Domingo, 15/12/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Duaja më e mirë

Duaja më e mirë

Pejgamberi, alejhi’s selam ka thënë:
Duaja më e mirë është duaja e Arafatit ndërsa gjënë më të mirë që unë dhe pejgamberët para meje e kemi thënë është: La ilahe il-la Allahu vahdehu la sherike lehu, lehu’l mulku ve lehu’l hamdu ve huve ala kul-li shej’in kadir (Nuk ka tjetër përveç Allahut, Një dhe të pashoq. Atij i takon pushteti dhe falënderimi, dhe Ai, ka fuqi mbi çdo gjë)”
Ibni Omeri transmeton.

(Visited 120 times, 1 visits today)
Top