Domingo, 16/2/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Format e tesbiheve pas namazit

Format e tesbiheve pas namazit

Format e tesbiheve pas namazit
1. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah, 33 herë Allahu ekber dhe të njëqindtën e plotëson me: La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huwe ala kul-li shej’in kadir. (Muttefekun alejhi)
2. 10 herë subhanAllah, 10 herë elhamdulil-lah dhe 10 herë Allahu ekber. (Buhariu)
3. 11 herë subhanAllah, 11 herë elhamdulil-lah dhe 11 herë Allahu ekber. (Muslimi)
4. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah dhe 34 herë Allahu ekber. (Muslimi)
5. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah dhe 33 herë Allahu ekber. (Muslimi)
6. 25 herë subhanAllah, 25 herë elhamdulil-lah, 25 herë Allahu ekber dhe 25 herë La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huwe ala kul-li shej’in kadir. (vlerësuar si sahih nga imam Albani).
Imam Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Dobitë e larmishmërisë së dhikrit pas namazit janë:
1. Veprimi i Sunetit me të gjitha format e tij.
2. Ruajtja e Sunetit.
3. Që veprimi i këtij Suneti nga ana e njeriut të mos bëhet zakon (rutinë).

(Visited 51 times, 1 visits today)
Top