Segunda-feira, 29/5/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Duaja në raste të brengosjes dhe pikëllimit

Duaja në raste të brengosjes dhe pikëllimit

pa dyshim

DUAJA NË RASTE TË BRENGOSJES DHE PIKËLLIMIT!

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem në raste të brengosjes dhe pikëllimit thoshte:“La ilahe il-lall-llah el-adhim el-halim, la ilahe il-lall-llah rabbel arshil adhim, la ilahe il-llall-llah rabbes-semavati ve rabbel erdi rabbel arshil adhim.”

“S’ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut të Madhërishëm e të Urtë.S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të Arshit të Lartë. S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës dhe Zotit të Arshit Fisnik.”
(Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

Tags: