plantae Divizioni: Ginkophyta Klasa: Ginkgoopsida Rendi: Ginkgoales Familja: Ginkgoceae Gjinia: Ginkgo Specia: G.Biloba cykade, në anatominë vegjetative dhe analizën e pjesshme molekulare te gjenomit të saj sugjeron një marrëdhënie shumë më të ngushta me Cykadopsidet se sa me Koniferet. Përhapja Ginkgo biloba dhe lloje të tjera të gjinisë ishin dikur të përhapura në të gjithë botën, vargu i saj u zvogëlua deri në dy milion vjet më parë, por u kufizua në një zonë të vogël të Kinës. Për shekuj me radhë, mendohej se ishte zhdukur në zona të egra, por tani dihet se rritet në të paktën dy zona të vogla në provincën Zhejiang të Kinës lindore, në rajonin e Tianmushan-it. Megjithatë, studimet e fundit tregojnë një uniformitet të lartë gjenetik midis pemëve të Ginkgos nga këto zona, duke argumentuar kundër një origjine natyrore të këtyre popullatave dhe duke sugjeruar se pemët e Ginkgo në këto zona mund të jenë mbjellë dhe ruajtur nga murgjit kinezë gjatë një periudhe prej rreth 1.000 vjetësh. Ky studim tregon një diversitet më të madh gjenetik në popullsinë e Kinës Jugperëndimore, duke mbështetur zonat akullnajore në malet që rrethojnë Plateau Lindore të Tibetit, ku janë raportuar disa kandidatë të vjetër për popullsi të egra. Nëse popujt amtare të ginkgo ende ekzistojnë, nuk është demonstruar pa mëdyshje, por provat rriten duke favorizuar këto popullata jugperëndimore si të egra, nga të dhënat gjenetike, por edhe nga historia e atyre territoreve, me pemë më të mëdha Ginkgo biloba që janë më të vjetra se vendbanimet përreth.Në zonat e egra, ajo gjindet rrallë në pyjet gjethëse dhe në lugina me aciditet te thekesuar dhe me drenazhim të mirë. Toka që banon është zakonisht në diapazonin e pH prej 5.0-5.5. Në shumë zona të Kinës, ajo është kultivuar gjatë dhe është e zakonshme në pjesën jugore të vendit. Ajo gjithashtu është kultivuar zakonisht në Amerikën e Veriut për më shumë se 200 vjet, dhe në Evropë për afro 300 , por gjatë asaj kohe, ajo kurrë nuk është natyralizuar. Morfologjia dhe karakteristikat Ginkgot janë pemë të mëdha, normalisht duke arritur një lartësi prej 20-35 m (66-115 ft), me disa mostra në Kinë që janë mbi 50 m (160 ft). G. biloba ka një periudhë të gjatë juvenile, duke arritur pjekurinë në moshën 20-30 vjeçare dhe duke mbajtur fara në moshën 30-40 vjeç Pema ka një kurorë këndore dhe degë të gjata, disi të çrregullta, dhe zakonisht është e rrënjosur thellë dhe rezistent ndaj dëmtimit të erës dhe borës. Pemët e reja janë shpesh të gjatë dhe të hollë, dhe të degëzuara pak; Kurora bëhet më e gjerë kur pema vazhdon. Gjatë vjeshtës, gjethet kthejnë një të verdhë të ndritshme, pastaj bien, ndonjëherë brenda një kohe të shkurtër (një deri në 15 ditë). Një kombinim i rezistencës ndaj sëmundjes, drurit rezistente ndaj insekteve dhe aftësia për të formuar rrënjët dhe lakër të ajrit, e bën ginkgon jetëgjatë, me disa mostra që pretendojnë të jenë më shumë se 2,500 vjeç.Ginkgo është një specie relativisht intolerante që (së paku në kultivim) rritet më së miri në mjedise që janë të ujitur mirë dhe të drenazhuar mirë. Përmbajtja kimike : Elementet fito-kimike në G. biloba janë studiuar dhe hetuar,duke izoluar dhe përshkruar shumë komponime përbërëse. Komponimet me rëndësi janë terpen trilaktonet (ginkgolidet dhe bilobalidet), flavonoidet dhe komponime tjera. Njohuritë në lidhje me metabolizmin dhe rregullimin e tyre janë të kufizuara për shkak të shfaqjes së tyre në numër të madh dhe sintezës së ndryshueshme me kalimin e kohës me inde. Trilaktoni terpeni nuk janë as polare as molekula komplekse jo polare. Për shkak të këtyre karakteristikave, është e vështirë të izolohen molekula të pastra ginkgolide dhe bilobalide. Strukturat komplekse te tyre e bën të vështirë kategorizimin e tyre në ndonjë kategori të produkteve natyrore. E para e izoluar nga lëvorja e rrënjëve, e konsideruar si diterpeni që përmbajnë unazë karboksilike spirononane, 3 lakton, unazë tetrahidrofurane