Segunda-feira, 16/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Falja e namazit të sabahut me xhemat ?

Falja e namazit të sabahut me xhemat ?

Falja e namazit të sabahut me xhemat ?
Është transmetuar se Ibën Umeri ka thënë: I Dërguari, paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Namazi më e mirë te Allahu është namazi i sabahut me xhemat në ditën e xhuma.” [Shënon Bejhekiu në Shu’abul-Iman; klasifikuar si sahih nga Albani në Sahih el-Xhami’, nr. 1119]
Leximi i sures Sexhdeh dhe Insan në namazin (farzin) e sabahut të ditës së xhuma.
Transmetohet nga Ebu Hurejra se ka thënë: “I Dërguari i Allahut në sabahun e ditës së xhuma lexonte suret Sexhde dhe Insan” (Transmeton Buhariu).

(Visited 259 times, 1 visits today)