Domingo, 1/8/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Fatihaja (Surja e parë e Kuranit)

Fatihaja (Surja e parë e Kuranit)

Fatihaja (Surja e parë e Kuranit)
Fatihaja është nëna e Kuranit, „Shtatëshja e ajeteve të
përsëritëshme‟ që iu dha Pejgamberit (s.a.u.s.), kura e
padiskutueshme dhe ilaçi efikas, që përmban rukjen më të mirë.
Fatihaja është çelësi që hap derën e pasurimit, suksesit dhe fuqisë.
Ajo largon pikëllimin, depresionin, ankthin dhe frikën. Megjithatë,
vetëm ata që ia dinë vlerën Fatihasë, që i japin asaj atë që meriton,
që e këndojnë atë ashtu si duhet kënduar dhe që e njohin sekretin
e vlerës së saj si kurë dhe ilaç, mund të përfitojnë nga këto të mira.

Një nga shokët e Pejgamberit (s.a.u.s.) zbuloi një nga sekretet e
Fatihasë, kur e përdori atë si rukje ndaj thumbimit të akrepit.
Personi i prekur u shërua menjëherë, ndërsa Pejgamberi (s.a.u.s.) i
tha sahabit: “Nga e dije ti se ajo është ilaç?”
Gjithmonë kanë për të qenë të suksesshëm ata që zbulojnë disa
nga sekretet e Fatihasë dhe nga teuhidi që ajo përmban, që njihen
me Allahun, me emrat dhe atributet e Tij, me veprimet dhe
vendimet e Tij, që shprehen në këtë sure. Do të jenë të suksesshëm
ata që njohin prej Fatihasë parimet e besimit dhe të caktimit
hyjnor, që mësojnë për ringjalljen, për njëshmërinë e Allahut në
adhurimin kushtuar Atij dhe në zotërimin e Tij, për besimin dhe
mbështetjen tek Ai të Cilit i përket gjithçka, çdo falënderim e çdo
gjë e pastër, dhe tek i Cili do të kthehet gjithçka. Ajo (Fatihaja) vlen
për ata që mësojnë prej saj shfaqjen e dobësisë para Allahut, duke
kërkuar udhëzimin e drejtë, i cili është çelësi i lumturisë së vërtetë
në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ajo sure vlen për ata që arrijnë të
mësojnë lidhjet me njëri-tjetrin të kuptimeve të saj, nga të cilët
(kuptimet e sures) përvetësohet e mira dhe mbrojtja prej të keqes
së të dyja jetëve, për ata që kuptojnë se e mira e vërtetë e tyre dhe
përfitimi nga ndihma e përkryer e Allahut janë të lidhura ngushtë
me zbatimin e këtyre kuptimeve. Pikërisht për këta njerëz, Fatihaja
do të jetë e mjaftueshme si rukje dhe do të zërë vendin e shumë
ilaçeve, duke hapur dyert e mirësisë e duke mbyllur shtigjet e së
keqes.
Për ta kuptuar gjithë këtë, nevojitet një natyrë e re, një zemër e re
dhe një lloj i ri besimi. Për Allah!, nuk ka fjalë të keqe apo bidat
devijues që Fatihaja të mos e refuzojë dhe asgjësojë me mënyrën
më të mirë, më të saktë dhe më të drejtpërdrejtë. Nga ana tjetër,
nuk ka derë që të fut në njohjen e fesë, në udhëzimin e drejtë të
zemrës dhe në ilaçin e shpirtit kundra sëmundjeve të tij, që
Fatihaja të mos e ketë çelësin dhe metodën më të mirë për hapjen e
saj. Nuk ke për të gjetur rrugë të atyre që kërkojnë dhe synojnë
Zotin e botëve, që të mos nisë dhe mbarojë me Fatihanë.

Për Allah!, Fatihaja është shumë herë më e rëndësishme se ajo që
përshkruam ne. Robi që kapet fort pas Fatihasë, që e përvetëson
atë si duhet, që e mban atë si një ilaç të përkryer, si një mburojë
dhe si dritë të udhëzimit, e që e kupton nënteksin e saj ashtu si
duhet kuptuar ai, ky njeri nuk ka për të rënë kurrë në bidat ose në
shirk, e nuk ka për t‟u prekur nga sëmundjet e zemrës, përveç
ndonjë gjëje kalimtare!
Gjithashtu, Fatihaja është çelësi i thesareve të tokës dhe Xhenetit.
Megjithatë, jo çdokush e di se si ta përdorë këtë çelës, në mënyrë
që të hapë këto thesare. Ata që i kërkojnë këto gjëra të çmuara do
t‟i hapnin e zotëronin lehtësisht ato, nëse do të arrinin të zbulonin
sekretet e kësaj sureje dhe të kuptonin nënteksin e saj, duke
përgatitur kështu „dhëmbët e çelësit‟, që iu nevojitet.
Ne jemi të sigurt për këto pohime që kemi bërë këtu, sepse ato janë
të vërteta. Është urtësia e përkryer e Allahut që këto sekrete (të
Fatihasë) janë të pazbulueshme për zemrat e shumicës së njerëzve,
ashtu siç është urtësia e Tij që edhe thesaret e tokës janë të
pazbulueshme për ta.
Thesaret e fshehura të tokës janë të rrethuara nga shejtanët, të cilët
qëndrojnë midis njerëzve dhe këtyre thesareve. Vetëm shpirtrat e
mirë janë në gjendje t‟i mposhtin këta shejtanë nëpërmjet besimit
të vërtetë, e cila është një armë që shejtanët nuk e përballojnë dot.
Megjithatë, shumica e shpirtrave të njerëzimit nuk janë të kësaj
kategorie (me besim të vërtetë). Për këtë arsye, ata nuk arrijnë t‟u
rezistojnë shejtanëve ose t‟i mposhtin ata, në mënyrë që t‟u marrin
pasurinë, pasi, siç dihet: kush vret një armik në luftë, merr edhe
pasurinë e tij.

(Visited 300 times, 1 visits today)
Top