dhe grup tetrabutil dhe përbëjnë ginkgolides A, B, C, J, M, K dhe L. Përveç kësaj dy komponime të reja diterpenoid, Ginkgolidet P dhe Q janë të izoluara nga gjethet. Ndër komponimet e shumta të prodhuara nga G. biloba, ginkgolidi A është acid më aktiv, më pas bilobalid dhe ginkgoliku, i cili tregoi aktivitet anti-feudal ndaj larvatave të fluturave të laktave. Në fazën e hershme, ata mendohet të jenë biosintetizu nëpërmjet rrugës mevalonate, por studimet e mëtejshme treguan biosintezën përmes rrugës fosfat deoxyerythritol Në këtë rrugë të fundit, piruvat dhe gliceraldehid-3-fosfat reagojnë për të prodhuar 2C -metil-D-eritritol 2,4- ciklodifosfat dhe dimetilalil pirofosfat dhe izopentinil pirofosfat. Këto dy produkte përfundimtare reagojnë për të prodhuar pirofosfat geranylgeranyl, e cila konverton në levopimaradiene, duke çuar në sintezën e dehidroabietanit të transportuar nga plastidet në citoplazmë; Kjo është kthyer në ginkgolides përmes një sërë hapash reaksioneve të oksidimi. Studimet mbështesin evidencën e shfaqjes së transkripteve të gjenit levaptaradiene synthase (LPS) në rrënjët dhe strobili mashkull të G. biloba, dhe këto besohen Që të sintetizohen në rrënjë, dhe produkt pastaj kalojnë në gjethe. Bilobalidet janë “sesquiterpenes” të lidhura ngushtë me ginkgolides, por dallojnë nga ginkgolides nga mungesa e unazës tetrahidrofuran, ndërsa bilobol luan një rol në tolerancën e stresit. Gjinia, faza e zhvillimit, mosha, toka dhe ndryshueshmëria natyrore për shkak të statusit allogame të llojeve bimore çojnë në diversitet të madh në përmbajtjen e terpenit, por pema e pemës është një përcaktues i madh i kësaj përmbajtjeje në mënyra të ndryshme. Faktorët diuretorë, sezonalë dhe klimatikë prekin biosintezën dhe rezultatin që rezulton. Këta faktorë nuk kanë treguar ndikim në prodhimin e përmbajtjes së flavonoideve gjatë ciklit të plotë vjetor vegjetativ që nga faza e hershme e bimëve deri në rëniën e gjetheve. Megjithatë, prodhimi i metabolitëve dytësore në gjethet e G. biloba në përgjigje të ozonit të ngritur (O3) është diferencial; Rritja e O3 ka treguar se rrit përqendrimin e quercetineve dhe terpeneve 23% më te lartë se normalja për shkak të nivelit të specieve reaktive të oksigjenit (ROS) por zvogëlohet isorhamnetin, taninet e kondensuar, përmbajtjet fenolike. Rritja e përqendrimit të terpenit është e varur nga stina, Me rritjen më të madhe që ndodhi në shtator, ndërkohë që përqendrimi i bilobalidit u rrit me 220%, ginkgolid C me 69.6%, ginkgolide A nga 34.1%, dhe ginkgolide B me 34.3%.. Trilaktone në G. biloba janë studiuar gjerësisht, por flavonoidët kanë marrë më pak vëmendje kërkimore. Flavonoidet janë flavonet, biflavonet, flavonolet, taninet dhe glikozidet e lidhura, të cilat kanë veprime antioksidant, antiushqimore, dhe antinutritive veprimit kundër insekteve bimëngrënese; Nivele të konsiderueshme diferenciale të quercetinit dhe kaempferol janë vërejtur kur Spodoptera littoralis ushqehen me ginkgo në krahasim me raste të dëmtimit mekanik.Janë zbuluar njëzet glycosides flavonoid së bashku me glucosides, quercetin, kaempferol 3- rhamnosides, 3-rutinosides, esters p-coumaric e glucorhamnosides e quercetin, kaempferol dhe biflavones në G. biloba. Biflavones përfshijnë amentoflavone, 5-methoxybilobetol, bilobetol, isoginkgetin, ginkgetin, dhe sciadopitysin. [51] Nga flavonoidet, glycosides flavonol janë gjetur më shumë në gjethe sesa flavonoids të tjera, dhe shumica e tyre janë nxjerrë nga quercetin, kaempferol, dhe isorhamnetin, ndërsa aglycones ndodhin në përqendrime të ulëta. Gjethet e G. biloba përmbajnë jo fenole të tilla si acid askorbik, acid D-glukarik, acid quinic, dhe acid shikimi, dhe fenolikë të tilla si acid protocatechuic, acid p-hydroxybenzoic, acid vanillic, acid caffeic, acid p-coumaric, Ekstrakti i standardizuar i gjetheve të gjetura te thata përmban 3.1% ginkgolides, 2.9% bilobalide, dhe acidet klorogjenike, acidin 6-hidroksikururik, acid