Segunda-feira, 16/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

 EPËRSITË DHE DOBITË E MISVAKUT

 EPËRSITË DHE DOBITË E MISVAKUT

EPËRSITË DHE DOBITË E MISVAKUT

1) Mënjanon aromën e keqe dhe përmirëson shqisen e shijes! Dijetari Ibn Dakiku thotë: “Urtësia që ndodhet në përdorimin e misvakut pas zgjimit është se gjatë gjumit aroma e keqe shkon nga barku drejt gojës. Kjo në gojë shkakton aromë të keqe dhe ndryshim të shqisës së shijes. Përdorimi i misvakut mënjanon aromën e keqe korrigjon ndryshimet që kanë ndodhur në shqisën e shijes.” (NALE UE TA’LIK) .

2) Përmirëson mbamendjen! Aliu ka thënë se “Misvaku përmirëson mbamendjen” .

3) Përmirëson mençurinë!  “Katër gjëra e rrisin mençurinë :
(I). Shmangja e bisedave qesharake ‘
(II). Përdorimi i misvakut ,
(III). Ndejtja me njerëz fetar ,
(IV). Ndejtja me dijetarë” !       (TIBBE NEBEUI).

(4) Mënjanon jargët! Aliu ka thënë se “Misvaku mënjanon jargët.”

(5) Është ilaç për sëmundje! Aisha ka thënë se ” (përdorimi i vazhdueshëm i tij) Misvaku është ilaç për të gjitha sëmundjet përveç se për vdekjen.”   (DAILAMI NË FIRDAUS) .

(6) Misvaku në gojë zhvillon erë të këndshme.
(7) Misvaku e forcon mishin e dhëmbëve.
(8) Misvaku parandalon prishjen e dhëmbëve.
(9) Misvaku parandalon rritjen e mëtutjeshme e cila e ka kapluar dhëmbin.
(10) Misvaku është ilaç për kokëdhembje.
(11) Misvaku ndihmon në mënjanimin e dhimbjeve të dhëmbëve.
(12) Misvaku krijon dritë (nur) në fytyrën e atij që e përdor atë.
(13) Misvaku bënë që dhëmbët të shkëlqejnë.
(14) Misvaku menjanon  edhe verdhësinë e dhëmbëve.
(15) Misvaku forcon shikimin.
(16) Misvaku është i dobishëm për tërë trupin.
(17) Misvaku ndihmon në procesin e tretjes.
(18) Misvaku është ilaç për sëmundjen e quajtur Kilaa’- (Hujjatul Balegah).
(19) Misvaku e qartëson zërin. (TibbeNabaëi).
(20) Misvaku e ndihmon apetitin (Tibbe Nabaëi).
(21) Misvaku e rrit  elokuencën e të të folurit. Ebu Hurejre ka thënë se “Misvaku e rrit elokuencën e njeriut.” (AL-XHAMI’)

(22) Misvaku ( përdorimi i vazhdueshëm i tij) do të jetë faktor i cili i lehtëson sëmbimet e vdekjes.  Përdorimi i vazhdueshëm i misvakut e bën më të lehtë daljen e shpirtit nga trupi na kohën e përcaktuar. (SHARHUS SUDUR)

(23) Misvaku shumëzon shpërblimin e namazit prej 70 deri në 400 herë. (HADITH)

(24) Misvaku është faktor i cili do të ngrit shkallët në Xhennet.

(25) Melaiket bëjnë dua për atë që e përdor misvak.

(26) Përdorimi i misvakut e irriton shejtanin.

(27) Personi që e përdor  misvakun meriton shoqërimin me melaiket.

(28) Dhe në fund, dobia më e madhe e përdorimit të misvakut është arritja e Kënaqësisë së All-llahut Te’ala .

 

(Visited 134 times, 1 visits today)