Terça-feira, 18/2/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Dy që nuk e kanë të tretën janë

Dy që nuk e kanë të tretën janë

Dy që nuk e kanë të tretën janë: Dita dhe nata, siç thotë Allahu: “Natën dhe ditën i kemi bërë dy argumente”. (el-Isra, 12)
Tri që nuk e kanë të katërtën janë: Arsyet e Musait me Hidrin, alejhima’s selam për prishjen e anijes, mbytën e fëmijës dhe ngritjen e murit.
Katra që nuk e kanë të pestën janë: Kur’ani, Teurati, Inxhili dhe Zeburi.
Pese që nuk e kanë të gjashtën janë: Pese namazet farze.
Gjashtë që nuk e kanë të shtatën janë: Gjashtë ditët në të cilat Allahu e krijoi gjithësinë.
Shtatë që nuk e kane të tetën janë: Shtatë pale qiej, siç thotë Allahu: “Ai është që krijoi shtatë qiej palë mbi palë. Në krijimin e Mëshiruesit nuk mund të shohësh ndonjë kontrast…”. (el-Mulk, 3)
Tetë që nuk e kanë të nëntën janë: Tetë melaiket që bartin Arshin.
Nëntë që nuk e kanë të dhjetën janë: Mrekullitë e Musait, alejhi’s selam: Shkopi, dora, tufani, thatësia, bretkosat, gjaku, morrat, karkalecat dhe çarja e detit.
Dhjetë që pranojnë shtim janë të mirat që për një shtohen me dhjetë por që pranojnë edhe shumëfish më shumë se kjo.
Njëmbëdhjetë që nuk pranojnë të dymbëdhjetën janë: Njëmbëdhjetë vëllezërit e Jusufit, alejhi’s selam.
Dymbëdhjetë që nuk kane të trembëdhjetën janë: 12 krojet e Musait, alejhi’s selam.
Trembëdhjetë që nuk kanë të katërmbëdhjetën janë: Jusufi me vëllezër dhe me baba e nënë.
Ai që merr fryme e nuk ka shpirt është sabahu siç thotë Allahu: “Pasha agimin kur ia shkrep! (merr fryme)”. (et-Tekvir, 18)
Sa i përket varrit që ka ecur me njeriun brenda në të ai është peshku që kapërdiu Junusin, alejhi’s selam.
Ata që gënjyen dhe hynë në Xhennet janë vëllezërit e Jusufit, alejhi’s selam.
Gjënë që e ka krijuar Allahu por që e urren është zëri i gomarit, siç thotë: “… se zëri më i egër është zëri i gomarit”. (Llukman, 19)
Ata që i krijoi pa baba e nënë janë: Ademi, alejhi’s selam, deveja e Salihut, alejhi’s selam, dashi i Ismailit, alejhi’s selam dhe melaiket.
Ai që është krijuar prej zjarrti është iblisi, ai që u shkatërrua me zjarre është Ebu Xhehli ndërsa ai që u ruajt nga zjarri është Ibrahimi, alejhi’s selam.
Ajo që u krijua prej gurit është deveja e Salihut, alejhi’s selam, ata që u shkatërruan me gurë janë pjesëmarrësit në luftë me elefant (as’habu’l fil) ndërsa ata që u ruajtën nga guri janë banoret e shpellës (as’habu’l kehf).
Gjënë që e ka krijuar Allahu dhe që e ka stërmadhuar është kurtha e (mashtrimi i) grave.
Pema është viti që ka 12 muaj (dege) me 30 gjethe (ditë për çdo muaj) dhe me pese fruta për gjethe (me 5 namaze për çdo ditë); tri në hije (tri namaze natën: akshami, jacija dhe sabahu) e dy në diell (e dy namaze ditën: dreka dhe ikindia).

Celesi i Xhenetit:
Esh’hedu en la ilahe il-laAllah
ve esh’hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu

(Dëshmoj se nuk ka te adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij)

(Visited 65 times, 1 visits today)
Top