ginkgolik, kardanol, kardol dhe urushiol. Komponentët e tjerë të ekstraktit janë anthocyanidins dhe acidet organike që luajnë role të rëndësishme në tretshmërinë e ujit të ekstraktit, proanthocyanidins lartë, betulaprenols polyisoprenoid derivuar dhe flavan-3-ols; 2- hexenal, ginnol, ginnon, ginkgolic, dhe acidet organike (nonphenolics dhe phenolics), drithi ginkgo përmban monoterpenes dhe sesquiterpenes; Fara përmban bilobol, acid ginkgolic, 4- methoxy-pyridoxine dhe ginkbilobin, Më tej, gjethet dhe sarcotesta përmbajnë acidin ginkgolic dhe alkilphenols long bilbol ose kardolit Një toksin 4-0 -metil-piridoksinë, mekanizmi i veprimit i të cilit është të antagonizojë aktivitetin e vitaminës B6, prodhohet nga arra të para ginkgo. Fitokemikale të tilla si rutin, quercetin dhe kaempferol janë të njohura të jenë gjenotoksike, por ende nuk ka studime te thëlla dhe qarta mbi efektin kancerogjen të këtyre fitokemikaleve që janë të izoluara nga ekstrakti i gjetheve ginkgo. Disa studime të kohëve të fundit mbi aktivitetin antikancerik të ekstraktit në modelet in vitro treguan përhapjen e qelizave të frenuar, shtypjen e tumorit dhe efektin e riparimit të dëmtimit të ADN-së Dhjetëvjeçarët e fundit panë një rritje në veprat e botuara për fitokimin, aktivitetin farmakologjik dhe përdorimin e G. biloba, dhe pema konsiderohet si një model për studimin e vjetërsisë së bimëve. Interesi aktual fokusohet në farmakologji, toksikologji dhe kërkime klinike mbi rëndësinë neuroproteknike të ekstraktit të gjetheve të Ginkgo. Vlera farmaceutike e ekstraktit po fiton njohje në rritje dhe përpjekjet për të standardizuar ekstraktin po bëhen nëpërmjet inkorporimit në farmakopeën e shumë vendeve evropiane. Standardizimi i ekstraktit në doza për përdorim të sigurt të njeriut si një ilaç bimor lehtësohet nga agjencitë rregullatore në këto vende dhe merren masat e sigurisë. Zhvillimet e fundit dhe në rritje në studimin e rolit neuroprotektiv të ginkgolideve shpresohetgjëjnë zbatim ne trajtimin e problemteve te terapisë klinike të sëmundjeve neurodegjenerative. Përdorimi në mjekësi dhe indikacionet Bazuar në studimet e kryera në laboratorët, kafshët dhe njerëzit, Ginkgo përdoret për: Dementi dhe sëmundjen Alzheimer Ginkgo përdoret gjerësisht në Evropë për trajtimin e dementisë. Në fillim, mjekët mendonin se ndihmoi sepse përmirësonte rrjedhjen e gjakut në tru. Tani kërkimet sugjerojnë se mund të mbrojë qelizat nervore që janë dëmtuar në sëmundjen Alzheimer. Disa studime tregojnë se ginkgo ka një efekt pozitiv në kujtesën dhe të menduarit në njerëzit me sëmundjen Alzheimer ose demencën vaskulare. Studimet sugjerojnë se ginkgo mund të ndihmojë njerëzit me sëmundjen Alzheimer: -Përmirëso mendimin, mësimin dhe kujtesën (funksionin njohës) -Keni një kohë më të lehtë kryerjen e aktiviteteve të përditshme -Përmirësimi i sjelljes shoqërore -Keni pak ndjenja të depresionit Disa studime kanë zbuluar se ginkgo mund të funksionojë si dhe disa ilaçe të sëmundjes Alzheimer për të vonuar simptomat e demencës. Ajo nuk është testuar kundër të gjitha barnave të përshkruara për trajtimin e sëmundjes Alzheimer. Në vitin 2008, një studim i mirë-projektuar me më shumë se 3.000 njerëz të moshuar zbuloi se Ginkgo nuk ishte më i mirë se placebo në parandalimin e demencës ose sëmundjes Alzheimer. Ne simptomat e “claudicatio intermittens” Sepse ginkgo përmirëson rrjedhën e gjakut, ajo është studiuar në njerëz me simptomat e “claudicatio intermittens”, ose dhimbje të shkaktuara nga zvogëlimi i rrjedhjes së gjakut në këmbë. Njerëzit me “claudicatio intermittens” të përhershme kanë një kohë të vështirë duke ecur pa ndjerë dhimbje ekstreme. Një analizë e 8 studimeve tregoi se njerëzit që merrnin Gingko prireshin të ecnin rreth 34 metra më larg se ata që merrnin placebo. Në të vërtetë, Ginkgo është treguar për të punuar, si dhe një ilaç me recetë në përmirësimin e ecjeve pa dhimbje në këmbë. Megjithatë, stërvitjet e rregullta më këmbë punojnë më mirë se Ginkgo në përmirësimin e distancës në këmbë. Ankthe Një studim paraprak zbuloi se një formulim i veçantë i ekstraktit të ginkgo të quajtur EGB 761 mund të ndihmojë në lehtësimin e ankthit. Njerëzit me çrregullim të përgjithshme të ankthit dhe çrregullime të gjendjes emocionale që morën këtë ekstrakt specifik kishin më pak simptoma ankt hi sesa ata që morën placebo. Glaukomë Një studim i vogël zbuloi se njerëzit me glaukomë që merrnin 120 mg Ginkgo çdo ditë për 8 javë kishin përmirësime në vizionin e tyre. Memorie dhe në të menduar Ginkgo është gjerësisht i mbrojtur si një “barishte truri”. Disa studime tregojnë se kjo ndihmon në përmirësimin e kujtesës në njerëzit me dementi. Nuk është aq e qartë nëse Ginkgo ndihmon kujtesën në njerëz të shëndetshëm të cilët kanë humbje normale të kujtesës së lidhur me moshën. Disa studime kanë gjetur përfitime të vogla, ndërsa studimet e tjera nuk kanë gjetur efekt. Disa studime kanë zbuluar se Ginkgo ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe të të menduarit tek njerëzit e rinj dhe të moshës së mesme të shëndetshme. Dhe studimet paraprake sugjerojnë se ajo mund të jetë e dobishme në trajtimin e çrregullimit të deficitit të vëmendjes së hiperaktivitetit (ADHD). Doza që punon më së miri duket të jetë 240 mg në ditë. Ginkgo shpesh shtohet në barerat e ushqimit, pijet joalkoolike dhe frutat e frutave për të rritur memorien dhe për të rritur performancën mendore, megjithëse sasi të tilla të vogla ndoshta nuk shfaqin efekt të fuqishëm. Degjenerim makular Flavonoidet që gjenden në Ginkgo mund të ndihmojnë në ndalimin ose reduktimin e disa problemeve me retinën, pjesën e prapme të syrit. Degjenerimi makular, i quajtur shpesh degjenerim makular i moshës ose AMD, është një sëmundje e syve që ndikon në retinë. Shkaku numër një i verbërisë në Shtetet e Bashkuara, AMD është një sëmundje degjeneruese e syrit që përkeqësohet sa kalon koha. Disa studime sugjerojnë se Ginkgo mund të ndihmojë në ruajtjen e vizionit në ato me AMD. Sindromi Premenstrual (PMS) Dy studime me një plan dozimi disi të komplikuar gjetën se ginkgo ndihmoi në reduktimin e simptomave PMS. Gratë në studime morën një ekstrakt të veçantë të Ginkgo që filluan në ditën e 16 të ciklit të tyre menstrual dhe ndaluan ta marrin atë pas ditës së 5 të ciklit të tyre të ardhshëm, pastaj e morën atë përsëri në ditën 16. Fenomeni i Raynaudit Një studim i mirë-projektuar zbuloi se njerëzit me fenomenin Raynaud që merrnin ginkgo gjatë një periudhe 10-javore kishin më pak simptoma sesa ata që morën placebo. Nevojiten më shumë studime. Format e disponueshme të ekstrakteve të Ginkgo Bilobes Ekstraktet e standardizuara që përmbajnë flavonoidet 24 deri 32% (të njohur edhe si glikozide flavone ose heterozide) dhe 6-12% terpenoids (laktonet triterpene) -kapsula -tableta -Ekstrakte të lëngëta (tinktura, ekstrakte fluide dhe glicerite) -flëte të thara ne formë caj Si të administrohen keto: Pediatrik -Ginkgo nuk duhet t’u jepet fëmijëve. Tek të rriturit -Problemet e kujtesës dhe sëmundja Alzheimer: Shumë studime kanë përdorur 120 deri në 240 mg në ditë në doza të ndara, të standardizuara për të përmbajtur 24 deri 32% glikozides flavone (flavonoids ose heterosides) dhe 6-12% laktonet triterpene (terpenoids). -Intermittent claudication: Studimet kanë përdorur 120-240 mg në ditë. -Mund të duhen 4 deri në 6 javë për të parë ndonjë efekt nga Ginkgo. Duhet Pyetur mjekun për t’ju ndihmuar të gjeni dozën e duhur. Masat paraprake dhe efektet anësore Përdorimi i bimëve është një qasje e mirë për të forcuar trupin dhe për të trajtuar sëmundjet. Megjithatë, bimët mund të shkaktojnë efekte anësore dhe të ndërveprojnë me barëra të tjera, shtesa, ose medikamente. Për këto arsye, bimët duhet të merren me kujdes, nën mbikëqyrjen e një ofruesi të kujdesit shëndetësor të kualifikuar në fushën e mjekësisë botanike. Ginkgo zakonisht ka pak efekte anësore. Në disa raste, njerëzit kanë raportuar mërzitje në stomak, dhimbje koke, reaksione të lëkurës dhe marramendje. Ka pasur njoftime për gjakderdhje të brendshme tek njerëzit që marrin ginkgo. Nuk është e qartë nëse gjakderdhja ishte për shkak të Ginkgos ose ndonjë arsye tjetër, si një kombinim i drogave të Ginkgo dhe gjakut. Pyetni mjekun tuaj para marrjes së Ginkgos nëse merrni edhe droga të holluara me gjak. Ndalo marrjen e Ginkgos 1 deri në 2 javë para operacionit ose procedurat dentare për shkak të rrezikut të gjakderdhjes. Gjithmonë lajmëroni mjekun tuaj ose dentistin se ju merrni Ginkgo. Njerëzit që kanë epilepsi nuk duhet të marrin Ginkgo, sepse mund të shkaktojnë ndërlikime. Gratë shtatzëna dhe ato me gji nuk duhet të marrin Ginkgo. Njerëzit që kanë diabet duhet t’i kërkojnë mjekut të tyre para se të marrin Ginkgo. MOS hani fruta të bimes së Ginkgos ose farë. Ndërveprimet e mundshme Ginkgo mund të ndërveprojë me medikamente me recetë dhe pa recetë. Nëse jeni duke marrë ndonjë nga barnat e mëposhtme, ju nuk duhet të përdorni ginkgo pa folur me mjekun tuaj në fillim. Medikamentet e metabolizuar nga mëlçia: Ginkgo mund të ndërveprojë me ilaçe që përpunohen përmes mëlçisë. Për shkak se shumë medikamente janë të metabolizuar nga mëlçia, nëse merrni ndonjë medikament me recetë pyesni mjekun tuaj para se të merrni Ginkgo. Medikamentet e sekuestrimit (antikonvulsantet): Doza të larta të Ginkgos mund të ndërhyjnë në efektivitetin e barnave anti-seksuale. Këto barna përfshijnë karbamazepinë (Tegretol) dhe acidin valproik (Depakote). Antidepresantet: Duke marrë ginko së bashku me një lloj antidepresant selektiv të quajtur frenuesit selektive serotonines (SSRIs) mund të rrisë rrezikun e sindromit serotonin, një kusht kërcënues për jetën. Gjithashtu, Ginkgo mund të forcojë të dy efektet e mira dhe të këqija të antidepresantëve të njohur si MAOI, të tilla si phenelzine (Nardil). SSRI-të përfshijnë: Citalopram (Celexa) Escitalopram (Lexapro) Fluoxetine (Prozac) Fluvoxamine (Luvox) Paroxetine (Paxil) Sertralina (Zoloft) Medikamente për presion të lartë të gjakut: Ginkgo mund të ulë presionin e gjakut, prandaj marrja e medikamenteve të presionit të gjakut mund të shkaktojë që presioni i gjakut të bjerë shumë i ulët. Ka pasur një raport të një ndërveprimi midis Ginkgo dhe nifedipine (Procardia), një bllokues i kanaleve të kalciumit që përdoret për tensionin e gjakut dhe problemet e ritmit të zemrës. Medikamentet për hollim të gjakut: Ginkgo mund të rrisë rrezikun e gjakderdhjes, veçanërisht nëse ju merrni gjak-hollues, të tilla si ëarfarin (Coumadin), klopidogrel (Plavix) dhe aspirina. Alprazolam (Xanax): Ginkgo mund ta bëjë Xanaxin më pak efektiv dhe të ndërhyjë në efektivitetin e barnave të tjera të marra për të trajtuar ankthin. Ibuprofen (Advil, Motrin): Ashtu si Ginkgo, droga anti-inflamatore jo-steroidal (NSAID) ibuprofen gjithashtu ngre rrezikun e gjakderdhjes. Gjakderdhja në tru është raportuar kur përdoret një produkt i Ginkgo dhe ibuprofen. Medikamente për uljen e sheqerit në gjak: Ginkgo mund të rrisë ose ulë nivelin e insulinës dhe nivelin e sheqerit në gjak. Nëse keni diabet, nuk duhet të përdorni Ginkgo pa folur fillimisht me mjekun tuaj. Cylosporine: Ginkgo biloba mund të ndihmojë në mbrojtjen e qelizave të trupit gjatë trajtimit me ciklosporin të drogës, që shtyp sistemin imunitar. Barnat diuretike (pilula uji): Ekziston një raport i një personi që mori një diuretik tiazid dhe Ginkgo që zhvillon presionin e lartë të gjakut. Nëse merrni diuretikë të tiazides, pyetni mjekun tuaj para se të merrni Ginkgo. Trazodone: Ka një raport të një personi të moshuar me sëmundjen Alzheimer që shkon në koma pas marrjes së Ginkgo dhe trazodonit (Desyrel), një ilaç Evidencat: Këto përdorime janë testuar në njerëz ose kafshë. Siguria dhe efektshmëria nuk janë dëshmuar gjithmonë: *Çelësi i notave A- Dëshmi të forta shkencore për këtë përdorim B- Dëshmi shkencore të dobëta për këtë përdorim C-Evidenca shkencore e paqartë për këtë përdorim D-Dëshmi shkencore kundër përdorimit (mund të mos funksionojë) F-Dëshmi të forta shkencore kundër përdorimit (me gjasë nuk funksionon) -Pamjaftueshmëria cerebrale (rrjedhja e pamjaftueshme e gjakut në tru (B) -Demantia (B) -Çrregullime të përgjithësuara të ankthit (B) -Shizofreni (B) -Astmë ( C) -Deficiti i mungesës së vëmendjes,crregullimi i hiperaktivitetit (C ) -Autism (C) -Kontrolli i presionit të gjakut (C) -Parandalimi i kancerit (C) -Reduktimi i efekteve anësore të kemoterapisë (C) -Çrregullime kronike të kokeleve (çrregullime veshi) (C) -Pamjaftueshmëri kronike venoze (valvola të venave të dëmtuara) (C) -Claudication (këmbët e dhimbshme nga arteriet e bllokuara) (C) -Varësia e kokainës (C) -Performanca kognitive (C) -Zvogëlimi i dëshirës seksuale dhe crregullimet erectile (C) -Nefropatia diabetike (sëmundja e veshkave) (C) -Depresioni dhe çrregullimi emocional sezonal (C) -Neuropatia diabetike (dëmtimi nervor) (C) -Disleksi (C) -Përformancen e ushtrimeve (C) -Fibromyalgia (çrregullimi i sistemit nervor) (C) -Glaukoma (presioni i rritur i syve) (C) -Sëmundja e Graves (çrregullimi i tiroideve) (C) -Humbja e dëgjimit (C) -Sëmundjet e zemrës (C) -Hemorroide (C) -Sheqeri i lartë i gjakut / intoleranca e glukozës (C) -Degjenerimi makular (sëmundja e syrit) (C) -Përmirësim i kujtesës (në njerëz të shëndetshëm) (C) -Performanca mendore (pas ngrënies) (C) -Migrenë (C) -Gjendja dhe njohuria në gratë pas menopauzes (C) -Sklerozë të shumëfishtë (C) -Alergji okulare (alergji te syve) (C) -Sindromi Premenstrual (PMS) (C) -Fibroza intersticiale pulmonare (C) -Cilësia e jetës (C) -Retinopatia (dëmtimi i syrit nga diabeti i tipit 2) (C) -Plakjen e lëkurës (C) -Çrregullime të erërave (C) -Kanceri i stomakut (C) -Shërimin e goditjes (C) -Tringëllimë në veshët (kumbues në veshë) (C) -Vertigo (marramendje) (C) -Vitiligo (mungesa e pigmentimit të lëkurës) (C) -Dëmtimi i memories me moshë (D) -Sëmundja e Raynaud (qarkullimi i dobët) (D) Referencat : Singh B, Kaur P, Gopichand, Singh RD, Ahuja PS. Biology and chemistry of Ginkgo biloba. Fitoterapia. 2008;79:401–18. [PubMed]. Zhou Z, Zheng S. The missing link in Ginkgo evolution. Nature. 2003;423:821–2. [PubMed] Fu-hsiung W, Zu-keng C. A contribution to the embryology of Ginkgo with a discussion of the affinity of the Ginkgoales. Acta Bot Sin. 1983;25:199–211. Hasebe M. Molecular phylogeny of Ginkgo biloba: Close relationship between Ginkgo biloba and cycads. In: Hori T, Ridge RW, Tulecke W, Del Tredici P, Tremouillaux-Guiller J, Tobe H, editors. Ginkgo Biloba-A Global Treasure. Tokyo: Springer-Verlag; 1997. pp. 173–81. Del Tredici P. The architecture of Ginkgo biloba L. In: Edelin C, editor. L’Arbre: Biologie et Developement. Montpellier, France: Naturalia Monspeliensia; 1991. pp. 155–68. Gilman EF, Watson DG. Ginkgo biloba Autumn Gold, Autumn Gold Maidenhair Tree. Fact Sheet ST-274, U.S. Forest Service, Department of Agriculture. 1993. [Last accessed on 2014 Oct 20]. Available from:http://hort.ifas.ufl.edu/database/d… . Del Tredici P, van Beek TA. The Evolution, Ecology, and Cultivation of G. biloba. In: Del Tredici P, van Beek TA, editors. Ginkgo Biloba. Netherlands: Harwood Academic Publishers; 2000. pp. 7–23. Honda H, Hori T, Ridge RW, Tulecke W, Del Tredici P, Trémouillaux-Guiller J, et al. Ginkgos and insects. In: Hori T, Ridge RW, Tulecke W, Del Tredici P, Tremouillaux-Guiller J, Tobe H, editors. Ginkgo Biloba-A Global Treasure. Tokyo: Springer-Verlag; 1997. pp. 243– 50. Mohanta TK. Advances in Ginkgo biloba research: Genomics and metabolomics perspectives. African J Biotechnol. 2012;11:15936–44. Cheng S, Xu F, Wang Y. Advances in the study of flavonoids in Ginkgo biloba leaves. J Med Plant Res. 2009;3:1248–52. Weinmann S, Roll S, Schwarzbach C, Vauth C, Willich SN. Effects of Ginkgo biloba in dementia: Systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2010;10:14. [PMC free article] [PubMed] Zhou L, Meng Q, Qian T, Yang Z. Ginkgo biloba extract enhances glucose tolerance in hyper insulinism-induced hepatic cells. J Nat Med. 2011;65:50–6. [PubMed] Gray DE, Upton R, Chandra A, Porter A, Harris RK. Quantitative analysis of flavonol glycosides in Ginkgo biloba: A comparison of two analytical methods. Phytochem Anal. 2006;17:56– 62. [PubMed] Hadfield M. Some notes on the Ginkgo. Quart J For. 1960;54:331–7.. Ponder HG, Shumack RL, Gilliam CH. Liners the first step in shade tree production. Am Nurserym. 1981;153:10–11. 54, 64. Zeng Z, Zhu J, Chen L, Wen W, Yu R. Biosynthesis pathways of Ginkgolides. Pharmacog Rev. 2013;7:47–52. [PMC free article] [PubMed] Ding C, Chen E, Zhou W, Lindsay RC. A method for extraction and quantification of ginkgo terpene trilactones. Anal Chem. 2004;76:4332–6. [PubMed] Jaracz S, Malik S, Nakanishi K. Isolation of Ginkgolides A, B, C, J and bilobalide from G. biloba extracts. Phytochemistry. 2004;65:2897–902. [PubMed] van Beek TA, Montoro P. Chemical analysis and quality control of Ginkgo biloba leaves, extracts and phytopharmaceuticals. J Chromatogr A. 2009;1216:2002–32. [PubMed] Furukawa S. Studies on constituents of the Ginkgo biloba L, leaves part I and II. Sci Papers Inst Phys Chem Res. 1932;19:27–42. Liao HJ, Zheng YF, Li HY, Peng GP. Two new Ginkgolides from leaves of Ginkgo biloba. Planta Med. 2011;77:1818–21. [PubMed] Matsumoto T, Sei T. Antifeedant activities of Ginkgo biloba L. components against the larva of Pieris rapae crucivora. Agric Biol Chem. 1987;51:249–50. Stømgaard K, Nakanishi K. Chemistry and biology of terpene trilactones from Ginkgo biloba. Angew Chem Int Ed Engl. 2004;43:1640–58. [PubMed] Carrier DJ, van Beek TA, Heijden RV, Verpoorte R. Distribution of Ginkgolides and terpenoid biosynthetic activity in Ginkgo biloba. Phytochem. 1998;48:89–92. Kim JH, Lee KI, Chang YJ, Kim SU. Developmental pattern of Ginkgo biloba levopimaradiene synthase (GbLPS) as probed by promoter analysis in Arabidopsis thaliana. Plant Cell Rep. 2012;31:1119–27. [PubMed] Tanaka A, Arai Y, Kim SN, Ham J, Usuki T. Synthesis and biological evaluation of bilobol and adipostatin A. J Asian Nat Prod Res. 2011;13:290–6. [PubMed] Balz JP, Courtois D, Drieu J, Drieu K, Reynoird JP, Sohier C, et al. Production of Ginkgolides and bilobalide by Ginkgo biloba plants and tissue cultures. Planta Med. 1999;65:620–6. [PubMed] Flesh V, Jacques M, Cosson L, Teng BP, Petiard V, Balz JP. Relative importance of growth and light level on terpene content of Ginkgo biloba. Phytochem. 1992;31:1941–5. van Beek TA, Lelyveld GP. Concentration of Ginkgolides and bilobalide in Ginkgo biloba leaves in relation to the time of year. Planta Med. 1992;58:413–6. [PubMed] Inoue H, Kamoda S, Terada T, Saburi Y. Ginkgolide production in relation to organogenesis in Ginkgo biloba. J Wood Sci. 1998;44:375–8. Nakanishi K. Terpene trilactones from Gingko biloba: From ancient times to the 21 st century. Bioorg Med Chem. 2005;13:4987–5000. [PubMed] Lobstein L, Rietsch-Jako I, Haag-Berrurier M, Anton R. Seasonal variation of the flavonoid content from Gingko biloba leaves. Planta Med. 1991;57:430–3. [PubMed] Sticher O, Meier B, Hasler A, Van Beek TA. The analysis of Ginkgo flavonoids. In: VanBeek TA, editor. Ginkgo biloba (Medicinal and Aromatic Plants – Industrial Profiles) Vol. 12. Amsterdam: Harwood Academic Publishers; 2000. pp. 179–202. He X, Wang W, Chen W, Dong T, Liu C, Chen Z, et al. Changes of main secondary metabolites in leaves of Ginkgo biloba in response to ozone fumigation. J Environ Sci (China) 2009;21:199– 203.[PubMed] Schenmen A, Hölzl J. 6-Hydroxykynurenic acid, the first N-containing compound from the Ginkgo biloba leaf. Planta Med. 1986;52:235–6. Marques F, Azevedo F, Johansson B, Oliveira R. Stimulation of DNA repair in Saccharomyces cerevisiae by Ginkgo biloba leaf extract. Food Chem Toxicol. 2011;49:1361–6. [PubMed] Esmekaya MA, Aytekin E, Ozgur E, Güler G, Ergun MA, Omeroðlu S, et al. Mutagenic and morphologic impacts of 1.8GHz radiofrequency radiation on human peripheral blood lymphocytes (hPBLs) and possible protective role of pre-treatment with Ginkgo biloba (EGb 761) Sci Total Environ. 2011;410-411:59–64. [PubMed] Kenney C, Norman M, Jacobson M, and et al. A double-blind, placebo-controlled, modified crossover pilot study of the effects of Ginkgo biloba on cognitive and functional abilities in multiple sclerosis. American Academy of Neurology 54th Annual Meeting. April 13-20 2002;P06.081. Kohler, S., Funk, P., and Kieser, M. Influence of a 7-day treatment with Ginkgo biloba special extract EGb 761 on bleeding time and coagulation: a randomized, placebo-controlled, doubleblind study in healthy volunteers. Blood Coagul.Fibrinolysis. 2004;15(4):303-309. Oh SM, Chung KH. Antiestrogenic activities of Ginkgo biloba extracts. J Steroid Biochem Mol Biol. 2006;100(4-5):167-76. Oskouei DS, Rikhtegar R, Hashemilar M, et al. The effect of Ginkgo biloba on functional outcome of patients with acute ischemic stroke: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013;22(8):e557-63. Ozgoli G, Selselei EA, Mojab F, et al. A randomized, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba L. in treatment of premenstrual syndrome. J Altern Complement Med. 2009;15:845-51. Persson, J., Bringlov, E., Nilsson, L. G., and Nyberg, L. The memory-enhancing effects of Ginseng and Ginkgo biloba in healthy volunteers. Psychopharmacology (Berl). 2004;172(4):430-434. Pittler MH, Ernst E. Ginkgo biloba extract for the treatment of intermittent claudication: a metaanalysis of randomized trials. Am J Med. 2000;108(4):276-281. Salehi B, Imani R, Mohammadi MR, et al. Ginkgo biloba for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: a double blind, randomized controlled trial. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010;34:76-80. Schneider LS, DeKosky ST, Farlow MR, Tariot PN, Hoerr R, Kieser M. A randomized, doubleblind, placebo-controlled trial of two doses of Ginkgo biloba extract in dementia of the Alzheimer’s type. Curr Alzheimer Res. 2005;2(5):541-51. Snitz BE, et al; Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators. Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults: a randomized trial. JAMA. 2009 Dec 23;302(24):2663-70. Szczurko O, Shear N, Taddio A, Boon H. Ginkgo biloba for the treatment of vitiligo vulgaris: an open label pilot clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2011;11:21. Tamborini A, Taurelle R. Value of standardized Ginkgo biloba extract (EGb 761) in the management of congestive symptoms of premenstrual syndrome [translated from French]. Rev Fr Gynecol Obstet. 1993;88:447-457. Trick, L., Boyle, J., and Hindmarch, I. The effects of Ginkgo biloba extract (LI 1370) supplementation and discontinuation on activities of daily living and mood in free living older volunteers. Phytother Res. 2004;18(7):531-537. Uebel-von Sandersleben H, Rothenberger A, Albrecht B, Rothenberger LG, Klement S, Bock N. Ginkgo biloba extract EGb 761 in children with ADHD. Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother. 2014;42(5):337-47. Van Dongen, M., van Rossum, E., Kessels, A., Sielhorst, H., and Knipschild, P. Ginkgo for elderly people with dementia and age-associated memory impairment: a randomized clinical trial. J Clin Epidemiol. 2003;56(4):367-376. Vellas, B., and Grandjean, H. Association of Alzheimer’s disease onset with ginkgo biloba and other symptomatic cognitive treatments in a population of women aged 75 years and older from the EPIDOS study. J Gerontol A Biol.Sci.Med Sci. 2003;58(4):372-377. Vellas B, Coley N, Ousset PJ, et al.; GuidAge Study Group. Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer’s disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2012 Oct;11(10):851-9. doi: 10.1016/S1474- 4422(12)70206-5. Review.Feb 24.
(Visited 130 times, 1 visits today)
Top